BÜYÜLÜ CAM BÜYÜSÜZ GERÇEK

Çarşamba, 29 Kasım 2017 09:23
Alan Turing, Enigma şifreleme sistemini çözmek için icat ettiği makinenin II. Dünya Savaşı’nın kaderini değiştirmekle kalmayıp birkaç on yıl içerisinde büyük bir gelişme kaydederek XXI. yüzyılın vazgeçilmez iletişim kaynağı olacağını bilebilir miydi? Büyülü fener ve televizyonun ardından bütün ilgiyi üzerine çeken bu yeni icat, önce savunma sanayinde ardından da uzay…

DOĞUM MUCİZESİ

Salı, 28 Kasım 2017 16:11
Aslolan müdahalesiz normal doğum iken, doğru zamanda ve gerçek sebeplerle yapıldığında bir hayat kurtarma ameliyatı olan sezaryen, tercih edilebilir modern doğum şekli hâlini almakta. Tıp çevrelerince cerrahiye ait tüm riskleri taşıdığı ifade edilen sezaryen, halk arasında ilginç bir biçimde, risksiz bir işlem olarak algılanır oldu. Kur’an’ın son cüzünü okumaya, ara…

AİLE HAYATIMIZDA HZ. PEYGAMBER

Cuma, 03 Kasım 2017 10:24
İnsanlığı eğitmek ve ahlâkını yüceltmek için örnek insan olarak gönderilmiş olan Hz. Muhammed’in aile hayatını incelemek, onu öğrenmek, yaşamak ve insanlığa tanıtmak başta gelen görevlerimizden biridir. Günümüzde, özellikle aile hayatında yaşanan, derin bunalımlar, baş döndürücü bir şekilde ilerlemiş bulunan ilim ve tekniğe rağmen insanlığın mutluluğunu sağlayamamış olması “en güzel örneğe”…

HURAFE: HAKİKATİN DÜŞMANI

Cuma, 03 Kasım 2017 10:12
Hakikatin zıddı olan hurafe; akl-ı selim (sağlıklı düşünüş) ve nakl-i sahihe (doğru dinî bilgi) aykırı inanış, düşünüş ve kabullerdir. Bu inanış ve kabuller, hayatın her alanında var olabilmekle birlikte dinî konularda daha yaygın olarak gözlemlenmektedir. Bu türden inanışlar, daha çok dinî metinleri zamanla yok olmuş veya tahrif edilmiş dinlere mensup…
“Kudüs bizim için neden önemli?” Son yıllarda daha çok duyar olduk bu soruyu. Cevap verebilmek için öncelikle kavramları netleştirmek lazım. Kudüs nedir, biz kimiz ve önemli kelimesi neyi ifade eder? Biz derken eğer kendimizi etnik kökenimizle, coğrafi sınırlarımızla, tenimizin rengiyle tanımlıyorsak doğru cevaba ulaşmamız kolay olmayacaktır. Zira konu Kudüs ise…
Bazı kelimeler vardır sadra şifa, yüze tebessüm, gözenur... Manevi bir dokunuşla yananı söndürür, üşüyeni ısıtır ve karanlıkta olanı ışıtır. Küsü barıştırır; barışı sarıp sarmalar, besler, büyütür. Filizlensin, kök salsın diye tohumu eker insanoğlunun en verimli toprağı olan kalbine. Sinede yeşerir, didede dal verir, dilde yemiş olur. Şın, Kef ve Ra…

NEDİR HELAL ÜRÜN?

Cuma, 25 Ağustos 2017 17:07
Allah Teâlâ’nın kullarına helal ve tertemiz olandan yemeleri konusundaki: “Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden helal ve temiz olarak yiyin ve kendisine inanmakta olduğunuz Allah’a karşı gelmekten sakının.” (Mâide, 5/88.) buyruğu, bir Müslümanın tükettiği gıdalarda bu özellikleri aramasını zorunlu kılar. Yine Resûlullah Efendimizin (s.a.s.) hadislerinde ve sünnetinde görülen hassasiyet de müminlerin…
Vefa; sözünde durma, sevgi ve dostlukta sebat etme, kendini sevenleri, kendisine iyiliği dokunanları unutmama, dostlarıyla ilgiyi kesmeme gibi anlamlara gelir. Bu güzel özelliklere sahip olan kimseye de vefakâr denir. En büyük vefakârlık, Yüce Yaratıcı’ya verilen sözü tutmaktır. O’na kul olmak ve kulluğun gereğini yerine getirmektir. Tavır ve davranışlarıyla dost-düşman herkese…

ASTROLOJİ BİLİMSEL Mİ?

Perşembe, 03 Ağustos 2017 16:47
Astroloji; yeryüzünde meydana gelen bütün değişikliklerin, gök cisimlerinin özel durumları ve hareketleriyle sıkı bir ilgisi bulunduğu prensibi üzerine kurulmuştur. (İslam Ansiklopedisi, Astroloji, C. 1, s. 682.) Terim olarak “Yıldızların insanları ve olayları etkilediği inancına dayanan sözde ilim dalı” (TDV İslam Ansiklopedisi, İlm-i Ahkâm-ı Nücûm, C. 22, s.124.) şeklinde tanımlanmıştır. Kısaca,…
İnsanoğlunun hayatta en çok arzu ettiği şeylerden biri başını sokacak bir yere sahip olmaktır. Ardından da onu paylaşacağı; yanına yoldaş olacak, yalnızlığını gideren nefes olacak, yardım edecek biri olsun ister. Bir çatı ve bir de onu birlikte ayakta tutacak sağlam bir arkadaş… Temel atılır, aile kurulur fakat insanın ileride yalnız…

ÇOCUKLARA ADALETLE DAVRANMAK

Perşembe, 22 Haziran 2017 12:45
Evlat bir nimet, emanet ve imtihandır. Dünya hayatının süsüdür, ziynetidir, dünya ağacının meyvesidir çocuklarımız. Bugünün küçüğü, yarının büyüğüdür. Çocuk dünyaya geldiği andan itibaren müstakil bir bireydir. Onlara; doğru muamele edilmeli, sevgi, saygı, iman duyguları verilmeli; onların özgüven kazanmalarını temine çalışmalıdır. Anne-babanın çocuklarına karşı başlıca görevlerinden biri de aralarında herhangi bir…

SOSYAL HAYATIMIZDA MÜSAMAHA

Perşembe, 22 Haziran 2017 12:40
İnsanların anlayışları, duygusal durumları ve öncelikleri farklı olduğundan birbirleri ile ilişkilerinde bazı çatışmalar yaşamaları mümkündür. Dinimiz bize, insanın saygınlığını ve hukukunu ihlal edici, toplumun yapısını sarsıcı mahiyette olmadıkça hata ve kusurları müsamaha ile karşılamayı telkin ediyor. Kur’an-ı Kerim’de müsamaha kelimesi geçmiyorsa da o bizi, “af” ve onunla birlikte zikredilen “safh”…

RAMAZANI UĞURLARKEN

Pazar, 04 Haziran 2017 22:20
İçinde bir ömrü barındıran ramazan ayını idrak ediyoruz. İnanarak ve sevabını yalnız Allah’tan umarak ihya ettiğimiz takdirde ömrümüze ömür katacak ve ahiret mutluluğunu kazanmış olacağız. Bu sebeple, ramazan ayının tamamında uyanık olmalı ve bütün uzuvlarımızı haramdan uzak tutarak, bu ayın rahmet ikliminden kana kana yudumlamalıyız. Muhammedü’l- Emin’i âlemlere rahmet kılan…

HİKMET YOLU: İMTİHAN

Cumartesi, 03 Haziran 2017 23:53
İnsan; beşikten mezara kadar gelişimin, değişimin ve hareketin cisim bulmuş hâli. Dünyaya geldiği gibi kalmayan, her ânı bir değişime uğrayan, sorumluluğu da bu gelişim ve ilerleme sebebiyle diğer birçok canlıdan farklı olan bir varlık… Allah (c.c.); insanın şahit olduğu, keşfedebildiği belki milyonlarca varlık yaratmış, bunun dışında, daha fazlasını da var…

İLK ÖĞRETMENİME... ANNEME...

Perşembe, 11 May 2017 18:17
Kaç seferdir sana yazmak için kalemimi bu kör bıçakla terbiye etmeye kalkıyorum da bir maniyi avuçlarımın içinde buluyorum. Birine mektup yazmayalı o kadar çok zaman olmuş ki, bu köyde sanki her şeyi yeniden öğreniyorum. Soba yakıyorum, yemek pişiriyorum, köy çeşmesinde çamaşır yıkıyorum. Hatta geçen hafta Emine Teyze’nin ineğinden süt bile…

AİLEDE DEĞİŞEN ROLLER

Perşembe, 11 May 2017 18:10
İnsan ünsiyetle var olabilen varlık. Büyüklerimiz derler ya hani, yalnızlık Allah’a (c.c.) mahsus diye… İnsana insan gerek, canına yoldaş, yanı başına sıcaklık, sırrına bir sırdaş gerek. İnsana şah damarından daha yakın olan Rabbi bunu çok iyi bildiği için ona kendi cinsinden bir eş yaratmış ve şöyle buyurmuştur Yüce Kitabında: “Kendileri…