Bir Zamanlar Osmanlı

Çarşamba, 05 Aralık 2018 11:57
Bir zamanların asil şehri İstanbul, genç neslin eğitimi, nezaketi ve güzel ahlakıyla tüm dünyaya ün salmıştı. Erkeğe kadına, gence yaşlıya, anneye babaya, dedeye ataya edilen hitaplar âdeta name gibi söylenir, bu nameler hitap edilen kişilerin gönlüne sevgiyle dokunurdu. Hem dönem kaynaklarında hem de yaşayan hazinelerimizden bizlere nakledilmektedir. Kadına hanımefendi, erkeğe…

Osmanlı donanmasında imamlar

Cuma, 02 Kasım 2018 22:00
İslam dünyasında imamlar sadece camilerde görev yapmıyor, hayatın her alanında etkili bir rol oynuyorlardı. İmamlar, dinî fonksiyonlarının yanı sıra eğitim öğretimde, kültür ve adalet hizmetlerinin yerine getirilmesi yanında askerî amaçlarla da hizmet vermişlerdir. Osmanlı Devleti’nin askerî gücünün zamanla zaafa uğraması ve Avrupalı rakiplerine mağlup olmasında askerlerin dinî yetersizliklerinin etkili olduğu…
Ahi kelimesinin etimolojisinin ne olduğu hususunda muhtelif görüşler ve deliller sunulmuştur. Bazı araştırmacılar Arapça “kardeşim” manasına gelen “ahi”den geldiği hususu üzerinde dururken; bazı araştırmacılar ise Kaşgarlı Mahmut’un “Divan-ı Lügati’t-Türk” adlı eserinde geçen, “eli açık, cömert ve yiğit” gibi anlamlara gelen Türkçe “akı” kelimesinden geldiği görüşünü dile getirmiştir. Ahi kelimesinin tarihî…
Yıl 1918; I. Dünya Savaşı’nın sonuna gelinmekte. Üç kıtaya otağ kurup yedi iklime hükmetmiş olan Osmanlı Devleti artık parçalanmanın eşiğine gelmiş, dost bildiklerince dalları budanmış, dokuz cephede canhıraş savaşta. Derin yaralar, büyük kopmalar ve önü alınamaz kan kaybı. Asırlık çınar, var olma mücadelesi verirken emperyalist sömürgeler hemen yanı başında siyah…
26 Ağustos 1071’de Alparslan’ın Anadolu’nun kapılarını ardına kadar açmasının ardından Türkler kurdukları devletle dünyaya hükmetti. Ancak zayıflayan ve eski gücünü kaybeden, sınırları iyice küçülen Türkleri Anayurtlarından, Anadolu’dan atmak için başlatılan yeni ve acımasız Haçlı harekâtıyla, bu sefer Anadolu’nun kapıları Türklere sonsuza kadar kapatılmak istendi. Ancak Türk milleti, 26 Ağustos’ta başlayan…

İlla Bir Bildiri mi Yazmalı?

Salı, 03 Temmuz 2018 14:03
Alman düşünür Hegel; “Doğu'da bir kişi, Antik dünyada birkaç kişi, Hristiyan-Germen dünyasındaysa herkes özgürdür.” der. Böylece eli çabuk illüzyonist kıvraklığıyla bir hamlede Doğu'yu yani Osmanlı sistemini hak ve hukuktan yoksun bir keyfî yönetim olarak zihinlerde perçinler. Hegel önemlidir zira XIX. yüzyılda neredeyse felsefeden bahis açmak istediğinizde Hegel’e dokunmadan geçmeniz mümkün…

Hangi Aklı Başa Almalı?

Perşembe, 31 May 2018 15:04
Tarih boyunca yeryüzünden pek çok millet geldi geçti. Bu serüvende her millet hayata dair kendince bir bakış ve duruş sahibiydi. Boy gösteren milletlerden kiminin ışığı zamanla söndü ve varlığı yeryüzünden silindi. Bunlardan günümüze yalnızca meraklı bilim insanlarına araştırma malzemesi olan, oraya buraya serpiştirilmiş harabelerin hatırası kaldı. Tıpkı Hititler yahut Babilliler…
Kitap, İslam tarihinde “Oku!” emriyle Hıra Dağı’nda bizlere sunulan mirasın kendisi ve İslam medeniyetinin bir ilim medeniyeti olduğunun göstergesi olmuştur. Her dönemden insanların aklını, ruhunu, kalbini besleyen kitap, aynı zamanda insanlarda bir kimlik oluşumunu da meydana getirmiştir. Sadırlardan satırlara dönüşen her kitap, insanların kalplerinin, zihinlerinin, düşüncelerinin yeniliğini, değişimini, gelişimini ve…

İstanbul'un Fethi

Cumartesi, 05 May 2018 17:35
İstanbul’un Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan bir şehir konumunda olması bilhassa cihan hâkimiyeti peşinde koşan devletlerin tarih boyunca bu kente karşı ilgi ve iştahını kabartmış, bu yüzden İstanbul dünya üzerinde en fazla kuşatılan şehirlerden biri olmuştur. İstanbul’u Traklar, İranlılar, Latinler, Avarlar, Araplar ve Türkler tarih boyunca 28 kez muhasara…

Köklü Bir Gelenek: İcazet Merasimleri

Cumartesi, 31 Mart 2018 17:23
İcazet, sözlük manasıyla “izin, yetki, ruhsat, şehadetname” demek olup günümüzde lisans anlamına gelmektedir. Gelenekte, ilgili ders programını tamamlayan öğrenciye hocası tarafından verilen bu izne icazet; verilen evraka icazetname; icazeti veren hocaya mucaz; hocasından bu müsaadeyi alan öğrenciye de muciz denir. İslam eğitim-öğretim geleneğinde, öğrencinin tedris faaliyetine atılması, bir ilmî süreçten…