Tüketim çağında genç olmak

Cuma, 02 Kasım 2018 22:24
Her devrin kendine ait bir yaşam biçimi vardır. İçinde bulunduğumuz modern zamanın örfü de tüketerek var olma mücadelesini kararlılıkla sürdürmektir. Peki, niye tüketir insan? Bu sarsıcı sorunun çok varyantlı yanıtları olabilir. Ama burada esasen iki yalın cevap bizleri karşılamaktadır: Hayatta ya da vizyonda kalmak. Eskiye nazaran birçok nimetle bolluk ve…

Mevlid-i Nebi'yi an(la)mak

Cuma, 02 Kasım 2018 22:22
Gözyaşı (Bekke) vadisinde yapılan bir dua ile başladı mübarek doğum. Hz. İbrahim’in gönlünde büyüyen, tevhidi, teslimiyeti ve merhameti aşererek gelişen ve nihayetinde arşıâlâda gözlerini açan samimi bir dua ile… Birbirinden farklı sancılarla, sabrın doruklarını zorlayan çetin imtihanlarla, zemheri ayında terleten yürek yangınlarıyla beslenen bir dua… Sınırlı isteklerin, sınırsız ‘âmin’lerle desteklendiği,…
İslam geleneğinde ahlak düşüncesi, İslam’ın bir din olarak doğuşu ve zamanla büyük kültür ve düşünce geleneklerine dönüşmesi sürecinde oluşmuştur. Dolayısıyla onun dayandığı bilgi, fizik, toplum ve metafizik teorileri, klasik dünyanın öğretileridir. Bilindiği üzere modern dönem, klasik dünyaya ait bilgi, fizik, toplum ve metafizik öğretilerin bir bütün olarak sorunsallaştırıldığı, eleştirildiği, bazı…

Kur'an ile Dirilmek

Salı, 04 Eylül 2018 00:21
İnsan, beden ve ruhtan müteşekkil bir varlıktır. Onun hem maddi, hem manevi yönü vardır. O, ne sadece maddi yönüyle insandır ne de sadece manevi yönüyle, her ikisiyle birlikte insandır. İnsanın varlığını sürdürebilmesi için maddi yönü olan bedeninin hava, su ve diğer gıdalara ihtiyacı vardır. Benzer şekilde onun manevi varlığını huzurlu…
Kur’an, tevhidi yani Allah’ın tekliğini sıkça belirtir. İnsanlığın vahdetini, Hz. Âdem’e ve hatta toprağa kadar giden birliğini de sıkça hatırlatır. Tevhit ile Allah’ın tekliği, yegâneliği, eşi benzeri olmadığı ifade edilirken vahdet kelimesiyle de toplumda en küçük unsurdan başlayarak daha büyük unsurlar olan ümmet ve insanlığın birliğine giden birleşmeler anlaşılır. Kur’an…
Hayatın normal akışının bozulduğu, birtakım konfor ve alışkanlıklardan vazgeçip bazı imkânların paylaşılması zarureti ortaya çıktığı zamanlarda insanların farklı yüzleriyle karşılaşılabilir. Böylesi bir durumda bazıları tam bir gönül zenginliği ile elinden geleni ortaya koyarken bazısı da kendini kapatmayı, yardıma muhtaç olanı görmezden gelmeyi ve ondan uzaklaşmayı tercih eder. Bireylerde olduğu gibi…

İstikamet Neresi?

Salı, 03 Temmuz 2018 11:32
“Mutluluk için istikamet, istikamet için iki dünya merkezli olmak gerekir.” İnsan istikametsiz olabilir mi? Olamaz cevabını verdiğinizi duyuyor gibiyim. İstikameti belirli bir yöne gitmek gibi basit bir anlamda kullansak dahi bu soruya yine aynı cevabı veririz. Aslında herkesin yürüdüğü bir yol, ulaşmak istediği bir hedef var elbette. Ancak yürünen yolun…
Tarihî çerçeve Tek başına insan kalbi, gaflet uykusundan kurtulamaz. Gaflet uykusuna dalan da hataya düşmekten kurtulamaz. Bu tür olumsuzluklardan sıyrılabilenler ancak peygamberlerdir. Onlar da ancak ilahî vahiy ve destekle güvenli sahile erebilirler. Peygamberler, yüklendikleri görev gereği hatadan, dalaletten ve kötü eğilimlerden korunurlar. Âdeta onların kalbinden gaflet uykusu ebediyen uçup gider.…
Kavramlar, eskilerin lisanı ile mefhum, uzun yıllar sonucunda oluşmuş, içinde yaşadığı toplumun dili, dini, kültürü ile yoğrularak o toplumun ortak lisanı olmuş anlamlar dünyasıdır. İnsan zihninin yapıtaşları olan kavramlar sadece belli bir topluluğun dünyasını anlamayı değil, aynı zamanda bizi biz yapan, ‘öteki’ ile farkımızı ortaya koyan sınırlarımızdır. Kavramlar, aynı duyguyu…
Hem uluslararası medyada hem de Türkiye’de dinî sembol ve görsellerle artık daha yoğun bir şekilde karşılaşıyoruz. Şüphesiz her kültür kendine ait temsilleri medya içeriğine yansıtıyor. Bununla birlikte küreselleşme ve teknolojik imkânlar dünyanın herhangi bir yerindeki bilgiye bizim de kolaylıkla ulaşmamızı sağlıyor. Uluslararası medyada; daha çok Avrupa’daki kraliyet ailesi fertlerinin kilise…