Asya’nın merkezinde, Manas Destanı’nın doğduğu ülke olan Kırgızistan, 3000 yıllık tarihiyle Türk toplumları içerisinde en köklü geleneğe sahip olanların başında gelir. Kırgızların tarihleri hakkında ayrıntılı bilgi bulunmamakla birlikte genel hatlarıyla Asya’nın merkezinde yaşadıkları bilinmektedir. MÖ II. yüzyılda devletleştikleri, ancak fazla sürmeden Hunların idaresine geçtikleri, Hunlar zayıflayınca da Baykal Gölü ile…

Japonya'da İslam ve Müslümanlar

Salı, 02 Ekim 2018 21:34
XVII. yüzyıla kadar dış dünyaya kapalı adalar ülkeciği olarak hayat süren Japonya’nın, güttüğü bu politika sonucu son ilahî ve evrensel mesajla tanışması, diğer Uzak Doğu ülkelerine kıyasla epey gecikmiştir. Bu tanışıklığın gecikmesi nedeniyle İslamla şereflenme oranı da yine diğer ülkelere kıyasla daha düşük seviyede gerçekleşmiştir. Müslümanlarla ilk ciddi münasebetler, imparator…

Arapçanın Doğduğu Ülke: Ürdün

Salı, 04 Eylül 2018 00:15
Resmî adı el-Memleketü’l-Ürdüniyyetü’l-Hâşimiyyetü yani Ürdün Hâşimî Krallığı olan bugünkü ülke, adını Ürdün isimli nehirden almaktadır. İslam öncesi dönemlerde bu bölgeye Palaestina Secunda, güneyindeki Petra antik şehrine Arabia Petraea, yani el-Arabiyye el-Haceriyye ya da el-Arabiyye es-Sahriyye denilmekteydi. Kayaları oyarak yerleşime açan Nabatîler buraya Rekem adını verdiler. İlk Müslüman fetihleri sırasında Suriye’de…

Afrika'nın İlim ve Turizm Merkezi: Tunus

Pazartesi, 06 Ağustos 2018 12:53
İnsanlık tarihi kadar zengin geçmişe sahip nadir ülkelerden birisi Tunus’tur. Üç bin yıllık mazisi hemen hemen tüm ayrıntıları ile bilinmektedir. Bilhassa Fenikelilerin asli vatanları olan bugünkü Lübnan sınırlarındaki es-Sûr (Tyr) isimli yurtlarını MÖ 814 yılında bırakıp Akdeniz’in doğusu ile batısı arasında tarih boyunca deniz ulaşımı yapmak isteyenlerin tabii limanları konumundaki…

Gözyaşının Vatanı: Doğu Türkistan

Salı, 03 Temmuz 2018 12:24
Yıl 1914... Hac farizasını yerine getirmek isteyen Doğu Türkistanlı Müslümanlar Hicaz’a gitmeden önce âdet-i kadim üzere payitahta yani Halife’nin huzuruna gelirler. (Orta Asya Müslümanları ya hacca giderken ya da dönerken mutlaka İstanbul’a Halife’nin huzuruna çıkarlardı.) İstanbul’a geldikten az zaman sonra itilaf devletlerinin Çanakkale’ye çıkarma yaptıkları haberi gelmiş ve Halife cihat…

Yiğit İnsanların Ülkesi: Kazakistan

Perşembe, 31 May 2018 14:53
Asya’da Türklerin anayurtlarından birisi olan bugünkü Kazakistan’ın mevcut sınırları XIX. yüzyılda şekillendi. 2.274.910 km2lik yüzölçümü ile dünyanın geniş topraklara sahip dokuzuncu ülkesi; İslam İşbirliği Teşkilatına üye devletlerin ve denizle kıyısı olmayan ülkelerin en büyüğüdür. Nüfusu ise 18.403.860 olup kilometrekareye yedi kişi düşmektedir. Önemli şehirleri eski başkenti Alma Ata, Çimkent, Talas…
Kuzeyinde Türkiye, doğusunda Irak, güneyinde Ürdün ve İsrail, batısında ise Lübnan ve Akdeniz ile çevrili olan Suriye’nin 2018 yılı başındaki tahmini nüfusu 18 milyon kadardır. Şayet ülke 2011 yılı Mart ayında fitili ateşlenen ve hâlen devam eden iç savaşı hiç yaşamamış olsaydı bugünlerde yurt dışına beş milyondan fazla insanı iltica…
Bugün ülke nüfusunun büyük çoğunluğu Müslümanlardan oluşan Sierra Leone, son iki asırda İslamiyet’in en hızlı yayıldığı ülkelerden birisidir. 2009 ve 2015 yılı tahminlerine göre ülke nüfusunun %78’i Müslüman olup toplam 7 milyon 557 bin 212 olan nüfus içinde Müslümanların nüfusu 5 milyon 894 bin, yani altı milyon civarındadır. Büyük bir…
Kosova’nın tarihçesi Ülkenin adının Sırp, Bulgar ve Çek dillerinde “karatavuk” anlamına gelen “kostan” kelimesinden, bazı Osmanlı kaynaklarında ise “kosa” veya “köse” kelimelerine “ova” eki ilave edilerek isimlendirildiği rivayet edilmektedir. Doğrusu Balkanlarda aynı adı taşıyan ovanın bulunması bu ikinci ihtimali de düşündürmektedir. Özellikle Osmanlı Devleti’nin XIX. yüzyılın sonlarındaki Üsküp merkezli vilayetinin…
Birleşmiş Milletlerin 1945 yılındaki kuruluşundan bugüne kadar aradan geçen 72 yıl içinde sıralarına üye olarak oturan nice ülke temsilcisi var ki haritalarda belirtilen isimleriyle geçirdikleri tarihî süreçleri bile iki asır, hatta bir asır dahi geriye götürülememektedir. Ama bir ülke var ki, ona zoraki gözlemci üye konumu ancak 29 Kasım 2012…