PEYGAMBERİMİZ (S.A.S.)’İN AKRABALARI

Yazan  Receb Karataşoğlu Perşembe, 08 Kasım 2018 22:22
Öğeyi Oyla
(0 oy)

Kendisine peygamberlik geldiğinden beri  Peygamberimiz (s.a.s.)’e ve getirdiklerine iman eden birçok sahabi olmuştur. Bu sahabilerden bazısı onun akrabalarındandır. Ona iman etmeyen akrabaları da olmuştur. Bazı akrabaları ise peygamberlik gelmeden önce vefat etmiştir. Bu yazıda size Peygamber Efendimizin akrabalarından bazılarını kısaca tanıtacağız.

Abdülmuttalib: Peygamberimizin dedesidir. Mekke’nin önde gelenlerindendi. Kâbe’yi yıkmaya gelen Ebrehe’ye ilk karşı çıkan isimdir. Efendimizi 6 yaşından 8 yaşına kadar koruyup kollamıştır.

Abdullah: Peygamberimizin babasıdır. Abdülmuttalib’in en küçük erkek evladıdır. Âmine Hatun ile evlendikten sonra ticaret kervanına katılmıştır. Peygamberimiz doğmadan üç ay önce vefat etmiştir.

Âmine: Peygamberimizin annesidir. Genç yaşta Abdullah ile evlenmiştir. Peygamberimiz altı yaşında iken Âmine, oğlu ve dadısı Ümmü Eymen ile birlikte Medine’ye gitmek üzere yola çıkmıştır. Âmine Hatun, Mekke’ye dönerken Ebvâ’da vefat etmiştir.

Hz. Abbas: Hz. Peygamber’in doğumundan iki veya üç yıl önce dünyaya gelen amcasıdır. Mekke’de onunla birlikte büyümüştür.

Ebu Talib: Amcasıdır. 8 yaşından itibaren Hz. Muhammed’in bakımını üstlenmiştir. Hayatı boyunca müşriklere karşı yeğenini korumuştur.

Hz. Hamza: Peygamberimizle aynı zamanda doğan amcasıdır. Süveybe’den süt emdikleri için Hz. Peygamber ile süt kardeştir.

Hz. Hamza’nın Müslüman olmasıyla Müslümanların güçleri artmıştır. Uhud Savaşı’nda şehit olmuştur.

Ebu Leheb: Hz. Peygamber’in amcalarından biridir. Ona hep düşmanlık yapmıştır. Mekke’nin ileri gelenleri arasındaydı. Karısı Ümmü Cemil ile Peygamberimize şiddetle karşı çıkmıştır. Bunun üzerine Tebbet Suresi nazil oldu. Bedir Savaşı’ndan birkaç gün sonra Mekke’de öldü.

Hz. Safiyye: Peygamberimizin halalarındandır. İlk Müslümanlardan olan oğlu Hz. Zübeyr ile birlikte Müslüman olmuştur.

Hz. Halime: Peygamberimizin sütannesidir. Hz. Halime ile ailesi, Hz. Muhammed (s.a.s.)’i aldıktan sonra bolluk ve berekete kavuşmuşlardır. Müslüman olup Mekke’nin fethinden önce vefat etmiştir.

Hz. Ümmü Eymen: Hz. Peygamber’in dadısıdır. Peygamberimizin annesi vefat ettikten sonra büyüyünceye kadar dadılığına devam etmiştir. Rasulullah ondan bahsederken, “Annemden sonra annemdir.” buyurmuştur.

Hz. Fatıma b. Esed: Hz. Ali’nin annesidir. Hz. Peygamber, dedesinin ölümünden sonra Fatıma ona sekiz yaşından itibaren annelik yapmıştır. Kendi çocuklarından önce Peygamberimizi doyurup gözetirdi. Hicretin ilk yıllarında, Medine’de vefat etmiştir.

Hz. Hatice: Hz. Peygamber’in ilk hanımıdır. Ticaretle uğraşan, kervanları olan ünlü bir hanımdır. İlk Müslüman’dır. Rasulullah’a ve Müslümanlara maddi manevi çok destek olmuştur. Hicretten üç yıl kadar önce vefat etmiştir.

Rasulullah’ın çocukları: Kasım, Abdullah, Zeyneb, Rukiyye, Ümmü Gülsüm, Fatıma ve İbrahim’dir. Hz. Fatıma hariç tüm çocukları Rasulullah hayattayken vefat etmiştir.

Hz. Abdullah b. Abbas: Amcası Hz. Abbas’ın oğludur. Âlim sahabilerdendir. Peygamberimizin “Allah’ım, ona Kitab’ı öğret ve dinde mütehassıs kıl!” tarzındaki duasına nail olmuştur.

Hz. Ali: Hz. Peygamber’in amcası Ebu Talib’in oğlu ve dördüncü halifedir. Küçük yaşta Hz. Muhammed’in peygamberliğine ilk iman edenlerdendir. Hicretin 2. yılında Peygamberimizin kızı Hz. Fatıma ile evlenmiştir.

Hz. Hasan: Hz. Fatıma ile Hz. Ali’nin büyük oğludur. Medine’de doğmuştur. Hz. Hasan’ın soyundan gelenlere Şerif denilir.

Hz. Hüseyin: Hz. Fatıma ile Hz. Ali’nin küçük oğlu, Kerbelâ şehididir. Medine’de doğmuştur. Hz. Hüseyin’in soyundan gelenlere Seyyid denir. Peygamberimiz bu torunlarını çok sever, onları kucağına alır, sırtında taşır, oyun oynar, isteklerini yerine getirirdi.