e-ORUÇ

Cumartesi, 05 May 2018 17:34
Farklı bir zamanda yaşıyoruz. Özellikle yaşadığımız son yüzyılda insanlık tarihinde başdöndürücü gelişmeler oldu. Bu gelişmeler daha çok bilginin teknolojiye dönüştürülmesi alanında gerçekleşti. Yeni teknolojiler yaşamımızın birçok alanına girdi ve hayatımızı şekillendirdi. İş makinalarının ve yeni ulaşım imkânlarının getirmiş olduğu kolaylıklar, tıptaki teşhis ve tedavi yöntemlerinin gelişmesi, diğer yandan iletişim ve…
Zekât, sözlükte; temizlemek, çoğalmak, artmak, bereketlenmek, büyümek gibi anlamlara gelir. Bitkinin, ziraatın gelişip artması zekât sözcüğü ile ifade edilir. Zekâta, zekât adının verilmesi, malı, büyütmesinden ve çoğaltmasından dolayıdır. Dinî bir terim olarak zekât, insanın Allah’ın hakkı (hakkullah) olan malından fakirlere verdiği maddi bir paydır. Bu ibadete zekât adının verilmesi onun…

Zâtı Mükerrem İnsan

Cumartesi, 05 May 2018 17:32
İnsan, kulluk etmesi için Allah’ın özene bezene en güzel şekilde yarattığı varlıktır. Diğer taraftan Allah, insanı yeryüzünde halife olarak yaratmıştır. (Bakara, 2/30.) Bu, O’nun insana ne kadar değer verdiğinin açık bir ifadesidir. Cenab-ı Hak, insanı en güzel biçimde yarattığını hem bedenen hem de ruhen yükümlülük alabilecek yeteneklerle donattığını söylemektedir. (Tîn,…

Camilerde Saf Düzeni

Cumartesi, 05 May 2018 17:32
Günde beş vakit namaz kılmak, ergenlik çağına gelmiş kadın ve erkek her Müslüman’a farzdır. Müminlerin her hâl ve şartta namazlarını kılmaları gerekir. Su bulamayanlar veya suyu kullanamayanlar teyemmüm ederek (bk. Maide, 5/6.), bir tehlikeden korkanlar yaya veya binit üzerinde (bk. Bakara, 2/239.), dinen yolcu sayılanlar dört rekâtlı farz namazları iki…

Kulluğa Yükseliş: Miraç

Cumartesi, 31 Mart 2018 17:22
İnsanoğlunun, inançlarını ve bu inançların yaşama yansıması olan davranışlarını büyük ölçüde çocukken yaşadığı olaylar etkiler. Büyüdüğümüz ortam hangi değerlere sahip ise üç aşağı beş yukarı biz de aynı değerlere sahip oluruz. Dürüst bir babanın evladına mirası dürüstlüktür, ağzı dualı bir anneden evladın gördüğü Allah’ın her şeye kadir olduğu bilincidir. Dine…
İbadet samimiyetin göstergesidir Din samimiyettir. Bu samimiyetin birinci önceliği Allah’a karşı samimi olmaktır. Allah’a karşı samimi olmak, kişinin Allah’a ve O'nun koyduğu kâinat düzenine herhangi bir zorunluluk icabı değil, kendinden bir yönelişle uyması demektir. Sözgelimi kişi, kış geldiğinde üşümemek için kalın elbise, yazın da bunalmamak için ince elbise giyer. Buna…

Kapitalizmin Görünmez Eli: Psikanalizm

Cumartesi, 03 Mart 2018 18:10
“Bilinçaltı” denince akla ilk gelen isim, hiç şüphesiz Avusturyalı psikolog Sigmund Freud’dur (ö. 1939). Freud, rüya analizi ve serbest çağrışım tekniğini kullanarak insanın geçmişteki etkili cinsel ve saldırgan dürtülerini yüzeye çıkarmayı hedeflediği psikanaliz yöntemiyle, insan zihninin “bilinçdışı” adı verilen gizli kalmış bölümünü keşfetmeye çalışmıştır. Freud bu çabalarının sonucunda, zihnin derinliklerinde…

Zamana Mim Koymak: Regaip Kandili

Cumartesi, 03 Mart 2018 18:09
Zaman kavramı konusunda biraz düşündüğümüzde, onu açıklamak için birçok yan unsura ihtiyaç duyarız. Totolojiye düşmeden zamanı açıklamaya çalışmak neredeyse imkânsızdır. Zaman dediğimiz şeyin aslında kendi başına bir anlamı olmadığını, insanoğlunun somutlama konusundaki başarısının, matematiksel, fiziksel ve coğrafi hesaplamalar ile zirve yaptığı bir düzlemde, hayatı tanzim etme ve anlamlandırma çabasının zorunlu…

Dünya Bir Gölgeliktir

Çarşamba, 31 Ocak 2018 14:53
Bir ateş çemberinin üzerinde yürüyoruz. Katmanlarına bakıldığında dışa doğru yaklaştıkça ısısını ve sıvılığını kaybeden ateş özlü yuvarlağın adı dünya, bizler de onun geçici sakinleriyiz. Yaratıldığı an itibarıyla cisim olarak boşlukta yer tutanlar isimlerle adlandırılıp birbirine başı ve sonu belirlenmiş sürede eşlik ederler. Sonsuz güç ve kudret sahibi olan Rabbimiz boşluğa…

O'nun Emrine İcabet

Çarşamba, 31 Ocak 2018 14:53
İnsanoğlu çağrısına ve sözlerine karşılık bekler, duygularına dahi karşılık veren bir mucip olsun ister. Çünkü insanın yaratılışında sevincini, üzüntüsünü ve sırrını paylaşmak isteği vardır. Yüce yaratıcımız davetine, kulunun icabetini talep eder ve kul tarafından icabetin gerçekleşmesinden dolayı razı/hoşnut olur. Kudretinin ne bedihi bir tecellisidir ki kulun icabeti yine Onun yaratmasıyla,…