Aydınlanmanın Mumu

Salı, 04 Eylül 2018 00:17
İnsan, bir gün gelecek… Aklın ve bilimin ışığında, Tanrı’yı varlık denkleminden ihraç edip hakikatin tek ölçüsü olarak kendini ikame edecek; vahyin makamına bilgiyi, Orta Çağ bakiyesi hurafe ve önyargıların yerine aklı yerleştirip ideal toplumu kuracak; Tanrı-egemen tarih anlayışına son verip tarihe kendisi hükmedecek; dinsel otoriteyi kilisesine hapsederek dogmalarını halkın belleğinden…

Medeniyetler Yıkımın Tohumlarını da Taşır

Pazartesi, 06 Ağustos 2018 12:56
Edward Said’in halefi olarak anılan Hintli düşünür ve romancı Pankaj Mishra'ya göre, günümüz bireyi güç ve zenginlik elde etmek için ‘hayvanca’ bir mücadele içindedir. Bir 'zulüm ve merhametsizlik’ kültürü yayan bu vahşi mücadelenin besin kaynağı ise neo-liberal ekonomidir. (Öfke Çağı, İst. 2018, s. 336.) Mishra’nın vurgusu şudur: Güç, şiddet ve…

Yeni Nesil Dinler

Salı, 03 Temmuz 2018 12:13
Kapitalist modernleşme ve küreselleşmenin artan etkisiyle sosyoekonomik ve kültürel değişimin hızı katlandıkça modern hayatta nükseden sorunları göğüsleyecek hakikat arayışlarında da ciddi artış var. Modernleşmenin yol açtığı sorunlar hayatı sorgulama ve anlamlandırma çabalarını tetikliyor. İnsanoğlu ilk günden bugüne mutlak hakikatin peşinde; onun hakikate olan özlemi hiç dinmedi. Hayatın ve kâinatın sırlarına…

Tuhaf Bir Manifesto

Perşembe, 31 May 2018 14:48
Fransız gazeteci, şarkıcı ve komedyen Philippe Val, ya can sıkıntısı ve boşluktan ya da sansasyon yaratma merakından olsa gerek, kerameti kendinden menkul bir bildiri kaleme aldı. Bu bildiri daha önce benzerine rastlanmayan yeni bir dinsel tahammülsüzlük türü olarak literatüre girdi, zira şimdiye kadar böylesi ne duyuldu ne görüldü. Yaptığı şey,…

Krizlere Uyanmanın Dayanılmaz Sancısı

Cumartesi, 05 May 2018 17:48
Ajitasyon, provokasyon, dram, trajedi, panik, kriz, anarşi, terör, kaos… Birbirini doğuran, tetikleyen, besleyen, aralarında iç içe geçmiş derin, karmaşık bağlantılar barındıran bir dizi karanlık kavram. Bugün yeryüzünde yüz milyonlarca insan bu kavramların kasvetli ikliminde ayakta kalma mücadelesi veriyor. Ortak özellikleri dikkat çekici: hepsi modern, hepsi seküler, hepsi negatif ve hepsi…

Bilinç Tıkanması

Cumartesi, 31 Mart 2018 17:31
Liberalizm, sekülerizm ve hümanizm; bu üç kavram, 'melez' ideolojilerin yeni bir tarzı olarak şimdilerde yan yana anılıyorlar: 'Liberal seküler hümanizm'. İlk bakışta masum görünen bu 'üstün zekâ' ürünü 'üçü bir arada' sentezlemesinin önemli bir misyonu var: vahşi, yırtıcı kapitalizmin önündeki engelleri süpürmek. Küresel finans oligarşisinin, namıdiğer küresel kapitalist sermayenin bu…

Ölüm Tarlaları

Cumartesi, 03 Mart 2018 18:20
İslam ülkelerinin, çivisi çıkmış dünyamızda, bozuk bir satıh üzerinde düşe kalka yol almaya çalıştıklarını daha önce söylemiştik. Tarih hızla akarken, İslam ülkeleri de tarihe nispet edercesine her gün yeni bir gündemle uyanıyorlar güne. Dünün çözüm bekleyen sorunlarına bugün yenileri, derken yarın daha başkaları ekleniyor. Bu gidişat hiç hoş değil, uçurumun…

Bozuk Satıh!

Çarşamba, 31 Ocak 2018 15:06
Şehirlerarası yol gidenler pek aşinadır. Asfalt yolda çukurların, tümseklerin başladığı yerde, iri ünlemli (!) bir uyarı levhası karşılar onları: Bozuk Satıh! İtiraf edeyim, İskandinavya yollarında binlerce kilometre yol gittim, böyle bir levhaya rastlamadım. Asfaltı düzeltmektense levhayı dikivermek kolayımıza gelmiş. Yol yapımında epey mesafe kat ettik ama bugün bir kısmı hâlâ…

Çivisi Çıkmış Dünya

Perşembe, 04 Ocak 2018 12:39
“Pusulasız bir hâlde girdik yeni yüzyıla. Daha ilk aylardan başlayarak, dünyanın hepten çivisinin çıktığını düşündüren kaygı verici olaylar meydana geliyor; üstelik bunlar birçok alanda birden gerçekleşiyor – entelektüel dünyanın, finans dünyasının, iklimin, jeopolitiğin, etiğin çivisi çıkmış durumda." Bu sözler Lübnanlı ünlü edebiyatçı Amin Maalouf'un, başlığını ödünç aldığım 'Çivisi Çıkmış Dünya'…