1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6

ÖNE ÇIKANLAR

GÜNDEM

Kur'an'ın ışığında insanlığa model gençler

Kur'an'ın ışığında insanlığa model gençler

Hayatın en etkili dönemidir gençlik. İnsanın kişiliğinin oluştuğu, gelecekteki duruşunun belirlendiği, etkili kararların alındığı, büyük liderlerin do...

Hz. Peygamberi Gençlere Anlatabilmek

Hz. Peygamberi Gençlere Anlatabilmek

Hz. Allah kitabında son elçinin insanlık için ne ifade ettiğini pek çok ayetinde dile getirir. Onu, zaman ve mekân kaydı söz konusu olmaksızın peşinde...

Daha on yedi

Daha on yedi

Her gün söyleyecek bir cümlemiz, her an düşürecek bir gölgemiz var gençlere. Oysa yalnız sesimize ve gölgemize değil, sessizliğimiz ve aydınlığımıza d...

İsyan ruhlu gençler

İsyan ruhlu gençler

Yaşadığımız dünyanın gençliğe bakışına egemen olan düşünceye baktığımızda maalesef sorun merkezli bir yaklaşımın öne çıktığı görülmektedir. Kitlelerin...

Gençlerimizi din istismarından nasıl koruyabiliriz?

Gençlerimizi din istismarından nasıl koruyabiliriz?

Öğrencilerimden gelen sorular bir yandan bana olayların farklı boyutlarını ve gençlerdeki yansımalarını gösterir, bilmediklerimi öğretir; diğer yandan...

Hz. Peygamber’in Gençlere Duyduğu Güven

Hz. Peygamber’in Gençlere Duyduğu Güven

Hz. Peygamber’in (s.a.s.) muhatap olduğu insanların kültür, bilgi ve algıları farklıydı. Her şeyden önce onların aralarında yaş ve cinsiyet farklılıkl...

Prof. Dr. Mustafa Ağırman: “Peygamberimizin En Büyük Yardımcıları Gençlerdi.”

Prof. Dr. Mustafa Ağırman: “Peygamberimizin En Büyük Yardımcıları Gençlerdi.”

Sayın hocam, Kâinatın Efendisi’nin dünyayı teşrif ettiği rebiulevvel ayına erişmiş bulunuyoruz. Müslümanlar için Mevlid-i Nebi’nin ifade ettiği anlam ...

BAŞMAKALE

EDİTÖRDEN

Diyanet İşleri Başkanlığı Dergi Yayınları Web Sitesi, Diyanet, Dergi

BAŞKA NELER VAR?

ÖNE ÇIKANLAR

BAŞKA NELER VAR?

VAHYİN AYDINLIĞINDA

İnancı kuşanan gençler

“...Hakikaten onlar, Rablerine inanmış gençlerdi...” (Kehf, 18/13.) Vaktiyle bir grup genç, mensubu oldukları toplumun dini olan putperestliği terk etmiş, tevhit inancını benimsemişti. Başta gizli tuttukları bu inanç zaman içinde açığa çı...

EN GÜZEL İSİMLER

Yeri göğü ayakta turan Hayy ve Kayyûm olan Allah

Bütün kaygı ve beklentilerimizi karşılayabilecek ve bize kusursuz bir güven vaat edebilecek varlığın, hayatın başlangıcını da sürdürülmesini de her aş...

HADİSLERİN IŞIĞINDA

Üç alenî sır

“Nerede ve nasıl olursan ol, Allah’tan kork. Kötülük işlersen, hemen arkasından iyilik yap ki, o kötülüğü silip süpürsün. İnsanlarla güzel geçin!” (Tirmizi, Birr, 55.) Kur’an-ı Kerim’de, maddi manevi tüm yolculuklarda insan için en hayırlı...

İZ BIRAKANLAR

İmam Şâtıbî

İslam ilim tarihine, başta kıraat sahası olmak üzere Endülüs coğrafyasının katkısı önemli yer tutar. Bu bölgenin yetiştirdiği velu...

BÜYÜTEÇ

Kıyametin tellalları - 1

Modern siyaset teorileri aynı zamanda birer kıyamet teorisidir. Bu tez bir kısım Batılı entelektüel tarafından uzun zamandır seslendiriliyor. Onlara göre, modern siyasetin teorisyenleri, dine prim vermeyen seküler bir tu...

DİYANET ARŞİVİ

Din hizmetlerinde mesleki tahsil belgesi olarak icazetnamaler

Bir önceki makalemizde müftü seçim ve tayini üzerinde dururken icazetnamelerden de söz etmiştik. Din hizmetlerinde mesleki tahsil belgesi olmaları yanında, bunl...