SÜLEYMAN ÇELEBİ VE MEVLİD: GÖNÜLDEN DİLE

Yazan  Sabri Güngör Perşembe, 08 Kasım 2018 22:33
Öğeyi Oyla
(1 Oyla)

Allah adın zikredelim evvelâ

Vâcib oldur cümle işde her kula.

Her işe, bir olan Allah’ı her şeyden üstün tutarak başlamak dinimizin özüdür. Süleyman Çelebi de muhteşem eseri Vesiletü’n-Necat’a yani Mevlid’e bu sözlerle başlar. Alttaki iki mısra Mevlid’in aralarda tekrar eden beyitleridir. Şiirin başlığında geçen “necat” kelimesini bu beyitte görüyorsunuz:

Ger dilersiz bulasız oddan necat

Aşk ile derd ile edin essalat.

Bursa’da doğdu Süleyman Çelebi (1351-1422)… İlimle irfanla uğraştı yıllarca... Yıldırım Bayezid döneminde bir süre Dîvân-ı Hümâyun’da ve Bursa’nın eşsiz camisi Ulu Cami’de imamlık yaptı…              

Sonra bir gün Peygamber Efendimize olan aşkını dile getirmek üzere aldı kalemi kâğıdı eline… Kalem dile geldi yazdı, kâğıt bağrına bastı o eşsiz dizeleri...

Süleyman Çelebi’nin Sevgili Peygamberimiz için gönlünden, dilinden döktüğü, eseri bahir adı verilen bölümlerden oluşur. Her bahirde farklı bir konu dile gelir, dinleyenlerin gönüllerini fetheder. Rahmet Peygamberinin doğumu ne güzel anlatılmıştır şaheserde:

Âmine Hatun Muhammed ânesi

Ol sedeften doğdu ol dür dânesi.

Gül yüzlü Sevgili Peygamberimizin bir sedef kadar saf, temiz annesi Âmine Hatun’dan inci tanesi güzelliğinde Hz. Muhammed (s.a.s.) doğdu.

Allah’ın varlığı, birliği, âlemin yaratılış sebebi;  Peygamberimizin doğumu esnasında yaşanan olaylar; Hz. Peygamber’in methi, üstün vasıfları, mucizeleri, miracı, miraçta yaşananlar, hicreti, vefatı…Tüm bunlar her bir beyitte eşsiz nağmelere dönüştü mevlidhanların dilinde…

Hak ona verdi mükemmel eyledi

Yaradılmışlardan efdal eyledi.

Süleyman Çelebi’nin altmış yaşında sevgiyle yazdığı Mevlid-i Şerif bugün de dilden dile söylenerek, doğumda, ölümde, her türlü hayırlı işte Hz. Muhammed (s.a.s.)’i güzel bir şekilde anmanın bir vesilesi olarak gönlümüzde taht kurmuştur.

Bu kategoriden diğerleri: « ALLAME NİNE KÂĞIT ATIKLAR »