MERHAMETE EN GÜZEL MİSAL, SEVGİLİ RASUL…

Yazan  Suzan Çataloluk Pazar, 04 Mart 2018 19:32
Öğeyi Oyla
(0 oy)

O gün küçük Ali’nin yanına geldi Mehmet,

Üzgündü çok, dalgındı.

Hemen sordu Ali:

- Ne oldu canım kardeşim, niye dertlisin bugün?

Anlattı arkadaşı üzüntüyle:

Bir adam görmüştü sokaktaki çocukları durmadan azarlayan.

Ardından hep düşünmüştü Sevgili Nebi’yi:

Acaba Sevgili Peygamberimiz hiç azarlamış mıydı çocukları?

Kızmış mıydı torunlarına ya da yaramazlık yapanlara?

Kederlenen Ali cevap verdi hemen:

-Dedeme gidelim. Cevabı bilir.

Az sonra Salih Dede karşısında görünce Ali ile Mehmet’i,

Açtı kalbinde sevgi çiçekleri,

O gül hatırlarını sordu tek tek.

Sonra gülümseyip dedi ki:

- Canımın canları, niye üzgünsünüz bugün?

Anlattı Mehmet heyecanla, sordu sorusunu:

-Dedeciğim, Sevgili Peygamberimiz çocuklara merhametli miydi?

Yaşlı adam düşündü biraz, ardından cevap verdi:

- Fethedilince Mekke, akın akın getirildi çocuklar yanına,

Sevgili Nebi, hepsine dua etti hayatları bereketli olsun diye,

Başlarını okşayıp sevdi onları…

Çocukların oyunlarına katılırdı bazen, şakalaşırdı onlarla.

Sevgili Rasul onlara çok merhametliydi, çocuk olurdu onlarla bazen de.

Bazen bineğinde yanına alırdı küçükleri, birlikte ederlerdi seyahat.

Büyüyünce çocuklar birbirlerine anlatırlardı, o aziz hatıralarını büyük sevinçle.

Yine bir gün hurma ağacını taşlayınca, küçük Rafi b. Amr’ı huzuruna getirmişlerdi.

Sormuştu Sevgili Nebi:

-Çocuğum, hurmaları neden taşlıyorsun?

-Aç idim, yemek için, deyince Rafi,

Ne güzel yol göstermişti Sevgili Peygamberimizin cevabı:

-Hurmaları taşlama da altına düşenleri ye.

Sonra küçüğün başını okşamış, merhamet gösterip etmişti dua:

-Allah’ım, onun karnını doyur!

Birkaç saniye sustu Salih Dede, ardından dedi ki:

- Sevgili canlarım! bizim peygamberimiz merhamet
peygamberiydi,

O sevgiyi tavsiye etti hep, hep iyilik ve doğrulukla,
adaletle yaşamamızı istedi.

Allah, Sevgili Rasulün yolundan ayırmasın.