Şehir ve Orta

Salı, 02 Ekim 2018 21:42
"İslam şehri”ni “Batı kenti”nden tefrik ederek düşünmek, toplumların “adalet-orta” ile nasıl yerleşeceğini problemleştirmek anlamına da gelir. “Adalet-orta”, Nikhomakhos’a Etik’in merkezî kavramı olarak bilinmektedir. Aristotales, “Biri aşırılık öteki eksiklik olan iki kötülüğün ortası”nı, erdemlilik saymaktaydı. Bu nedenle “Erdemli olmak, her şeyde ortayı bulmak güç iştir. Sözgelişi bir dairenin ortasını bulmak herkesin…

En Hayırlı Ümmet

Salı, 02 Ekim 2018 21:41
Hayat, düşe kalka yürümeye çalıştığımız, her tökezlediğimizde etrafımızda yardım alabileceğimiz kim var diye bakındığımız bir yolculuk. Ne kadar dik durmaya çalışsak nafile, etrafımızdaki insanlarla varız. Allah, kullarını bu dünyaya tek başına göndermemiş. Zorlukları beraberce aşıp bu imtihandan alnımızın akıyla çıkalım diye bizi eş, dost ve akrabalarla desteklemiş. Her birimiz, farklı…

İnsanda İrade ve Eylem Özgürlüğü

Salı, 04 Eylül 2018 00:04
Yüce Allah insanı sorumlu bir varlık olarak yaratmıştır. Bunun en belirgin özelliği insana irade özgürlüğünün verilmesidir. “İstemek ve dilemek” manalarına gelen irade, öznenin dilediği bir şeyi yapma ya da yapmama kudretidir. Kişinin dilediğini yapıp yapmaması kendi bireysel tercihi olarak tanımlanır. Bir başka ifade ile irade, bir zorunluluk söz konusu olmaksızın…
Bir damla sudan yaratıp son merhaleye kadar her daim yanı başında olduğu kulu ile Rabb’i arasındaki çok özel ve nazenin bir bağdır din duygusu. Bu tecrübenin büyüyüp kök salması yahut dalında kuruması, kişinin Allah’la kurduğu bağlantının kuvvetiyle orantılıdır. Sezgisel boyutu ağır basan ve birçok değişkenden etkilenen insan için dinî yönelim…

Toplumu Yaralayan Virüs: Gıybet

Salı, 04 Eylül 2018 00:02
Ahlaki ve insani bakımdan düşük seviyeli insanların eğlencesi olan gıybet, toplumsal ve bulaşıcı bir hastalıktır. Onun için yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim, insanı arkadan çekiştirmek anlamına gelen gıybeti içki ve kumar gibi haram kılmıştır. Peygamber Efendimiz, gıybet ile iftira arasındaki farkı şöyle ifade buyuruyor: “Sizden birinizin, kardeşini hoşlanmadığı bir şekilde anmasıdır.…
Medine’nin eski adı, Kur’an-ı Kerim’de zikredilen Yesrib’tir. (bkz. Ahzap, 33/13.) Hz. Peygamber, hicretten sonra bu adı şehir anlamına gelen Medine sözcüğü ile değiştirmiştir. Medine Kur’an’da özel isim olarak kullanılmıştır. (bkz. Tevbe, 9/101; Ahzap, 33/60; Münafikûn, 63/8.) Bundan başka Medine’nin İslam kaynaklarında 95 ayrı ismi olduğu yer alır. Bu isimlerden bazıları…

Dijital Medya: Erozyona Uğrayan Gerçeklik

Pazartesi, 06 Ağustos 2018 12:48
Çağımız; sembollerin, anlamların, değerlerin çözülmeler yaşadığı ve yeniden tanımlanmaya mecbur kaldığı bir çağ. İmkânların mahrumiyet doğurduğu, sahip olmaların eksiklik bıraktığı, değişmez sanılanların değiştiği zamanlarda yaşıyoruz. "İlginç zamanlarda yaşayasın." diyen Çin atasözünün karşılığı içindeyiz âdeta. Yaşadığımız çağda dijital medya, hakkında konuşmak için herkesin iştahını açan ve her yönüyle tartışmaya açık, bitimsiz…
Son zamanlarda en çok duyduğumuz sözlerden bazıları: “Vaktim yok.”, “Hiçbir şeye yetişemiyorum.”, “Zaman ne çabuk da geçti.” Sürekli bir koşuşturmaca hâlindeyiz ve buna rağmen işlerimizi yine de istediğimiz gibi yapamıyoruz. Hiçbir şeye vaktimiz yok. Yemek yapmaya, eşimizle, çocuğumuzla vakit geçirmeye ve hatta kendimize bile vaktimiz yok. Kalkar kalkmaz bir telaştır…

Konuşabilmek ya da Konuşmayı Bilmek

Salı, 03 Temmuz 2018 14:13
Bir yağmur damlası yine kendinden mürekkep bir su birikintisine karıştığında suyun yüzünde helezonların belirmesi gibi dilden dökülen bir kelam da kendinden önce söylenmiş nice sözün arasına eklenirken kendi nişanını dalga dalga bırakır. Su damlasının çizdiği haleler bir anlıktır hâlbuki söz kimi zaman kalıcı ve hatta büyüleyici izler nakşeder kulak veren…

Kelimelerin Aydınlığında

Salı, 03 Temmuz 2018 14:10
Kelimelerin sesten başka bir bedene bürünebileceğine ilk kez 5-6 yaşında bir çocukken şahit oluruz. Önce harfleri tanımaya sonra harfleri bir araya getirip anlamlı birer kelime kurmaya çalışırız. Her yeni harfle okuyabildiğimiz kelime sayısı artar ve her bir kelimeyle yaşamın renkleri çeşitlenmeye başlar. Dikkatimizi çeker yazılı bir kâğıt parçası, bir dükkân…