Mevlana'ya Göre Birlikte Yaşamanın İlkeleri

Çarşamba, 05 Aralık 2018 11:56
İslam kelimesi sözlükte “barış, sulh, selamet” anlamlarına gelmektedir. Rahmet dini olan İslam; insanları bütünleştirici, uzlaştırıcı, barışı ve kardeşliği telkin edici yönleriyle ortaya çıkmıştır. Bu sebeple İslam hem bireyin ve hem de toplumun iç huzurunun, barış ve dayanışmasının teminatıdır. Toplumda birlikte yaşama bilincinin oluşabilmesi için, öncelikle fertlerin birbirlerine karşı iyi niyet…

Onun Adımlarının İzinde

Çarşamba, 05 Aralık 2018 11:53
Huzurundayım. Gurbetim sona erdi. 'Lâ terfe'û esvâteküm' (Hucurat, 49/2.) ayetini virt edinerek düştüm yoluna. Lakin adım atamıyorum. Ayaklarım mermerlerin sıcaklığını hissetmesine rağmen, yeşil kubbene yaklaşmak için ilerleyemiyor. Düşlüyorum; tam şu anda durduğum yerde durduğunu. Edep ediyorum, hemen bir adım geriye çekiliyorum. Mescidin şemsiyeleri kapanıyor o esnada, gökyüzüne bakıyorum. Bir bulut…

Çocukta Dinî Duygu ve Gelişimi

Çarşamba, 05 Aralık 2018 11:41
Yeryüzünde insanın bulunduğu her zamanda ve mekânda din var olmuştur. İnsan, bağlanma ihtiyacı olan, aynı zamanda belirli durumlar karşısında gücü yetmeyen, aciz bir varlıktır. İnsanda bulunan bu ihtiyaç ve hâl, onu çeşitli üstün güç arayışlarına yöneltmiştir. Bu da bize gösteriyor ki inanç bir ihtiyaç olarak hep vardır ve var olmaya…

İstirca

Çarşamba, 05 Aralık 2018 11:37
Bir musibet anında Allah’ın takdirine rıza gösterip, O’na sığınarak teselli bulmaya istirca denir. Bir başka ifadeyle istirca, ayette geçen, “Şüphesiz biz Allah’a aidiz ve muhakkak ki O’na döneceğiz.” ifadesinin, musibete uğrayan müminin şahsında hayat bulmasıdır. Bakara suresinin 155-156. ayetlerinde şöyle buyrulur: “Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de…

Sevgili ile hasbihâl

Cuma, 02 Kasım 2018 21:59
Ey Kur’an-ı Azimüşşan’da “âlemlere rahmet olarak” (Enbiya, 21/107.) gönderildiği ifade edilen sevgili… Ey “yüce bir ahlak üzere” (Kalem, 68/4.) olan sevgili… Ey “ümmetine çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli ve merhametli.” (Tevbe, 9/128.) olan sevgili… Ey “üsve-i hasene, en güzel örnek.” (Ahzab, 33/21.) olan sevgili… Hani, Hira’da aldığın mesajı insanlara…

Şehir ve Orta

Salı, 02 Ekim 2018 21:42
"İslam şehri”ni “Batı kenti”nden tefrik ederek düşünmek, toplumların “adalet-orta” ile nasıl yerleşeceğini problemleştirmek anlamına da gelir. “Adalet-orta”, Nikhomakhos’a Etik’in merkezî kavramı olarak bilinmektedir. Aristotales, “Biri aşırılık öteki eksiklik olan iki kötülüğün ortası”nı, erdemlilik saymaktaydı. Bu nedenle “Erdemli olmak, her şeyde ortayı bulmak güç iştir. Sözgelişi bir dairenin ortasını bulmak herkesin…

En Hayırlı Ümmet

Salı, 02 Ekim 2018 21:41
Hayat, düşe kalka yürümeye çalıştığımız, her tökezlediğimizde etrafımızda yardım alabileceğimiz kim var diye bakındığımız bir yolculuk. Ne kadar dik durmaya çalışsak nafile, etrafımızdaki insanlarla varız. Allah, kullarını bu dünyaya tek başına göndermemiş. Zorlukları beraberce aşıp bu imtihandan alnımızın akıyla çıkalım diye bizi eş, dost ve akrabalarla desteklemiş. Her birimiz, farklı…

İnsanda İrade ve Eylem Özgürlüğü

Salı, 04 Eylül 2018 00:04
Yüce Allah insanı sorumlu bir varlık olarak yaratmıştır. Bunun en belirgin özelliği insana irade özgürlüğünün verilmesidir. “İstemek ve dilemek” manalarına gelen irade, öznenin dilediği bir şeyi yapma ya da yapmama kudretidir. Kişinin dilediğini yapıp yapmaması kendi bireysel tercihi olarak tanımlanır. Bir başka ifade ile irade, bir zorunluluk söz konusu olmaksızın…
Bir damla sudan yaratıp son merhaleye kadar her daim yanı başında olduğu kulu ile Rabb’i arasındaki çok özel ve nazenin bir bağdır din duygusu. Bu tecrübenin büyüyüp kök salması yahut dalında kuruması, kişinin Allah’la kurduğu bağlantının kuvvetiyle orantılıdır. Sezgisel boyutu ağır basan ve birçok değişkenden etkilenen insan için dinî yönelim…

Toplumu Yaralayan Virüs: Gıybet

Salı, 04 Eylül 2018 00:02
Ahlaki ve insani bakımdan düşük seviyeli insanların eğlencesi olan gıybet, toplumsal ve bulaşıcı bir hastalıktır. Onun için yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim, insanı arkadan çekiştirmek anlamına gelen gıybeti içki ve kumar gibi haram kılmıştır. Peygamber Efendimiz, gıybet ile iftira arasındaki farkı şöyle ifade buyuruyor: “Sizden birinizin, kardeşini hoşlanmadığı bir şekilde anmasıdır.…