MEKKE-İ MÜKERREME’Yİ TANIYALIM

Yazan  Betül Altun Erincik Perşembe, 08 Kasım 2018 22:56
Öğeyi Oyla
(0 oy)

• Mekke-i Mükerreme, Kur’an-ı Kerim’in ifadesiyle “Ümmü’l-kura” yani şehirlerin merkezidir.

• Peygamberimizin memleketi olan Mekke, Kur’an-ı Kerim’de “el-beledü’l-emin” (güvenilir şehir) olarak isimlendirilir.

• Yeryüzünde inşa edilen ilk mabed Kâbe’dir.

• Kâbe-i Muazzama’ya “Beytullah” (Allah’ın evi) da denilir.

• Sevgili Peygamberimiz Mekke’yi çok severdi. Mekke’nin fethi esnasında ‘Mekke sen ne hoşsun. Ve ben seni  ne kadar çok seviyorum. Milletim beni buradan çıkmaya mecbur etmeseydi senden başka bir yerde yaşamayı asla istemezdim.’ diyerek gözyaşı dökmüştü.

• Kâbe ve çevresi, dokunulmazlığı olan harem bölgesidir. Bu sebeple bu bölgede ağaç, ot kesip koparmak ve hayvan öldürmek yasaktır.

• Kâbe’ye kuzey cephesinden birleşik, alçak bir duvarla çevrili yarım daire şeklindeki alana “hicr” denir.

• Kâbe’nin çevresinde pek çok peygamberin kabri bulunur.

• Kâbe, 1630 yılında yaşanan selde  ağır hasar görmüştür. Bunu üzerine Osmanlı Padiaşahı 4. Murad halen ayakta olan bugünkü Kâbe binasını inşa ettirmiştir.

• Peygamberimiz (s.a.s.)’in sevgili eşi Hz. Hatice annemizin, oğulları Kasım ve Abdullah ile dedesi Abdülmuttalib’in ve amcası Ebu Talib’in kabirleri, Cennetü’l-Muallâ Mezarlığı’ndadır. Bu mezarlık, Kâbe’ye 2 km. uzaklıktadır.

• Büyük Osmanlı bestekârı Dede Efendi,  hac görevini yerine getirmek üzere Mekke’de bulunduğu esnada vefat etmiştir. Cennetü’l-Muallâ Mezarlığı’na defnedilmiştir.

• Zemzem ismi, Hz. İsmail’in bebekken ayakları dibinden fışkırarak akan suyu gören Hz. Hacer’in suyun tükenmesinden korkarak “zem! zem!” (dur! dur!) diye bağırmasından gelmiştir.

• Hz. Hatice’nin Peygamberimizle beraber yaşadığı ev bugünkü Mescid-i Haram’ın Merve Kapısı civarındadır.

• Hz. Muhammed (s.a.s.)’in  -İbrahim hariç- tüm çocukları bu evde doğmuştur.

• Sevgili Peygamberimiz, Kâbe’nin 300 m. kuzeyinde bugün Mekke Kütüphanesi olarak kullanılan yerde doğmuştur.

• Dedesi Abdülmuttalib’e ait olan bu evin mülkiyeti, babası Abdullah yoluyla Peygamber Efendimize geçmiştir.

  • Mekke-i Mükerreme  1517 yılından 1919 yılına kadar Osmanlı idaresinde kalmıştır.