ENSAR MUHACİR KARDEŞLİĞİ

Yazan  Receb Karataşoğlu Perşembe, 06 Eylül 2018 21:55
Öğeyi Oyla
(0 oy)

Merhaba arkadaşlar, Medine’ye hicret gerçekleştikten sonra Peygamber Efendimiz (s.a.s.) bazı sahabileri kardeş ilan etmiş ve bu kardeşliğe muahat (birbiriyle kardeş olmak) denmiştir. Gelin şimdi Ensar ve Muhacir ne demek öğrenelim, ardından hangi Muhacir hangi Ensar ile kardeş ilan edilmiş ve bu sahabilerin özellikleri neler hep beraber inceleyelim.

MUHACİR: Dinleri ve inançları uğruna, Mekke’den Medine’ye 622’de hicret (göç) eden Müslümanlara denir.

ENSAR:  Ensar kelimesi, ''yardım edenler'' anlamına gelir. Mekke’den hicret eden Hz. Peygamber’e ve muhacirlere yardımcı olan Medineli Müslümanlara verilen isimdir.

Hz. Ebu Ubeyde b. Cerrah: Cennetle müjdelenen 10 sahabiden biridir. İslam’ı ilk kabul edenlerdendir.

Hz. Sa'd b. Mu’az: Hz. Peygamber tarafından gönderilen Hz. Mus‘ab b. Umeyr’in teklifiyle İslamiyet’i kabul etti. Onun Müslüman olması Medine’nin İslamlaşmasında önemli yere sahiptir.

Hz. Ömer: Onun, Müslümanlığı kabulüyle İslamiyet daha da güçlenmiştir. Adaletli oluşuyla bilinir. İslam’a hizmetleri çoktur.

Hz. İtban b. Malik: Hayatı boyunca kendi kabilesinde imamlık yapan İtban, gözlerinin rahatsız olması ve evinin Medine dışında bulunması sebebiyle her zaman Rasulullah ile beraber bulunamazdı. Ancak Rasul-i Ekrem kendisine değer verir, Kuba’ya giderken yanına uğrar ve ona misafir olurdu.

Hz. Osman: İlk Müslümanlardandır. Kureyş’in en zengin tüccarlarından biriydi. Medine’ye hicretten sonra Rûme kuyusunu satın alıp Müslümanlara hibe etmiştir. Yani o kuyudan para ödemeden su içilmiştir. Kuyunun Hz. Osman’dan önceki sahibi suyu parayla satıyordu.

Hz. Evs b. Sabit el-Ensari: İslamiyet’in yayılmasında bir dönüm noktası olan Akabe Biatı esnasında Müslüman oldu. Bedir Savaşı’na katıldı. Uhud Savaşı’nda şehit oldu.

Hz. Abdullah b. Mes’ud ve Hz. Zübeyr b. Avvam: İkisi de ilk Müslümanlardandır. İslam’a çok hizmetleri olmuştur. Hz. Abdullah b. Mes’ud güzel sesliydi ve çok güzel Kur’an okurdu. Medine’ye ilk hicret edenler arasında yer aldı. Hz. Zübeyr b. Avvam cennetle müjdelenen 10 sahabiden biridir. Peygamberimizin halası Hz. Safiyye’nin oğludur.

Hz. Muaz b. Cebel: Asr-ı Saadet’te Kur’an-ı Kerim’in tamamını ezbere bilen birkaç kişiden biri olup Rasulullah’ın kendilerinden Kur’an öğrenilmesini tavsiye ettiği dört sahabi arasında yer alıyordu. Rasulullah, Hz. Muaz’ı helâl ve haramı en iyi bilen kişi olarak gösterirdi. Yemen’e elçi, zekât memuru ve kadı yani hâkim sıfatıyla gönderilmiştir.

Hz. Mus’ab b. Umeyr: Hz. Peygamber tarafından İslam’ı öğretmek için Medine’ye gönderilen ilk sahabidir. Bu sebeple Medine’ye ilk hicret eden sahabi olarak kabul edilir. Allah ve Rasulü'nün sevgisini her şeye tercih ettiği için malını mülkünü Mekke'de bırakarak Medine'ye hicret etmiştir.

Hz. Ebu Eyyub el-Ensari: Hicret sırasında Hz. Peygamber’i Medine’de evine misafir eden ve Türkiye’de “Eyüp Sultan” unvanıyla anılan sahabidir. İstanbul’u fethetmek için orduyla sefere çıkmış ancak hastalanarak orada vefat etmiştir.