Modern Çağın İmtihanı: İsraf

Salı, 04 Aralık 2018 22:31
Bir şeyi yerli yerince, gerekli miktarda, gerekli vakitte ve aşırıya kaçmadan kullanmak; sahip olduğu her şey kendisine birer emanet olarak verilen insana yakışan bir davranış biçimidir. İsraf ise bu davranış biçiminin tersi olup nimet ve imkânları gereksiz ve aşırı tüketmektir. İsraf; aklın belirlediği makul ölçülerin dışına çıkmak, sahip olunan imkânları…

Kalpteki Kara Leke: Kibir

Salı, 04 Aralık 2018 22:31
Ömer Seyfettin, “Sivrisinek” öyküsünde, rüzgâra karşı büyüklenen bir sivrisineğin neredeyse can vereceği o son anda bile kibrinden ödün vermediğini anlatır. Esasında öykü, yazarın kendi çağında belli bir tipolojiyi eleştirdiği roman taslağı Efruz Bey’den bir parçadır. Zira, Efruz Bey, kibrin mücessemleşmiş hâlidir. Ömer Seyfettin, kaleme aldığı bu karakterle ilgili olarak şunları…

Hz. Peygamber ve mizah

Cuma, 02 Kasım 2018 15:55
İnsan, dilinin altında saklıdır. Kadim deyişlerde ve atasözlerinde insanın kişiliği ile dili arasında güçlü bir ilgi olduğu belirtilir. Söylediklerinden ve söyleme tarzından kişinin karakteriyle ilgili çıkarımda bulunmak her zaman mümkündür. İslam dininde doğru sözlü olmak her daim övülmüş, sözü güzel söylemenin ehemmiyeti vurgulanmış, konuşma nimetini dedikodu ve gıybet gibi insanlara…
Allah’ın en güzel şekilde var ettiği insana yakışan hâl, her daim Yaradan’ın huzurunda olduğu bilinci içinde hareket etmek, tevazu göstermek ve O’na boyun eğmektir. Müminler derin saygı üzere Rabb’lerine bağlı olmakla mükelleftirler. Biz bu hâli “huşu” kavramı ile ifade edebiliriz. Huşu, müminlerin belirgin özelliklerinden biridir. Huşu duyarak Rabb’lerine yönelen müminler…

İnsanın Süsüdür Tevazu

Salı, 02 Ekim 2018 21:54
Tevazu; alçakgönüllü olmak, kibirden, kendini beğenmişlikten, böbürlenmekten, mağrurane duruştan uzak kalmaktır. Hak karşısında “hiç” olmanın idrakine erebilmektir. Makam mevki, mal mülk, ilim, güç, güzellik gibi herhangi bir nimete sahip olma sebebiyle bunlardan mahrum olanlara karşı üstünlük iddia edip haksızlık yapmamaktır. Tevazu, müminin temel ahlaki özellikleri cümlesindendir. Müminin her hâl ve…

Merak Terbiyesi

Salı, 02 Ekim 2018 21:54
İnsanlık tarihi biraz da merakların tarihidir. Nitekim ilk insandan bu yana özellikle yaşam pratikleri sahasında alınan mesafelerin arka planında merak duygusu yatar. İnsanın eşyayla münasebeti, doğduğu andan itibaren bir hayrete yaslanır. Hayret, merakı; merak, aktüel bilinci doğurur. Örneğin bir bebek nefes almayı, görmeyi, yemeyi ve içmeyi öğrendikten sonra artık dış…

Taziye Adabı

Pazartesi, 03 Eylül 2018 23:49
Kimi cennet kokulu yavrusunu henüz koymuştur toprağa kimi hayat arkadaşının ardından kalmıştır ıssızlığıyla. Kiminin de yeri hiçbir şeyle dolmayan annesinin açmamak üzere kapadığı gözleri geldikçe aklına, bin bir pişmanlıkla hıçkırıklarını yutuyordur belki. Kiminin sırtını dayadığı dağ gibi babası bir daha dönmemek üzere ayrılmıştır evden ve evin direği yıkılmış, enkazında kalmıştır…

Sorumluluk Bilincine Sahip Olmak

Pazartesi, 03 Eylül 2018 23:48
Güneş, ısı ve ışık kaynağı olmasıyla anlam kazanır. Yeryüzünün en güzide varlığı olarak yaratılan insanı anlamlı kılan da İlahi Kudret tarafından ona birtakım sorumluluklar verilmesi, onun mükellef derecesine yükseltilmesidir. İnsan, hayata adımını attığı andan itibaren sorumluluk bilincini üstlenir. Bu bilinç, insanın varoluş gayesinin esasını oluşturur; Yaratıcıyla, varlıkla, toplumla, kendisiyle olan…

İnternetin ‘Bulamaç’ Dinleri

Perşembe, 02 Ağustos 2018 10:05
Bulamaç” tabirinin Anadolu’da aynı zamanda bir yemek adı olduğunu, şimdinin “fast food” nesli bilmez. Esasen sulandırılmış cıvık hamura denir. Kimi bölgelerde bir çeşit kavrulmuş un çorbasının, kimi bölgelerde ise süt ve yoğurtla yapılan aşın adıdır. Savaş, yokluk, kıtlık, fakirlik dönemlerinin bir icadı olsa gerek; bol, zengin malzemesi yok. Bu sebeple…

Âlemin Temeli Merhamet

Perşembe, 02 Ağustos 2018 10:04
1998 yılının Ağustos ayıydı. Gözlerimi açar açmaz her sabah sesindeki neşeyle evimizi aydınlatan muhabbet kuşundan o sabah hiç ses gelmediğini fark ettim. Kafes tellerinin ardında sağa sola meraklı bakışlarla çevirdiği güzel başı görünmüyordu. Kafesinde hareketsiz yattığını gördüğümde uyuyor olmasını diledim fakat olmadı, o artık bizimle değildi. Kur'an kursunda hocamızın anlattığı…