KALBİN HASTALIKLARI

Salı, 28 Kasım 2017 10:00
Hakk’ın güzel örtüşü olmasaydı, âlemde bir amel kabule şayan olmazdı. İbn Ataullah İskenderi Ey salik! “Sen dini yalnız Allah’a has kılarak O’na kulluk et.” (Zümer, 39/2.) buyruğuna “Yalnızca sana ibadet eder, yalnızca senden yardım dileriz.” (Fatiha, 1/4.) duasıyla cevap verenlerden misin? Eğer ameline riya, gösteriş karışmış ise bu cevabı vermek…

İNSANIN ALDANIŞI

Perşembe, 02 Kasım 2017 10:05
En şaşılacak kimse, kendisinden ayrılması mümkün olmayandan, kaçmaya çalışıp da onunla asla birlikte kalamayacak olduğu şeyi talep eden insandır. “Ama şu gerçek ki yalnız gözler kör olmaz, fakat göğüslerdeki kalpler de kör olur!” (Hac, 22/46.) İbn Ataullah İskenderi Ey salik! Seni rahmet ve lütfu ile kuşatan Rabbine karşı aldatan nedir?…
Cenab-ı Hakk’ın sana yeterince rızık vermesi ve azmana sebep olacak şeyi vermemesi, senin üzerindeki ilahî nimetin tamamındandır. İbn Ataullah İskenderi Ey salik, kâinatta gözle gördüğümüz ve göremediğimiz nice varlıklar yaratmış, her birinin varlığını devam ettirmesi için de türlü rızıklarla nimetlendirmiş Hak Teala. En küçük bir böcekten, kuştan fillere, devasa balinalara…

KABZ KARANLIĞI MI BAST AYDINLIĞI MI?

Pazartesi, 11 Eylül 2017 16:16
Bazan kabz gecesinin karanlığında elde ettiğin bir şeyi bast gündüzünün işrak ve parlaklığında elde edemeyebilirsin. “Sizin menfaatinize hangisinin daha yakın olduğunu kestiremezsiniz. (Nisa, 4/11.) İbn Ataullah İskenderi Ey salik! Hak Teala’nın senin için takdir buyurduğu hâllerden hangisinin daha hayırlı olduğunu her zaman idrak etmeyebilirsin. Sen kabz gecesinin karanlıklarında hapsolduğunu sanırken,…

DOSTLUK MAKAMI NAMAZ

Cumartesi, 08 Temmuz 2017 02:20
Namaz Allah’a münacat yeri ve halis dostluğun membaıdır. Kalp ve sır meydanları namazda genişler ve nurların ışıkları onda parıldar. İbn Ataullah İskenderi Hani Hz. Mevlana ayrılıklardan şikâyet eden neyin hikâyesini anlatır ya Mesnevi’nin ilk on sekiz beytinde. İşte ey salik, sen de koparıldın asıl yurdundan ve dünya gurbetine sürgün edildin.…

SAYILI NEFESLER

Çarşamba, 07 Haziran 2017 01:22
Alıp verdiğin her nefeste Allah Teala’nın senin de hakkında icra edeceği bir kader vardır. İbn Ataullah İskenderi Her insanın bu dünyadaki nefesleri sayılıdır derler ey salik! Elhak doğrudur, ecel vakti gelip de ölüm vaki olduğunda ömür sermayesini tüketmiş her fani gibi son nefesini verirsin. Artık dönüşü yoktur, ne bir nefes…

MİHNETLE GELEN RAHMET

Cumartesi, 13 May 2017 23:14
Cenab-ı Hak senin yalnızca nasihati muhakkak kabul etmeyeceğini bildi de dünya zevklerinden sana fani yurdu terki kolaylaştıran mihnet ve belaları tattırdı. İbn Ataullah İskenderi Ey salik, insanlardan öyleleri vardır ki, kalpleri katılaşmış, dünyanın zevk ve sefasına dalmış bir hâlde yaşarlar. Onlar kötülüğü ve çirkinliği hayat tarzı edinmiş, hakikate sırt dönmüş…

EN HAYIRLI İSTEK

Pazartesi, 03 Nisan 2017 13:25
Senin Cenab-ı Hak’tan talep ettiğin şeylerin en hayırlısı, Cenab-ı Hakk’ın senden istemiş olduğu şeydir. İbn Ataullah İskenderi Ey salik! Ne çok isteğimiz, emelimiz, hayalimiz, dileğimiz var değil mi? İnsanın arzu ve emellerinin bir sınırı bir nihayeti yok. Hz. Peygamber insanoğlunun ihtiyarlayacağını ancak iki şeyin onunla genç kalacağını söylüyor. Bunlar: emel…

KORKU VE ÜMİT

Salı, 14 Mart 2017 17:22
Sana umut ve reca kapısının açıımasını istiyorsan Hak’tan sana gelen nimetlere bak. Korku ve havf kapısının açılmasını istediğin zaman ise senden O’na karşı ettiğin isyanları hatırla! İbn Ataullah İskenderi Ey salik, seni nasıl bir sonun beklediğini biliyor musun? Son saat gelip çattığında rahmet-i Rahman’a ereceğinden ne kadar eminsin ya da…

HAKİKAT YOLCULUĞU

Salı, 21 Şubat 2017 22:22
Ey hakikati arayan mürit! Bir oluştan başka bir oluşa geçip durma. Yoksa dönüp dolaşıp tekrar başladığı yere gelen değirmen merkebi gibi olursun! Öyleyse mevcudattan yola çık ve tüm varlıkları yaratan Zat’a doğru göç et. “Doğrusu son varış Rabbinedir!” (Necm, 53/42.) İbn Ataullah İskenderi Ey salik! Hakikati aramak ve bunun için…