Değişim ve Süreklilik İkilemi Varlıklar âlemindeki değişim ve süreklilik, insanoğlunun zihnini her dönem meşgul etmiştir. Süreklilik içinde değişim ya da değişime rağmen bir süreklilik nasıl gerçekleşmektedir? Söz gelimi, geçen yıllar zarfında bir insanda değişen ve aynı kalan nedir? Diğer bir deyişle zamanın ilerlemesi ile birlikte üzerinde değişiklik olduğunu bilmemize ve…

Fetva ve Değişim

Cumartesi, 31 Mart 2018 17:34
Fetva kavramının en dikkat çekici konusu, önceki fetvaların bazı gerekçelere bağlı olarak değişip değişmeyeceği meselesidir. Bu mesele etrafında birisi tefrit diğeri ifrat sayılabilecek iki sağlıksız tavır yanında, metodik çerçevede daha dengeli bir değişim teorisi öneren üçüncü bir tutum bulunmaktadır. Her nasılsa verilmiş olan fetvanın asla değişmeyeceğini savunan tefrit yaklaşımı, klasik…

Din ve Değer

Cumartesi, 31 Mart 2018 17:33
Davranışlarımıza Ne Yön Veriyor? Davranışlarımızın temelinde hangi faktörlerin yer aldığı sorusu, insan bilimlerinin temel problemlerinden birisidir. Evet, bir taraftan fizyolojik ihtiyaçlarımız vardır, diğer taraftan da psikolojik ve toplumsal ihtiyaçlarımız. İnsan sadece yiyecek, eş ve barınakla yetinmez; yekdiğerine güvenmek ister, sevilmek ihtiyacındadır, saygı görmeyi arzular. İhtiyaçların dışında, başkaları üzerinde hâkimiyet kurmak,…

Şehitlik ve Gazilik

Cumartesi, 03 Mart 2018 18:57
Sözlükte; tanık, bilen, muttali olan, hazır olan ve delil anlamlarına gelen, “şehit” kelimesi, din ıstılahında; iman, ibadet ve ahlakı ile insanlara örnek olan (bk. Bakara, 2/63.) ve dinini savunmak ve yaşamak, saldırıya uğrayan vatanlarını, can, mal ve namuslarını korumak için savaşırken düşmanlar tarafından öldürülen (bk. Âl-i İmran, 3/140.) akıllı ve…

İslam, Kadın ve Hayat

Cumartesi, 03 Mart 2018 18:57
İslam dini, gerek İslam öncesi Arap toplumundaki dinî anlayış gerekse yerleşmiş örf ve âdetlere nispetle kadının sosyal, ekonomik ve hukuki konumunda önemli değişiklikler yapmıştır. Öğreti itibarıyla İslamiyet’in kadın sorununa ilişkin temel problemleri çözdüğü; ilerici ve devrimci çabalarla kadına ilişkin cahili kabulleri değiştirerek insanlığın yarısını teşkil eden kadın cinsini yeniden insanlığa…
Arapça “savb” kökünden türeyen ve “ulaşmak”, “isabet etmek”, “bela gelmek” gibi anlamları olan “esâbe” fiilinin ism-i failidir. Ansızın ve şiddetle gelen felaket, bela, sıkıntı, kısacası insana ve çevresine yönelik her türlü nahoş olayları niteler. “Musibet” kelimesi Kur’an’da 10 ayrı ayette geçmektedir. Dinî literatürde genelde şerri tanımlayan bir kavram olarak kullanılsa…

Gençliğin Rol Modeli: Ashab-ı Kehf

Çarşamba, 31 Ocak 2018 19:03
İman küfür, hak ve batıl mücadelesi ilk insanla birlikte başlamış ve kıyamet gününe kadar devam edecektir. Her peygamberin karşısında bir zorba ya da zorbalar yer almıştır. Tarihin belli bir evresinde yaşanan “Ashab-ı Kehf” kıssası da bu mücadelenin önemli örneklerinden biridir. Özellikle bu kıssa, toplumun ıslahı ve kötüden iyiye doğru değişimi…
İsra ve Miraç hadisesinin özü Hz. Peygamber’in (s.a.s.) İsra ve Miraç mucizesi Kur’an’da açık olarak sadece İsra kısmıyla yer alır. Hadislerde ise hem başlangıcında birtakım ilave bilgiler hem de devamında yani Kudüs durağı sonrasında göklere doğru gerçekleşen bir Miraç hadisesinden bahsedilir. Buhari-Müslim ortak rivayetini eksen alarak Miraç hadisesini şöyle özetlemek…

Rüzgâra Fısıldamak

Perşembe, 04 Ocak 2018 13:26
Derdimi götürsen uzaklara diyorum, sonra getirsen geri… Bu kuru şehir yüklü acımasız ağırlığın altında nefes alıp verirken, bu miraç izli zamanın hangi dilimindeysen, hüzünlü bir grup vaktinin dökülen ışıkları gibi, peygamber kokusuyla çıkıp gelsen… Götürsen uzaklara diyorum, kavimlerin göç yoluna vursan, bildiğin ne varsa anlatsan; yıkasan, temizlesen, yanında tutsan… Diyorum…
Bütün Müslümanların çetin bir sınavdan geçtiği günümüzde, her mümin, kullandığı dilde, dini kurumlarımıza, kardeşliğe halel getirecek iddia, ifade ve söylemlerden uzak durmalı, özellikle siyasetçiler, yazarlar, akademisyenler, âlimler ve karar verici konumunda bulunan herkes, sorumluluk bilinciyle hareket etmelidirler. Bir bütün olarak din, insanın Allah’la, hemcinsleriyle ve varlıkla olan ilişkilerini vahiy düzleminde…