1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5

ÖNE ÇIKANLAR

GÜNDEM

Bir Kur’an İfadesi Olarak Sırat-ı Müstakim

Bir Kur’an İfadesi Olarak Sırat-ı Müstakim

Sırat-ı müstakim ifadesi, sözlükte “yolcuların sürekli gidip geldikleri işlek yol; dosdoğru ve apaçık yol” anlamındaki sırat ile “doğru, düzgün, muted...

İtikat, Amel ve Ahlakta
 İstikamet Üzere Olmak

İtikat, Amel ve Ahlakta
 İstikamet Üzere Olmak

Şeran ve örfen istikamet, müminin yaratıldığı İslam fıtratı üzere evamir-i ilahîye imtisal edip nevahi-i ilahîden içtinap ederek hayatını şer’i şerife...

Tevhitten Vahdete 
İstikamet

Tevhitten Vahdete 
İstikamet

Bir rivayette, Rasulüllah ile birlikte Huneyn’e (veya Hayber) doğru yola çıkan Müslümanlar, heybetli bir ağaca rastladıklarında Rasulüllah’tan bu ağac...

Kalbin Serüveni

Kalbin Serüveni

Bir kalp atışıyla başlar insanın dünya serüveni. İnsan kalbiyle yaşar ve yaşamın tadını kalbinde duyar. Üzüldüğünde kırılan kalbi sevindiğinde hızla ç...

Bir İstikametsizlik Örneği: FETÖ

Sözlükte “doğruluk, dürüstlük, adalet, itidal, itaat, sadakat ve dürüstçe yaşama” anlamları verilen istikamet kelimesi, kaynaklarımızda genellikle “di...

Dirilişin Aydınlığı 15 Temmuz

Dirilişin Aydınlığı 15 Temmuz

Türkiye düşmanları, vatan topraklarımızda demokrasinin, ekonomik refahın ve huzurun arttığı her dönemde ortaya çıkmışlar ya da kendi yetiştirdikleri v...

BAŞMAKALE

EDİTÖRDEN

Diyanet İşleri Başkanlığı Dergi Yayınları Web Sitesi, Diyanet, Dergi

BAŞKA NELER VAR?

ÖNE ÇIKANLAR

BAŞKA NELER VAR?

VAHYİN AYDINLIĞINDA

Dinî Hayatımızda İstikametin Yeri

“Rabbimiz Allah’tır, deyip de istikamet üzere yaşayanlar…” (Fussılet, 41/30.) Hz. Peygamber (s.a.s.) nazil olan ayetleri Kâbe’de okurken müşrikler onu önlemeye çalışıyor; insanlar...

EN GÜZEL İSİMLER

Her İşi Övgüye Layık Hamîd

Hamîd ismi hamd mastarından türemiştir. Hamd “iyi ve güzel vasıflarla övmek” demektir. Zemmin zıddıdır. Bu durumda Hamîd “bütün iyilik ve güzelliklerl...

HADİSLERİN IŞIĞINDA

Gıybet ve İftira

Ebu Hüreyre’den (r.a.) rivayet edildiğine göre Rasulüllah (s.a.s.), “Gıybet nedir, bilir misiniz?” diye sordu. Orada bulunanlar, “Allah ve Rasulü daha iyi bilir.” diye cevap verdiler. Bunun üzerine Peygamber (s.a.s.), “Gıybet, kardeşi...

İZ BIRAKANLAR

İslami Türk Edebiyatını Dokuyan Zarif Hanımeli: Neclâ Pekolcay

Fatih'te bir konak Eğitimli ve muhafazakâr bir ailenin kızı olarak Osmanlı kültürü ve terbiyesiyle yetiştirilen Neclâ Pekolcay, 1...

DİYANET ARŞİVİ

Başkanlığın Bilinmeyen Bir Süreli Yayını Yeni Köy Hocası / Köy Hocaları İçin Belleten

Çokça kurduğum bir cümledir: “Diyanet İşleri Başkanlığı, kitap telifi anlamında dinî yayın faaliyetine hemen kuruluş yılıyla başladı.” Bunu mümkün kıl...

KÜLTÜR SANAT EDEBİYAT

Gecenin Nakaratı

Bitmek üzere bir günün habercisi olan güneş, Gevale Kalesi’nin ardına çekiliyor. Işığı kızıl ve sarının en kesif tonlarında bir yansımayla evlerin pencerelerine...