Medine’nin eski adı, Kur’an-ı Kerim’de zikredilen Yesrib’tir. (bkz. Ahzap, 33/13.) Hz. Peygamber, hicretten sonra bu adı şehir anlamına gelen Medine sözcüğü ile değiştirmiştir. Medine Kur’an’da özel isim olarak kullanılmıştır. (bkz. Tevbe, 9/101; Ahzap, 33/60; Münafikûn, 63/8.) Bundan başka Medine’nin İslam kaynaklarında 95 ayrı ismi olduğu yer alır. Bu isimlerden bazıları…

Dijital Medya: Erozyona Uğrayan Gerçeklik

Pazartesi, 06 Ağustos 2018 12:48
Çağımız; sembollerin, anlamların, değerlerin çözülmeler yaşadığı ve yeniden tanımlanmaya mecbur kaldığı bir çağ. İmkânların mahrumiyet doğurduğu, sahip olmaların eksiklik bıraktığı, değişmez sanılanların değiştiği zamanlarda yaşıyoruz. "İlginç zamanlarda yaşayasın." diyen Çin atasözünün karşılığı içindeyiz âdeta. Yaşadığımız çağda dijital medya, hakkında konuşmak için herkesin iştahını açan ve her yönüyle tartışmaya açık, bitimsiz…
Son zamanlarda en çok duyduğumuz sözlerden bazıları: “Vaktim yok.”, “Hiçbir şeye yetişemiyorum.”, “Zaman ne çabuk da geçti.” Sürekli bir koşuşturmaca hâlindeyiz ve buna rağmen işlerimizi yine de istediğimiz gibi yapamıyoruz. Hiçbir şeye vaktimiz yok. Yemek yapmaya, eşimizle, çocuğumuzla vakit geçirmeye ve hatta kendimize bile vaktimiz yok. Kalkar kalkmaz bir telaştır…

Konuşabilmek ya da Konuşmayı Bilmek

Salı, 03 Temmuz 2018 14:13
Bir yağmur damlası yine kendinden mürekkep bir su birikintisine karıştığında suyun yüzünde helezonların belirmesi gibi dilden dökülen bir kelam da kendinden önce söylenmiş nice sözün arasına eklenirken kendi nişanını dalga dalga bırakır. Su damlasının çizdiği haleler bir anlıktır hâlbuki söz kimi zaman kalıcı ve hatta büyüleyici izler nakşeder kulak veren…

Kelimelerin Aydınlığında

Salı, 03 Temmuz 2018 14:10
Kelimelerin sesten başka bir bedene bürünebileceğine ilk kez 5-6 yaşında bir çocukken şahit oluruz. Önce harfleri tanımaya sonra harfleri bir araya getirip anlamlı birer kelime kurmaya çalışırız. Her yeni harfle okuyabildiğimiz kelime sayısı artar ve her bir kelimeyle yaşamın renkleri çeşitlenmeye başlar. Dikkatimizi çeker yazılı bir kâğıt parçası, bir dükkân…

Ümit ve Korku Dengesi

Salı, 03 Temmuz 2018 14:08
Dinimizde iki türlü prensip vardır. Sadece Allah'tan korkmak ve bununla birlikte Allah'ın rahmetini ümit etmek, bu prensipler imanın gereğidir. İnsan hayatı "ümit" ve "korku"nun bir karışımıdır. Ümit ve korku arasındaki hassas dengeyi koruyan insan, hayatın dengesine ulaşmış insan demektir. Tabiatı itibarıyla insan ruhu hem korku hem de ümitle doludur. Çocuk…

Adaletin Tesisinde İmanın Önemi

Perşembe, 31 May 2018 15:10
Adalet, hayatın her safhasıyla alakalı çok geniş anlamları ifade için kullanılan bir kavramdır. İslam’da adalet, devlet işlerinin yanı sıra, kul ile Rabb'i arasındaki ilişkilerden başlayarak insanların birbirlerine, canlı-cansız tüm yaratılmışlara, hatta kendi nefislerine karşı münasebetlerini düzenleyen en önemli prensiptir. Adalet, heva ve hevese meyletmeden, her şeye değerini vermek, her hakkı…

Söylem ve Eylemde Ölçü

Perşembe, 31 May 2018 15:08
Adalet, her hak sahibine hakkını vermek, her şeyi yerli yerine koymak, yerli yerince kullanmaktır. Adalet, dinen mahzurlu olan şeylerden kaçınarak hak yol üzere istikamette olmaktır. İfrat ve tefrite kaçmadan orta yolda olmaktır. Büyük günahlardan kaçınmak, küçük günahlarda ısrar etmemek, düşük işlerden sakınmak, her konuda itidal ve istikamette olmaktır. (Cürcânî, Kitabü’t-Ta’rifât,…

İslam'ı Anlamada Kaynak Sorunu

Perşembe, 31 May 2018 15:07
İslam Dünyasının en önemli düşünce sorunları arasında dinin referans sistemi olan ‘kaynak’ları doğru anlama gelmektedir. Çünkü dilde, lafız-mana ilişkisi son derece önemlidir. Her ilim dalının, her inancın ve her dünya görüşünün kendine ait kavramları vardır. Ancak bir medeniyet de kendi kavramları üzerine inşa edilebilir. Kavramlar, o medeniyetin dili, sözcüsü ve…
Kadir Gecesi; rahmet, mağfiret ve günahlardan arınma mevsimi olan on bir ayın sultanı ramazan ayının kalbi mesabesindedir. Yüce Allah (c.c.), Kadir Gecesi’nde Kur’an’ı Hz. Peygamber’e indirerek, melekleri yeryüzüne göndererek ve o geceyi, içinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan hayırlı kılarak ona müstesna bir değer vermiştir. Kadir Gecesi nedir? Kadir kelimesi…