1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5

ÖNE ÇIKANLAR

GÜNDEM

Hayatı İsraf Etmek

Hayatı İsraf Etmek

Nimetleri israf eden insan Gelişen dünya imkânlarına paralel olarak fakirliğin ve zenginliğin ölçüsü değişti. Günümüzdeki fakir bir insanın bundan bi...

Ramazan Ayının Bireysel ve Toplumsal Hayatımıza Maddi ve Manevi Yansımaları

Ramazan Ayının Bireysel ve Toplumsal Hayatımıza Maddi ve Manevi Yansımaları

Tüm zamanlarda yapılan dua ve ibadetler, samimiyet ve ihlasımız nispetinde Hak katında makbul olmakla beraber, mübarek gün ve gecelerde, ramazan ayınd...

Sahip Olurken Yitirdiklerimiz: Modern Zamanda İsraf ve Tüketim Kültürü

Sahip Olurken Yitirdiklerimiz: Modern Zamanda İsraf ve Tüketim Kültürü

Trafiği durduran ne olabilir? Kaza yoksa kavga mı var sürücüler arasında? Zihnimde bu sorularla olay mekânına yaklaşınca, orta yaşlarda birisinin yere...

İsraf ve Cimrilik Arasında Denge

İsraf ve Cimrilik Arasında Denge

İnsan, ulvi yaratılışının gereği varoluşunu anlama ve yaratanını bilme istidadına sahiptir. Mukaddes “emaneti yüklenen” (Ahzab, 33/72.) insan, varlık ...

Zaman Sarfından Duygu İsrafına

Zaman Sarfından Duygu İsrafına

Zaman; insan, dünya, eşya ve ahiret için farklı anlamlar ifade edebilen bir kavram. İnsan için ana rahminde başlayan sürecin dünyadaki adı zaman, belk...

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali ERBAŞ: “Ramazan, İç Dünyamızı Yenilemek, Zayıf Yönlerimizi Güçlendirmek, Kulluk Yönündeki İstikametimizi Tahkim Etmek İçin Eşsiz Bir Fırsattır.”

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali ERBAŞ: “Ramazan, İç Dünyamızı Yenilemek, Zayıf Yönlerimizi Güçlendirmek, Kulluk Yönündeki İstikametimizi Tahkim Etmek İçin Eşsiz Bir Fırsattır.”

Sayın Hocam, ramazan-ı şerifin manevi iklimine girmiş bulunuyoruz. Öncelikle, bu mübarek ayın biz Müslümanlar için ifade ettiği anlamdan bahseder misi...

BAŞMAKALE

EDİTÖRDEN

Diyanet İşleri Başkanlığı Dergi Yayınları Web Sitesi, Diyanet, Dergi

BAŞKA NELER VAR?

ÖNE ÇIKANLAR

BAŞKA NELER VAR?

VAHYİN AYDINLIĞINDA

Dua, Tespih, Zikir

"Rabbiniz şöyle buyurdu: Bana dua edin, sizlere icabet edeyim." (Mümin 40/60.) İslam inancına göre Allah Teala yaratmış olduğu bütün varlıklarla vahiy yoluyla sürekli olarak iletişim hâlindedir. Sözlükte pek çok anlamı bulunan vahiy kavramı, genel olarak iki varlık arasındaki özel bağlantıyı ifade ...

EN GÜZEL İSİMLER

Gücü Hiç Sarsılmayan Kavî ve Metîn

Türkçemizde de bir sıfat olarak kullanılan Kavî ismi kuvvet kökünden gelip sözlükte “Yapmak istediği her şeye gücü yeten ve her anlamda yeterli olan” ...

HADİSLERİN IŞIĞINDA

Büyük Günahlardan Kaçınmak

Abdullah b. Amr’dan (r.a.) rivayet edildiğine göre Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurdu: “Büyük günahlar şunlardır: Allah’a ortak koşmak, ana babaya karşı gelmek, adam öldürmek ve yalan yere yemin etmek.” (Buhari, Eyman,16; Tirmizi, Tefsir (sûre 4) 6; N...

İZ BIRAKANLAR

Ömer Muhtar

İftiharla andığımız Millî mücadele yıllarında, sadece Anadolu’da değil; Osmanlı Devleti’nden kopan toprak parçalarının her birinde...

DİYANET ARŞİVİ

Müftülüklerin İhtida İşlemleri ve Bir İhtida Hadisesi: “Hz. Muhammed’in (s.a.s.) ümmetinden oldunuz.”

Başkanlığımızın daha çok müftülükler maharetiyle icra ettiği ve kanaatimce yeteri kadar gündem teşkil etmeyen önemli hizmetlerinden biridir ihtida işl...

KÜLTÜR SANAT EDEBİYAT

Edep Makamı

“Setreder ayıbını insanın hepNe güzel elbise imiş esvâb-ı edep” Sümbülzade Vehbi Efendi’nin beytinde hayat bularak insanlığı nezakete letafete hakikate çağıran...