MEDİNE-İ MÜNEVVERE’Yİ TANIYALIM

Yazan  Betül Altun Erincik Perşembe, 06 Eylül 2018 21:51
Öğeyi Oyla
(1 Oyla)

• Medine’nin bilinen en eski isminin Yesrib olup, hicretin ardından Peygamberimizin şehre, ‘hoş ve güzel’ anlamına gelen Taybe/Tabe adını verdiğini,

• İslam tarihi boyunca Medine’ye Tayyibe,  Daru’l-hicre (hicret yurdu), Daru’l-iman (iman yurdu), Daru’s-sünne (sünnet yurdu), Medinetü’r-rasul (Peygamberin şehri)  ve Medine-i Münevvere (Aydınlanmış, nurlanmış Medine) gibi çeşitli isimler verildiğini,

• Hz. İbrahim’in, Mekke’yi harem yani saygın, dokunulmaz mekân edinmesi gibi, Peygamber Efendimizin de Medine’yi harem edindiğini, oranın bereketlenmesi için dua ettiğini ve böylece şehrin, İslam’ın iki hareminden yani kutsal şehirlerinden birisi haline geldiğini,

• Hz. Peygamber’in, Medine’ye ulaştığında yaptığı ilk işin mescidin yerinin belirlenmesi olduğunu,

• Hz. Peygamber’in, Medine’ye hicret ettiğinde yedi ay kadar Neccaroğulları’ndan Ebu Eyyub el- Ensari’nin evinde kaldığını,

  Hz. Peygamber’in misafir olduğu bu evin bugünkü Mescid-i Nebevi’nin Yeşil Kubbe (Kubbe-i hadra) tarafındaki avlusunda bulunduğunu,

  Hz. Peygamber’in mihmandarı Ebu Eyyub el- Ensari’nin kabrinin, İstanbul’da Eyüp Sultan Camii’nin bahçesinde olduğunu,

  Hz. Peygamber’in dedesi Abdülmuttalib’in annesinin Medineli olduğunu,

  Peygamberimizin yüzmeyi altı yaşındayken babasının mezarını ziyaret etmek için geldiği Medine’nin havuzlarında (su kuyularında) öğrendiğini,

  Peygamberimiz’in babası Abdullah’ın kabrinin Medine’de olduğunu,

• Sevgili Peygamberimizin vefat ettiği yere yani Mescid-i Nebevi’ye bitişik olan Hz. Aişe annemizin odasına defnedildiğini,

• Peygamberimizin kabrinin bugünkü Mescid-i Nebevi’nin içinde Yeşil Kubbe’nin altında olduğunu,

• Efendimizin, eviyle minberi arasını ‘Ravza-i mutahhara’ yani ‘Cennet bahçelerinden bir bahçe’ olarak adlandırdığını,

• Cennetü’l- Baki Kabristanı’nda 10.000 civarında sahabinin kabrinin bulunduğunu,

• Ruslara karşı Kafkas halklarının özgürlüğü için destansı bir mücadele veren Kafkas Kartalı Şeyh Şamil’in, Cennetü’l- Baki Mezarlığı’nda yattığını,

• Hâdimu’l-Harameyn (Mekke ile Medine’nin hizmetkârı) unvanını kullanan ilk sultanın, Kudüs’ü Haçlı zulmünden kurtaran Selahaddin-i Eyyubi olduğunu,

• Memluk sultanlarının da kullandığı bu unvanın, 1517 yılında kutsal beldeleri topraklarına katan Yavuz Sultan Selim’le birlikte Osmanlı sultanlarına geçtiğini,

• Medine’nin 1517 yılından 1919 yılına kadar, 402 yıl boyunca Osmanlı yönetiminde kaldığını biliyor muydunuz?