SEVGİLİ PEYGAMBERİMİZ HZ. MUHAMMED’İN (S.A.S.) TARİH ŞERİDİ

Yazan  Hafsa Boynukalın Perşembe, 08 Kasım 2018 22:38
Öğeyi Oyla
(11 oy)

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz (s.a.s.), Yüce Allah’ın varlığı ve birliğini, doğru yolu insanlara öğretmiş, İslamiyet’in yayılması ve tüm insanlara ulaşması uğruna birçok zorluklara göğüs germiştir. Şimdi tarihî sıralamaya göre onun hayatındaki belli başlı olaylara bakalım.

Peygamberimizin doğumundan yaklaşık iki ay önce Fil Vakası gerçekleşti.

571

Peygamberimiz doğdu.

Sütanneye verildi. 4 yıl sütannede kaldı.

4 yaşında 

Sütannesi Halime tarafından annesi Âmine’ye  teslim edildi.

6 yaşında

Annesi Âmine, babası Abdullah’ın Medine’deki kabrini  ziyaretten dönerken Ebvâ’da   vefat etti.

Dedesi Abdülmuttalib himaye etmeye (koruyup yetiştirmeye) başladı.

8 yaşında

Dedesi Abdülmuttalib vefat etti.

Amcası Ebu Talib himayesini üstlendi.

20’li yaşlarında

Haksızlığa uğrayanların haklarının savunulması için kurulmuş bir topluluk olan Hilfu’l-Fudûl’a katıldı.

25 yaşında Hz. Hatice ile evlendi.

605

Kâbe’nin tamiri sırasında, Hacerü’l-esved’in yerine konulması konusunda hakemlik yaptı.

610

Hira Mağarası’nda Cebrail (a.s.) ilk vahyi getirdi.

Alak Suresi’nin ilk beş ayeti nazil oldu.

Peygamberliğinin ilk 3 yılı

Rasulullah üç yıl gizli davetten sonra Safa tepesine çıkarak İslam’a tebliği açıktan yapmaya başladı.

615

Habeşistan’a ilk hicret gerçekleşti.

616

Mekkeli müşrikler tarafından Müslümanlara uygulanan ve üç yıl sürecek olan boykot yılları     başladı.

620

Amcası Ebu Talib ve Hz. Hatice vefat etti. Bu sebeple bu yıl hüzün yılı olarak anılır.

Rasullullah, İslam’a davet için Taif’e gitti. Orada taşlandı.

621

İsrâ ve Miraç hadisesi gerçekleşti. Miraç’ta 5 vakit namaz farz kılındı.

Birinci Akabe Biatı oldu. Medineliler Peygamberimizi Medine’ye davet ederek İslam’ın emirlerine uyacaklarına ve onu koruyacaklarına dair söz verdiler.

622

İkinci Akabe Biatı oldu.

Müslümanlar Mekke’den Medine’ye  hicret etmeye  başladılar.

Peygamberimiz, Hz. Ebubekir ile birlikte Sevr Mağarası’na sığındı ve Medine’ye hicret ettiler.

Peygamberimiz, Kuba’da ilk mescidi inşa etti. Rânûnâ vadisinde ilk cuma namazını kıldırdı.

Medine’ye ulaştı ve  Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin evine  yerleşti.

623

Mescid-i Nebevi’nin inşası  tamamlandı.

624

Oruç farz kılındı.

Bedir Gazvesi oldu.

Kıble, Mescid-i Aksa’dan  Kâbe’ye çevrildi.

Zekât farz kılındı.

İlk Ramazan Bayramı kutlandı.

625

Uhud Gazvesi oldu.

627

Mekkeli müşrikler ve diğer bazı kabilelerle  yapılan Hendek Gazvesi gerçekleşti.

628

Mekkeli müşriklerle Hudeybiye Antlaşması imzalandı.

Fetih Suresi indirildi.

Yahudilerin elindeki Hayber  fethedildi.

Rasulullah bazı devletlere  elçilerle İslam’a davet  mektupları gönderdi.

630

Mekke fethedildi.

Taif Seferi yapıldı.

Tebük Seferi düzenlendi.

631

Peygamberimiz Kur’an-ı Kerim’i  Cebrail (a.s.)’a iki defa arzetti. (Kur’an’ı karşılıklı iki defa okudular.)

Hac farz kılındı.

632

Veda Haccı gerçekleşti.

Rasulullah Veda Hutbesi’ni verdi.

Peygamber Efendimiz (s.a.s.) vefat etti.