1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5

GÜNDEM

Kızıl Elma'dan İ'la-yı Kelimetullah'a Tarih Şuuru

Kızıl Elma'dan İ'la-yı Kelimetullah'a Tarih Şuuru

Endülüs’ün yetiştirdiği âlimlerden İbn Hazm (ö. 456/1064) Merâtibü’l-ulûm unvanlı eserinde ilimlerin tasnifini yaparken yediye ayırdığı ilimlerden dör...

Tarihi Kimin Kelimeleriyle Okuyoruz?

Tarihi Kimin Kelimeleriyle Okuyoruz?

Tarih, en yalın tanımıyla bir bilimdir. Bir bilim olarak tarihin çalışma sahası insan topluluklarının bütün faaliyetlerini, geçirdikleri gelişmeleri v...

Zor Zamanda Millet Olma

Zor Zamanda Millet Olma

Orta Asya steplerinden Horasan’a, Sultan Alparslan önderliğinde Anadolu topraklarına, Altay Dağlarından Balkanlara İslam sancağını gün görmemiş toprak...

Çanakkale Savaşı ve Kazanımlarımız

Çanakkale Savaşı ve Kazanımlarımız

Avusturya-Macaristan veliahdının Saraybosna’da Sırp bir fanatik tarafından öldürülmesiyle başlayan I. Dünya Savaşı üç imparatorluğa son verirken başta...

Gençlere Tarih Bilinci Kazandırmak

Gençlere Tarih Bilinci Kazandırmak

İlahiyat ve edebiyat tarihçisi Abdülbaki Gölpınarlı’nın şu veciz sözü tarihin gelecek nesillere aktarılmasının önemini gözler önüne sermektedir: “Dünü...

Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak: "Tarih Toplumların Ortak Hafızasıdır. O Hafıza Olmadan Toplumlar Ayakta Duramaz."

Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak: "Tarih Toplumların Ortak Hafızasıdır. O Hafıza Olmadan Toplumlar Ayakta Duramaz."

Siz tarihi; “İnsanın geçmişten bugüne maddi ve manevi ürettiği her şeyin bilgisi” olarak tanımlıyorsunuz. Bu tariften yola çıkarak ve biraz daha açara...

BAŞMAKALE

EDİTÖRDEN

Diyanet İşleri Başkanlığı Dergi Yayınları Web Sitesi, Diyanet, Dergi

BAŞKA NELER VAR?

BAŞKA NELER VAR?

VAHYİN AYDINLIĞINDA

Dünya ve Ahiret Mutluluğun Yolu: Amel-i Salih

“Erkek, kadın, inanmış olarak kim iyi iş işlerse, ona hoş bir hayat yaşatacağız.  (Ahirette de) ecirlerini yaptıklarından daha güzeli ile ...

EN GÜZEL İSİMLER

Hakikatin Kendisi: Hakk

Herkesin kendine göre bir hakikat ölçüsü vardır. Kimi faydası kimi iyiliği kimi de güzelliği ile belirler eşyanın değerini. Gerçeği sadece gerçek oldu...

HADİSLERİN IŞIĞINDA

Dünyaya Bedel Üç Nimet

Seleme b. Ubeydullah b. Mihsan el-Ensari babasından rivayet ettiğine göre Rasulüllah (s.a.s.) şöyle buyurdu: “Hanginiz canı ve malı emniyet içinde, beden sağlığı yerinde, günlük yiyeceği de yanında iken güne b...

İZ BIRAKANLAR

Sâmiha Ayverdi

1906 senesinin sonbaharı, hava ayaz… Bedenleri üşüten soğuğa rağmen yürekler ilahî aşkla tazarruda. Ramazan ayının en hayırlı gece...

DİYANET ARŞİVİ

Millî Mücadele’den Kıbrıs Barış Harekâtı’na Zafer Dualarımız

Anlatılır ki, feth-i mübin müyesser olmuş. Muzaffer kumandan Fatih Sultan Mehmet atının üstünde şehre giriyor. Bir derviş, çağ açıp çağ kapatan Sultan...

KÜLTÜR SANAT EDEBİYAT

Klasikler Neden Eskimez?

Tarih bir süreklilik içinde akar. İnsanı diğer canlılardan farklı kılan ve yeryüzünün mirasçısı konumuna oturtan süreç, tecrübelerin nesilden nesile aktarımıyla...