Benî İsrail'in Kur'an'da Anlatılan Kısa Tarihi

Yazan  Esma Güner Salı, 23 Ocak 2018 21:42
Öğeyi Oyla
(0 oy)

Çook uzun yıllar önceydi. Yusuf Peygamber, Mısır’a vezir olduktan sonra İsrailoğulları oraya yerleşmişlerdi. Zalim bir Firavun gelene kadar rahat içinde yaşamaya devam ettiler. Hz. Musa, peygamber olarak gönderilince Firavun’u, bir olan Allah’a imana davet etmiş, İsrailoğullarına eziyetten de vazgeçmesini söylemişti. Firavun buna asla yanaşmayınca Allah Teâlâ arka arkaya bazı mucizeler gönderdi. En sonunda Allah tarafından Hz. Musa’ya, kavmini de alıp orayı terketmesi emri geldi. Bir gece Hz. Musa ve kardeşi Hz. Harun, İsrailoğulları ile Mısır’ı terketti. Firavun ve ordusu da onları takip ediyordu. Kızıldeniz’e kadar geldiler. Önlerinde deniz, arkalarında Firavun ve ordusu olduğu için sıkışıp kaldılar. Allah’ın emri ile Hz. Musa (a.s.) asasını, Kızıldeniz’e vurdu ve deniz yarıldı. Ortasında kuru bir yol açıldı. 12 kabile olan İsrailoğulları rahatlıkla karşıya geçtiler. Firavun ve ordusu geçerken deniz kapandı ve suların altında kaldı. Artık Firavun’dan kurtulmuşlardı.

Yüce Rabbimiz, onları kurtardıktan sonra birçok nimetler, lezzetli yiyecekler gönderdi. Onlar ise zulümden kurtarılmaları, verilen nimetler ve kendilerine gönderilen peygamberler vesilesiyle şükredecekleri yerde, nankörlük ediyorlardı. Allah’ın emrettiklerini yapmıyor, gönderdiği yiyecekleri beğenmiyor, kısaca hiçbir şeyden memnun kalmıyorlardı. Hatta aralarında zaman zaman eziyet gördükleri Mısır’daki günlerini özleyenler de vardı. Hz. Musa ve Hz. Harun son nefeslerine kadar bıkmadan usanmadan, onlara Allah’ın emirlerini, vahiylerini bildirmiş, anlatmışlardı. Onların hak yolunda olmaları için çok çabaladılar. 

Hz. Musa ile Hz. Harun vefat ettikten sonra, Allah onlara daha birçok peygamber gönderdi. Davud (a.s.), iman edenlerle birlikte, yenilemez diye ün salmış kumandan Calut ve ordusu ile savaştı. İçlerinden hiç kimse Calut ile karşı karşıya gelmeye cesaret edemiyordu.  Yalnızca henüz çok genç olan Hz. Davud ileri atıldı. Allah’ın adını anarak Calut’a sapanıyla taş fırlattı. Davud (a.s.), Calut’u yenmişti.

Biz Peygamberlerin Hepsine İman Ederiz

Benî İsrail, haksızlıklar yapmış, hatta kendilerini hakka, iyiye, güzele çağıran peygamberlerini dinlememiş, onlara eziyet etmişti. Allah Tealâ haksızlığa, zulme asla rıza göstermez.

Allah Teâlâ, Hz. Davud’dan önce de sonra da birçok peygamber gönderdi.  Gerek Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s.)’in gerek İsrailoğullarına gönderilen diğer peygamberlerin atası Hz. İbrahim’dir. Hz. İbrahim ile oğlu İsmail (a.s.)’ın soyundan gelen son Peygamber Hz. Muhammed Mustafa’nın arasında bizim ismini bilmediğimiz peygamberler de var. Biz Müslümanlar, peygamberlerin hiçbirini ayırt etmeden hepsine iman ederiz.