Mekke'ye dönüş: “Kutlu Fetih”

Salı, 04 Aralık 2018 21:53
“…Hak geldi, bâtıl yok oldu!” (İsrâ, 17/81.) Hicretin altıncı yılında, Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında bir antlaşma yapıldı. İsmini, yapıldığı beldeden alan Hudeybiye Antlaşması’na göre sulhun müddeti on yıl olmasına rağmen müşrikler bu ahde sadık kalmadılar. İslam’ın Arabistan’da adım adım ilerlemesinden, Arap kavimleri arasında dalga dalga yayılmasından büyük hoşnutsuzluk duyan…

Plevne: “Şanlı müdafaa”

Cuma, 02 Kasım 2018 15:44
Dünya muharebe tarihine adını altın harflerle yazdıran Osmanlı ordusunun hafızasında nice destanlar, kahramanlıklar yer alır. Çağ açan fetihler, büyük zaferler, gazalar, taarruzlar... Tarihin akışını değiştiren fetihler gibi askerî sahada en az onun kadar önemi haiz şanlı savunmalar... Osmanlı Rus Harbi esnasında Plevne’de, büyük bir askerî dehaya sahip olan, kendi askerinin…

Osmanlı'nın Yitiği: "Balkanlar"

Salı, 02 Ekim 2018 22:00
Devletler de canlı varlıklardır. Doğar ve büyürler. Gelişir, olgunlaşırlar, gün gelir yaşlanırlar ve ömürleri nihayete erer. Osmanlının da doğuşu, görkemli gençlik yılları, olgunluk zamanları ve yaşlılık dönemi yani duraklama ve gerileme dönemleri olmuştur. Bunlar artık devlet ömrünün son demleridir ki, duraklamadan sonra yıkılışını hızlandıran, koca bir çınarın devrilmesine, Osmanlı Devleti’nin…
Ölümün riyası olmaz, derler. Yiğitler, kahraman olayım diye sürmedi atlarını ölümün koynuna. Geriye ad bırakma gayeleri olmadığı gibi ölüme yürürken çoğunun adı bile bilinmez, duyulmaz hatta. Sonsuzluğa yelken açan Ertuğrul Fırkateyni ile Japonya sularında yitirdiğimiz 540 vatan evladı gibi. Komutan, er/erbaş, şair, cerrah, mühendis, derviş, babalar ve evlatlar… Ardı ardına…
Zamanın getirdiği yeniliklere açık olan, Batı’daki iletişim ve ulaşım hamlelerini yakinen takip eden Sultan II. Abdülhamid Han’ın büyük bir rüyası vardı: İstanbul’dan Medine’ye kadar uzanacak olan bir demiryolu projesi. Payitahtı, mukaddes topraklara bağlayacak bir demiryolu ağı döşemeyi, aynı zamanda Kızıldeniz ve Akdeniz ile irtibat sağlamayı öngörüyordu. Sultan II. Abdülhamid, XIX.…
“Yasam u svaki zaman mlogo sam” (Ben bütün zamanlar içinde çok yalnızım) Boşnak Türküsü “Tarih: 11 Temmuz 1995, saat 23.00. Yer: Srebrenitsa’da bir okulun öğretmenler odası. Sırp General Ratko Mladic, BM adına Hollandalı Albay Karremans ve Boşnak öğretmen Nesib, aynı masada…” Ekranda bir belgesel, görüntüler eski fakat masadakilerin yüz ifadeleri…

Nargin: "Cehennem Adası"

Salı, 29 May 2018 13:09
Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişki, ancak XX. yüzyıl başlarında devletlerarası bir nitelik kazanmışsa da iki ülke arasındaki kardeşlik hukuku ve bu birlikteliğin gereği olan dayanışma ve yardımlaşma örnekleri çok daha kadimdir. Birinci Dünya Savaşı’nda, özellikle de Kafkas Cephesi’nde ağır yaralar alan Osmanlı’nın yardımına koşan; Rus işgaline, baskı ve yasaklara aldırmayan…

Vatanın harîm-i ismeti

Cumartesi, 05 May 2018 15:26
“Asımın nesli diyordum ya... Nesilmiş gerçekİşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek…” Asırlarca adaleti ve hoşgörüsü ile dünyaya hükmetmiş olan Osmanlı Devleti XIX. yüzyılın sonuna doğru artık hasta adam olarak görülüyordu. Hemen yanı başındaki komşusu Rusya, "hasta adam"ın can damarlarından pay koparmak için iki cepheden (Balkanlar/Kafkasya) Osmanlı’ya saldırıyor, iki ay gibi kısa zamanda…
Kaderin cilvelerine inanırız. Bütün hesapların üstünde bir hesap olduğuna… Bazen en dâhiyane planları, mühendislik işçiliğiyle örülmüş tuzakları alt üst eden bir kadere inanırız. Ferdî olarak kendi hayatımızda müşahede ettiğimiz bu tür cilveleri, sınırlarını çizerken satranç hamleleri yapmak zorunda kalan devletler ve milletler arasındaki ilişkilerde; taarruz ve savunmalarda, zafer ve yenilgilerde…

Destanını Düşmanına Yazdıranlar

Cumartesi, 03 Mart 2018 19:35
Artık hasta adam denilen bir devletin her cepheden hedef alındığı; asırlara kök salmış varlığının ilmek ilmek sökülmeye çalışıldığı, hoşgörü, adalet, ihsan ve inayet temelleri üzerinde varlık mücadelesi verirken âdeta boğazı sıkılarak son nefesinin iştahla beklendiği; kökü derinlerde, hesabı cetvellerde olan bir savaştır Çanakkale… Kendisini yok etmeye gelen milletlerin esir düşen…