Yiğit İnsanların Ülkesi: Kazakistan

Perşembe, 31 May 2018 14:53
Asya’da Türklerin anayurtlarından birisi olan bugünkü Kazakistan’ın mevcut sınırları XIX. yüzyılda şekillendi. 2.274.910 km2lik yüzölçümü ile dünyanın geniş topraklara sahip dokuzuncu ülkesi; İslam İşbirliği Teşkilatına üye devletlerin ve denizle kıyısı olmayan ülkelerin en büyüğüdür. Nüfusu ise 18.403.860 olup kilometrekareye yedi kişi düşmektedir. Önemli şehirleri eski başkenti Alma Ata, Çimkent, Talas…
Kuzeyinde Türkiye, doğusunda Irak, güneyinde Ürdün ve İsrail, batısında ise Lübnan ve Akdeniz ile çevrili olan Suriye’nin 2018 yılı başındaki tahmini nüfusu 18 milyon kadardır. Şayet ülke 2011 yılı Mart ayında fitili ateşlenen ve hâlen devam eden iç savaşı hiç yaşamamış olsaydı bugünlerde yurt dışına beş milyondan fazla insanı iltica…
Bugün ülke nüfusunun büyük çoğunluğu Müslümanlardan oluşan Sierra Leone, son iki asırda İslamiyet’in en hızlı yayıldığı ülkelerden birisidir. 2009 ve 2015 yılı tahminlerine göre ülke nüfusunun %78’i Müslüman olup toplam 7 milyon 557 bin 212 olan nüfus içinde Müslümanların nüfusu 5 milyon 894 bin, yani altı milyon civarındadır. Büyük bir…
Kosova’nın tarihçesi Ülkenin adının Sırp, Bulgar ve Çek dillerinde “karatavuk” anlamına gelen “kostan” kelimesinden, bazı Osmanlı kaynaklarında ise “kosa” veya “köse” kelimelerine “ova” eki ilave edilerek isimlendirildiği rivayet edilmektedir. Doğrusu Balkanlarda aynı adı taşıyan ovanın bulunması bu ikinci ihtimali de düşündürmektedir. Özellikle Osmanlı Devleti’nin XIX. yüzyılın sonlarındaki Üsküp merkezli vilayetinin…
Birleşmiş Milletlerin 1945 yılındaki kuruluşundan bugüne kadar aradan geçen 72 yıl içinde sıralarına üye olarak oturan nice ülke temsilcisi var ki haritalarda belirtilen isimleriyle geçirdikleri tarihî süreçleri bile iki asır, hatta bir asır dahi geriye götürülememektedir. Ama bir ülke var ki, ona zoraki gözlemci üye konumu ancak 29 Kasım 2012…
Asya’nın güneydoğu bölgesinde yer alan Malezya kendine has coğrafi sınırları bulunan bir ülkedir. Nüfusunun %90’ının yaşadığı ve Malay Yarımadası olarak bilinen kısmı Tayland’ın Malaka Boğazı ile Güney Çin Denizi arasında kalmaktadır ve üç tarafında üzerlerinde insan hayatına elverişli olmayanlar dâhil çok sayıda ada bulunmaktadır. Bunlardan Penang adasının 750 bin nüfusu…
447.400 km2lik yüz ölçüme sahip Özbekistan batısı ile kuzeyinde Kazakistan, doğusunda Kırgızistan, güneydoğusunda Tacikistan, güneyinde Afganistan ve güneybatısında ise Türkmenistan ile çevrilir. Taşkent, Buhara, Semerkant ve Amuderya ovaları mevcut topraklarının %80’ini kaplamaktadır. 1437 km’lik Ceyhun (Amuderya) ve 2137 km’lik Seyhun (Sirderya) başta olmak üzere irili ufaklı 600 civarında ırmağı bulunmaktadır,…

KANAYAN YARA ARAKAN

Pazar, 08 Ekim 2017 13:31
1988 yılına kadar Burma ya da Birmanya olarak bilinen Myanmar Güney Asya’da Çihindi Yarımadası olarak bilinen coğrafyanın en geniş topraklara sahip ülkesidir. Mevcut sınırları XVIII. yüzyılın sonunda şekillenmiştir. Hâlen resmî isim Myanmar Birliği Cumhuriyeti olup yerel Burma dilinde kısaca Myanma Naingngandaw denmektedirler. Sosyalist bir devlet yapısı olduğu için yakın geçmişteki…

SRİ LANKA

Pazartesi, 11 Eylül 2017 16:07
Hindistan’ın güneybatı ucunun 29 kilometre açığında Palk Straits denilen bir boğazla ayrılan ve Hint Okyanusu üzerinde toplam 65.610 km2lik yüzölçümüyle dünyanın 27. büyük adası olan Sri Lanka, 22 milyonu aşan nüfusuyla 57. sırada yer almaktadır. Fiziki coğrafyasının çoğu düz ve engebeli araziler ile güneye doğru uzanan orta bölgesinde en yükseği…

HİNT OKYANUSU'NDA BİR ADA: MAYOT (MAYOTTE)

Cumartesi, 08 Temmuz 2017 02:09
İslam dünyasının önemli coğrafyalarından birisi Hint Okyanusu’nun doğu ve batısını çevreleyen çok sayıda ada devletidir. Bunların içlerinde kimi zaman 1000 km2yi bile bulmayanları dahi var. Birçok adanın bir araya gelmesiyle Endonezya ve Maldivler gibi bir devlet bayrağı altında toplananlar olduğu ve eski sömürgecilerin ellerini çekmemekte ısrar ettikleri için onların idaresinde…