AİLE HAYATIMIZDA HZ. PEYGAMBER

Yazan  Dr. Emine Gümüş BÖKE / Şişli Müftülüğü ADRB Vaizi Cuma, 03 Kasım 2017 10:24
Öğeyi Oyla
(3 oy)

İnsanlığı eğitmek ve ahlâkını yüceltmek için örnek insan olarak gönderilmiş olan Hz. Muhammed’in aile hayatını incelemek, onu öğrenmek, yaşamak ve insanlığa tanıtmak başta gelen görevlerimizden biridir. Günümüzde, özellikle aile hayatında yaşanan, derin bunalımlar, baş döndürücü bir şekilde ilerlemiş bulunan ilim ve tekniğe rağmen insanlığın mutluluğunu sağlayamamış olması “en güzel örneğe” bakışlarımızı çevirmemiz gerektiğini hatırlatıyor bizlere.

Onun aile hayatında, gerçek ve ebedi huzur saadetini araştırma konusunda evli insanlar için çok değerli tecrübeler ve ibretler bulunmaktadır. Mükemmel bir dost ve bir baba olarak yaratılışın en ince duygularıyla bezenmiş olan Hz. Peygamber, bir aile reisinin aile fertlerine nasıl davranması gerektiğini emir ve tavsiyeleriyle açıkladığı gibi bizzat kendi uygulamaları ile de ortaya koymuştur. O, bu anlamda “En hayırlınız ailesi için hayırlı olandır. Bana gelince, ben aileme karşı en hayırlı olanınızım.” (İbn Mâce, I, 636.) buyurmuştur.

Kadına karşı şiddetin yadırganmadığı bir toplumda yaşayan Hz. Peygamber (s.a.s.); kanıksanmış kötü muamele ve haksız uygulamalara, sözleri ve davranışlarıyla karşı çıkmıştır. Bir keresinde eşinden şiddet görüp kolu kırılan Cemile isimli sahabi kadın; yaşadıklarını kardeşine anlatmış, eşine katlanamadığını söylemişti. Kardeşi bu durumu Peygamber Efendimize anlattığında o (s.a.s.), eşler arasında  böyle şeyler olabileceğini söyleyip konuyu geçiştirmemiştir. Sert bir tabiata sahip olan Cemile’nin eşi Sabit b. Kayş’ı çağırmış ve ondan eşini boşamasını istemiştir.

Hayatıyla ilgili çeşitli kaynaklarada pek çok ayrıntı nakledilen Efendimizin eş ve çocuklarınan en ufak kırıcı bir söz söylediğine, hakaret ettiğine dair bir rivayet bulunmamaktadır. Bunun ötesinde o (s.a.s.), ailesi içinde çok müşfik ve duyarlıydı.

Bizim dünya ve ahrette mutlu olabilmemiz için bu mükemmel örneği tanımamız, anlamamız ve onun izini takip etmemiz lazımdır. Müminler O’nun izinden ayrılmadıkları sürece daima hayra ve huzura doğru yol alacaklardır. Kur’an-ı Kerim’de Yüce Allah, “Allah’ın Resulünde sizin için güzel bir örnek vardır.” (Ahzâb, 33/21.) buyurarak onun örnek insan olduğunu bize bildirmektedir. “De ki: Allah’ı seviyorsanız bana uyun.” (Âl-i İmrân, 3/31.) emri ile de ona itaat etmemizi emretmektedir. Hz. Muhammed de “Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim.” (Muvatta, Husnu’l-Huluk, 8.) buyurarak bu kutsal görevin kendisine verildiğini bildirmiştir. Şu hâlde bize düşen onu örnek almak ve bunu nesilden nesile aktarmaktır. Çünkü, yolların en doğrusu onun yoludur. O; örnek bir eş olduğu gibi, temiz eşleri de, özellikle kadınlar için, birer örnektir. Dolayısıyla Hz. Peygamber’in hayatından alacağımız dersler de sonsuzdur.

Resûlullah hiçbir hadisinde insanların tamamen züht ve takvaya dönük, toplum dışı ve insan ilişkilerinden uzak bir hayat sürmeleri gerektiğinden söz etmemiştir. Bunun aksine Müslüman için nasıl bir yaşayış gerekiyorsa onu tavsiye etmiştir. Hz. Peygamber; evindeki zamanının bir kısmını ibadete, bir kısmını ailesine, diğer kısmını da kendisine olmak üzere üçe ayırırdı. Ona göre kişinin ailesiyle geçirdiği zaman, boşa harcanmış zaman değildir. Hz. Peygamber, insanlara bildiğini anlatacağı ilk kişilerin aile fertleri olduğunu öğretmiştir. Aileye, akraba ilişkilerine verdiği önem; aile kurumunun sağlam bir şekilde ayakta durmasının yanında mutlu bir aile yuvasının oluşturulmasında da model teşkil etmiştir.

Hz. Muhammed’in mesajları çağımızda da aile için önemini, değerini ve canlılığını korumaktadır. Her şeyden evvel o,  Kur’an-ı Kerim’in de ifade ettiği gibi “kendisinde her hususta en güzel örneği bulacağımız rehber” dir. Yüce bir ahlâk, edeb ve zerafet örneği olan Hz. Peygamber; her konuda olduğu gibi kadının dünyası ve kadın haklarının korunması bakımından da insanlığa rehberlik ediyordu.

“Kadınlarla iyi geçinin!” (Nisâ, 4/19.) ayet-i kerimesi Hz. Peygamber’in hem aile  hayatında uygulama alanında yerini almış hem de bununla ilgili sözleri sahabelere verdiği emir ve tavsiyeler arasında önemli yer tutmuştur. İşte tam da bu sebeple onun evrensel mesajları; ailede şiddetin, huzursuzluğun ve merhametsizliğin arttığı günümüzde bize yeni yaklaşımlar ve çözümler için örnek olacaktır.