1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5

ÖNE ÇIKANLAR

GÜNDEM

Geçmişten Günümüze Kur'an Eğitimi

Geçmişten Günümüze Kur'an Eğitimi

Yıl 610, aylardan ramazan, gecelerden Kadir Gecesi, günlerden pazartesi, mekân Hıra, elçi Cebrail (a.s.), muhatap peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.),...

İslam Eğitim Tarihinde Kur'an Eğitim-Öğretimi

İslam Eğitim Tarihinde Kur'an Eğitim-Öğretimi

Kur’an-ı Kerim, Hz. Peygamber’den (s.a.s.) günümüze kadar herhangi bir tahrif ve değişikliğe uğramadan gelen ve kıyamete kadar da bu hâlinin muhafazas...

Hafızlık Eğitiminde Yenilik İhtiyacı ve Bir Öneri

Hafızlık Eğitiminde Yenilik İhtiyacı ve Bir Öneri

Kur’an-ı Kerim’in tamamını ilk ezberleyen Hz. Peygamber olduğundan hafızlık öncelikle peygamberî bir eylemdir. Kur’an’ın ramazanda camide hafız tarafı...

Kur'an Eğitimi ve Günümüz Yaygın Din Eğitim Kur'an Kursları

Kur'an Eğitimi ve Günümüz Yaygın Din Eğitim Kur'an Kursları

Âlemlerin yaratıcısı Rabbimiz (c.c.) eşref-i mahlukat olarak yarattığı insana, yaratılış gayesi olan kulluğunu unutmasın diye hidayet rehberi olarak k...

Yaz Kursunda Açan Çiçekler Yıl Boyunca Solmasın

Yaz Kursunda Açan Çiçekler Yıl Boyunca Solmasın

Kur’an-ı Kerim’in ifadesiyle en güzel surette yaratılan insan, mahlukatın en şereflisi olarak yeryüzünü imar göreviyle mücehhez kılınmıştır. İyiliği g...

Prof. Dr. Halis AYHAN: “Dini Doğru Bilen Kadın ya da Erkek Hayra Ulaşmıştır.”

Prof. Dr. Halis AYHAN: “Dini Doğru Bilen Kadın ya da Erkek Hayra Ulaşmıştır.”

Sayın Hocam, Din eğitimi konusunda Osmanlı’dan tevarüs eden miras üzerinden kendi eğitim geleneğimizi oluşturma hususunda ne kadar başarılı olduk? O...

BAŞMAKALE

EDİTÖRDEN

Diyanet İşleri Başkanlığı Dergi Yayınları Web Sitesi, Diyanet, Dergi

BAŞKA NELER VAR?

ÖNE ÇIKANLAR

BAŞKA NELER VAR?

VAHYİN AYDINLIĞINDA

Şükür ve Nankörlük

“Eğer şükrederseniz, elbette size (nimetimi) artıracağım ve eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir!” (İbrahim, 14/7) İsrailoğulları bir zamanlar Firavun’un baskı ve zulmü altında hayat sürüyor; on...

EN GÜZEL İSİMLER

Başlangıç ve Son: Mübdi' ve Muîd

Yüce Allah, herhangi bir ilk malzeme ve örnek model olmadan, yaratmayı en baştan başlatan ve mahlukatı âleme salan, günü gelince de çekip huzurunda to...

HADİSLERİN IŞIĞINDA

İstenmeye Değer Olan...

“Allah’ım! Senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim.” (Müslim, Zikir, 72; Tirmizi, Daavat, 72; İbn Mace, Dua, 2.) Bir hadis-i şerife göre “kulluğun özüdür” dua. (Tirmizi, Deavat, 1.)  Kulluğun yani insana değer kazandıran...

İZ BIRAKANLAR

Cumhuriyet Devrinde Bir Köy Hocası

Bir kitap geçer elinize, okursunuz. Her bir satır, anlam veremediğiniz bir samimiyetle gönlünüze dokunur. Bir kitap gönüller arası...

BÜYÜTEÇ

Aydınlanmanın Mumu

İnsan, bir gün gelecek… Aklın ve bilimin ışığında, Tanrı’yı varlık denkleminden ihraç edip hakikatin tek ölçüsü olarak kendini ikame edecek; vahyin makamına bilgiyi, Orta Çağ bakiyesi hurafe ve önyargıların yerine aklı ...

DİYANET ARŞİVİ

Zor Zamanlarda Diyanet İşleri Reisliğinin Kur'an Kursu Hizmetleri

“Diyanet Arşivi” üst başlığı altında bu köşemizde daha çok Reisliğin zor yıllarına; yani 1950 öncesi dönemine ait yazılar kaleme aldığımız malumdur. Bu makale d...