PEYGAMBERLERİ TANIYALIM

Yazan  Receb Karataşoğlu Perşembe, 06 Eylül 2018 22:54
Öğeyi Oyla
(0 oy)

Arkadaşlar, aşağıda bazı peygamberleri kısaca tanıttık. Parantez içinde de isimlerin harflerini karışık şekilde verdik. İpuçlarına bakarak bu peygamberleri bulmaya çalışalım.

1. Kur’an’ın 14. suresi onun adını taşımaktadır. Büyük peygamberlerden biridir. Kurban kesmeyi bize o öğretmiştir. Babil hükümdarı tarafından ateşe atılmış, Allah ateşe onu yakmamasını emretmiş ve ateş kendisini yakmamıştır. Allah’ın dostu manasına gelen Halilullah unvanı ile de anılır.

(HİBARMİ)

2. Hz. İbrahim (a.s.)’e iman eden ilk kişidir, onunla birlikte hicret edenlerdendir. Sodom ve Gomore şehirlerinde yaşayan kavme peygamber olarak gönderilmiş ve onları imana davet etmiştir. 

(UTL)

3. Hz. İbrahim (a.s.)’ın büyük oğludur. Yumuşak ve iyi huylu olduğu için Kur’an-ı Kerim’de halim olarak nitelendirilir. Hacla ilgili pek çok ibadet ve kurban kesme konularında babasıyla birlikte Müslümanlara örnek olmuştur.  Hz. Muhammed (s.a.s.) onun soyundan gelmiştir.

(SİMALİ)

4. Hz. İbrahim’in oğlu olup Kur’an’da adı geçen peygamberlerden biridir. Hayatı boyunca insanları Allah’a imana davet etmiştir. Hz. Davud (a.s.), Hz. Musa (a.s.), Hz. İsa (a.s.) gibi birçok peygamber onun soyundan gelmiştir.

(HSAİK)

5. Hz. İbrahim’in torunu ve İsrailoğulları’nın atası olan peygamberdir. Evladını kaybetme ile imtihan edilmiştir. Oğlunun acısı dolayısıyla gözleri kapanmış, sonra ona kavuşmasıyla yeniden açılmıştır. Kendi milleti arasında güvenilir, hastaları ziyaret eden, zayıfları ve yoksulları gözeten, hayır işleriyle uğraşan bir kişi olarak tanınır.

(AKUYP)