İslam insana yapılmış bir tekliftir. Teklifin mahiyetine vereceği cevap insanın mahiyetini de belirlemiş olur. Vahyin penceresinden baktığımızda bu tasnif olumlu anlamda Müslüman, müttaki ve mümin kavramları etrafında örülürken; olumsuz dizgede kâfir, münafık, fasık gibi kavramlar sıralanır. Bu bağlamda yine Kur’an-ı Kerim söz konusu inanç alanlarında yaşayan bireylerin durumları hakkında tafsilatlı…

SUÇ VE CEZA

Cuma, 13 Ocak 2017 23:45
Yeryüzünün halifesi olan insan (bk. En’am, 6/165.), iman veya inkâr edebilecek, iyilik veya kötülük, hayır veya şer, doğru veya yanlış yapabilecek, günah veya sevap işleyebilecek özellikte yaratılmıştır. (bk. Şems, 91/8-9.) Âdemoğlu, tarih boyunca nice iyilik ve güzelliklerin yanında kötülükler yapabilmiş ve cinayetler işleyebilmiştir. Bu sebepledir ki, ilk insan Hz. Âdem…