Kudüs Fatihi Selahaddîn-i Eyyûbî

Yazan  Hasan Yıldırım Salı, 23 Ocak 2018 21:23
Öğeyi Oyla
(0 oy)

Babası Musul Atabeyi Necmeddin Eyyûb’dur. Babasının vali olduğu Selçuklu şehri Tikrit’te doğdu. Eyyûbîler hânedanının kurucusu ve ilk hükümdarıdır (1171-1193). Haçlılara karşı mücadelesiyle tanınan İslâm kahramanı, tarihimizin ender şahsiyetlerindendir.   

Sultan Selahaddîn; olgun, yumuşak huylu, cömert, merhametli bir devlet adamı; cesur ve adaletli bir komutandı. Ordu komutanlığı sırasında bir çok askerî başarılar elde etti. Fatımîler tarafından hac yolu emniyeti için Suriye’ye görevlendirildi. Suriye’den hareketle Mısır ile Harameyn arasındaki Eyle’yi Haçlılardan kurtardı.

En büyük arzusu Kudüs’ü kurtarmaktı. Kudüs’ün Haçlıların elinde olduğu zamanlarda hiç yüzü gülmedi. “Kudüs düşmanların elinde iken bize uyku yok” sözüyle tarihe geçti.

Haçlıların işgalinden seksen sekiz yıl sonra, 1187 yılında bir Miraç gecesi Kudüs’ü fethetti. Hz. Ömer’den sonra Kudüs’ün ikinci fatihi olarak tarihte yerini aldı.

Hicaz bölgesine, özellikle Mekke ve Medine’ye önem veren Selahaddîn, “Hâdimü’l-Haremeyn” unvanını kullanan ilk hükümdar oldu.

Milli şairimiz Mehmet Akif‘in, “Şark’ın en sevgili sultanı’’ diye nitelendirdiği Selahaddîn, Mısır’ı alarak oradaki büyük bir hapishaneyi medreseye çevirdi. Fethettiği memleketlerde zulüm ve haksızlık yerine, ilim ve irfanın hâkim olmasını sağladı. Her kesimden halkın sevgisini kazandı. Bir taraftan adaletli ve  huzurlu bir dünya için çalışırken diğer yandan kötü yönetimlerle mücadele etmek zorunda kaldı. 

4 Mart 1193’te Dımaşk’ta vefat etti. “Asıl fazilet düşmanının takdir ettiğidir” diyordu. Sözünün gereğince yaşadı ve düşmanlarının bile övgüsüne layık oldu. Öldüğünde başta Müslümanlar olmak üzere diğer dinlerden olanlar dahi üzüntü ve yasa boğuldu.

Hüzün Bitecek

Korkma yürekli çocuk

Bağlasalar da gözün

Elbet gülecek yüzün

Yalnız değilsin

Ellerimiz semada

Elbet bitecek hüzün

 

Yılma cesur delikanlı

Bağlasalar da elin

Gerçekleşecek emelin

Yalnız değilsin

Dillerimiz duada

Özgür olacak ilin

 

Susma cesur kız

Dağlasalar da özün

Dinecek yürek sızın

Yalnız değilsin

Kuşlar kutlu yuvada

Mutlu olacak bir gün

 

Durma yolcu kardeş

Bağlasalar da kolun

Elbet açılacak yolun

Yalnız değilsin

Bu kutlu davada

Şafağa hazır olun

 

Asma suratını dostum

Bağlasalar da ardından

Kudüs çıkacak zordan

Yalnız değilsin

Ümmet birleştiği anda

Gelecek yardım Yar’dan