DARWİNİZM: BİLİMİN ÂMENTÜSÜ

Pazar, 08 Ekim 2017 13:45
Evrim teorisi, XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren sadece bilim dünyasının değil, dünya görüşlerinin şekillenmesinde de önemli roller üstlendi. Biyolojiden sosyolojiye psikolojiden, antropolojiye birçok disiplini etkisi altına aldı. Ortada fen bilimlerini ilgilendiren bir teori vardı. Ama bir müddet sonra Sosyal-Darwinizm denilen bir şeyden bahsedilir oldu. Çünkü teori, yalnızca doğanın işleyiş düzenini,…

KERBELA-YI ARAKAN

Çarşamba, 20 Eylül 2017 00:32
Kerbela bir mekânın adı mıdır? Yaşanmış bitmiş tarihsel bir vakıa mıdır, yoksa Habil ve Kabil’den beri insanın insana reva gördüğü bütün zulümlerin müşterek remzi midir? Dünyanın neresinde bir mazlum çaresizlik içine düşürülmüşse, aç biilaç, naçar bırakılmışsa orada bir Kerbela yeniden yaşanmakta, âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Peygamber’in şahs-ı manevisi yeniden…

İNSAN ONURU VE ALLAH’A KULLUK

Pazartesi, 11 Eylül 2017 16:50
İslam inancına göre varlık alanında insan, yaratılış şekli, gayesi ve misyonu itibariyle mükemmeli ve en güzeli temsil etmektedir. Yaratıcı Kudret’in ifadesiyle ilâhî tekliflere muhatap ve her şey kendisi için yaratılmış olan mükerrem varlık insanın yaratılış gayesi, Allah’ın (c.c.) varlık ve kudretinin delillerini görme, anlama temeline dayalı yalnız O’na yönelik ve…
Yaşanan depremde binlerce kişi ölür, bayram tatili dönüşü kazalarda yaralıların sayısı yüzü bulmuştur. Açıklanan sınav sonuçlarıyla hayallerinin bir yıl daha gerçekleşmeyeceği haberini alır öğrenci. Ve hapishaneler “kader mahkûmları!” ile doludur… Olumsuz, üzücü, negatif hemen hemen her durum için “kullanılan” bir kavramdır kader. Ne gariptir ki başarıda, müjdede, sevinçte “bu benim…
“Biz kısık sesleriz, minareleri sen ezansız bırakma Allah’ım!..” Ezan bir kıyamdır, bir ba'sü ba'delmevttir. Bir diriliş bir cihat çağrısıdır. Ezan dinin şiarıdır... Gece yarısından sonra okunan ve bize vakitsiz gibi gelen ezan ya bir muştunun ya da bir felaketin habercisidir... "Darbelerin susturduğu ezandan, salaların susturduğu darbelere" bize bir direnişi haber…

EROL GÜNGÖR'DE VATAN TASAVVURU

Cumartesi, 08 Temmuz 2017 23:22
İlk dönem Türk aydınları, “vatan” kavramı üzerinde hayli kafa yormuş, onu feodal toplumdaki “bizim köy” algısından uzaklaştırarak, Namık Kemal’in “Cümlemizin validemizdir vatan” mısraında olduğu gibi “cümle devlet toprakları” muhtevasına haiz kılmışlardı. Böylece Osmanlı’nın sonu ve Cumhuriyetin ilk devirlerinde güncel bir sorunla da karşılaşmaları kaçınılmaz olmuştu. Şöyle ki; vatan dediğimiz kara…

BİR SEVDA İŞARETİ: ŞEHADET

Cumartesi, 08 Temmuz 2017 23:17
Şehit, sözlükte, “Bir olaya şahit olmak, bildiğini söyleyip tanıklık etmek, bir yerde hazır bulunmak.” gibi anlamlara gelir. Çoğulu “şüheda” olan şehit dinî bir terim olarak Allah yolunda öldürülen Müslümanı ifade eder. Şehadet, “Yüksek bir ülkü uğrunda ölmek, şehit olmak.” anlamındadır. Allah yolunda can vermek bir Müslüman için en büyük ülküdür…
Ülkemizde 28 yıldır farklı etkinliklerle icra edilen Kutlu Doğum Haftası, Hz. Peygamber’i (s.a.s.) anmak, onun mesajını anlamak ve geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla gündeme alınmış hayırlı bir hizmettir. Bütün insanlığa gönderilmiş bir peygamber olan Hz. Muhammed’in (s.a.s.) doğumu insanlık için elbette çok önemli bir hadisedir. İlahî vahiy onunla tamamlanmış yani peygamberlik…

CANLARA ÜFLENEN TAZE BİR RUHTUR RAMAZAN

Çarşamba, 07 Haziran 2017 01:38
Ramazan ayı müminin yıllık hayatında oldukça önemli bir dönemdir. Rabbimiz, ramazan ayını diğer zamanlarda bulunmayan birçok manevi güzellikle, hayır ve bereketlerle donatmıştır. Bu ay, müminler için hayır, bereket, şifa, rahmet ve mağfiret ayıdır. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluş ayıdır. Bu ay; orucu, sahuru, iftarı, teravihi, safları dolan…

ALLAH'A EMANET

Çarşamba, 07 Haziran 2017 01:36
Kur’an-ı Kerim Hz. Âdem’in yaratılışı bahsinde “Allah Âdem’e bütün varlıkların isimlerini öğretti.” buyurur. Yaratılmışların isimlerini öğrenen ilk insan, kelamı da öğrenir böylece. Dünya hayatı kelime ile başlayan insan, kelimelerle konuşur, kelimelerle düşünür. Öyle ki kelamı fikrini, fikri zikrini etkiler. Bedenin gıdaya ihtiyacı gibi ruhun da kelama ihtiyacı olur. Temiz gıdalar…