HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU

Pazartesi, 10 Nisan 2017 12:28
Kâinat, Cenab-ı Hakk’ın insanoğluna emanetidir. Bu kıymetli emanet, her anlamda güveni, istikrarı, huzuru ve barışı hak etmektedir. Hâlbuki bugün insanlık emanete hakkıyla riayet edemediği için küresel ölçekte bir güven bunalımı yaşamaktadır. Bireyler ve toplumlar arası ilişkileri sarsan, insanın tabiatla ilişkisini bozan ve dünyanın her geçen gün daha güvensiz hâle gelmesine…

SANAL DÜNYADA GERÇEKLİK

Salı, 14 Mart 2017 19:01
İnsanın, etrafında olup bitenler hakkında bilgi sahibi olma ihtiyacı fıtridir. Görsel, işitsel ve sosyal medya, elimizin, gözümüzün, kulağımızın erişemediği noktalardan bilgi aktarmakla bu ihtiyacı karşılamaya taliptir. İnsanlık olarak haberleşmenin baş döndürücü imkânlarıyla karşı karşıya olduğumuz bu dönemde bilhassa internet ve sosyal medya, insanlara iletişim için benzeri daha önceki asırlarda görülmemiş…

HİLAF MI? İHTİLAF MI?

Salı, 21 Şubat 2017 23:04
Allah, insanı yeryüzünün en şerefli varlığı olarak yaratmış, maddi ve manevi anlamda güçlü ve sorumlu kılmış, biri diğerinin aynı olmayacak şekilde her insanı farklı niteliklerle donatmıştır. Fıtrat gereği taşıdığımız kodlar, edindiğimiz bilgi ve tecrübeler, sahip olduğumuz duygu ve düşünceler birbirinden farklı ama her biri özel ve kıymetlidir. Söz konusu farklılıklar…

FİTNE VE NİFAK

Çarşamba, 18 Ocak 2017 00:13
Nifak, bireysel boyutu ile zihinsel bir şüphe ve tereddüt, parçalanmış bir hayattır. Toplumsal açıdan ise güven bunalımı ve huzursuzluk, sonuçta birbirinden uzaklaşmış hayatlardır. Nifak, Allah’ın yarattığı tabiatı bozmaktır. Selim bir fıtrattan kopmanın en tabii sonucu, kişilik kayması, davranış bozuklukları ve kişinin kendine yabancılaşmasıdır. Dün olduğu gibi bugün de insanın hem…