Peygamberlerin Tövbesi

Çarşamba, 05 Aralık 2018 21:21
Kur'an-ı Kerim birçok peygamberin tövbe ettiğini, istiğfarda bulunduğunu anlatmıştır. “Rabbim, beni bağışla!” (A’râf, 7/151.) duasını Hz. Musa, Hz. Peygamber (s.a.s.), Hz. Süleyman ve Hz. Nuh yapmıştır. Hz. İbrahim ve İsmail: “Tövbemizi kabul et.” (Bakara, 2/128.) Hz. Musa: “Sen noksanlıklardan münezzehsin, sana tövbe ettim.” diyerek Allah’a yalvarmıştır. Allah Teala, Hz. Âdem’den…

Manevi Arınma: Tövbe

Çarşamba, 05 Aralık 2018 12:15
Kudret elinin şekil verdiği toprak heykel ruhla buluşunca Âdem var oldu. İnsanın melekleşme ile en aşağılık konumu birleştiren çizgi üzerinde yaşadığı iniş çıkışlar bu ikili yapının eseridir. Ruh, insanı yüceltme gayretinde iken toprak aşağılara çeker gibi. Hem iyilik ve itaat hem de kötülük ve isyan edebilme kabiliyetine sahip olmak. İnsanı…
“Tövbe kişinin kendisini yeniden tanımlaması mıdır?” sorusuna cevap aramak için tövbeyi harekete geçiren güdülere ve tövbe hadisesinin bireyin iç dünyasında nasıl gerçekleştiğine temas etmek gerekir. Bu da bizi “birey/insan”, “günah”, “suçluluk hissi” ve “arınma arzusu” gibi kavramlarla ilgilenmeye götürür. Modern bilimsel anlayış, seküler bir bakış açısıyla insanın biyo-psiko-sosyal bir canlı…

İlk İnsan İlk Tövbe

Çarşamba, 05 Aralık 2018 12:09
Yaratılışın ve yaratılmışların özünü bağrında saklayan toprak… O sarıp sarmalayan, örten, koruyan, olgunlaştıran ve yeniden hayat veren… Her canlının nüvesi, gıdası ve ikametidir toprak… Tevazuuyla yayılır, cümle mahlukata sığınak, barınak olur ve sonra en mükerrem varlığa Âdem’e şekil verilen toprak olur. Yüce Yaratıcı’nın şaheseri olan insanı topraktan yarattığına şaşmamak gerek.…

Allah'a Yöneliş Bilincini Tazeleme: Tövbe

Çarşamba, 05 Aralık 2018 12:08
Kur’ani bir kavram olan tövbe, işlenen günahı derhâl terk etmek suretiyle ondan pişman olmak, bir daha o günaha dönmemeye kesin karar vermektir. Tövbe, Allah’a isyan ve muhalefetten itaate dönüşü sembolize etmektedir. Dünyaya denenmek ve kendi kişiliğini olgunlaştırmak üzere gönderilen birey, niçin dünyaya geldiğinin hikmetini araştırmaktan uzaklaşınca geleceğini karartmaya başlar. İşte…
Hayatın en etkili dönemidir gençlik. İnsanın kişiliğinin oluştuğu, gelecekteki duruşunun belirlendiği, etkili kararların alındığı, büyük liderlerin doğduğu, güçlü desteklerin sunulduğu bir çağdır. Peygamberimize destek olanlar arasında birçok genç vardı. Ashap da İslam’ın en heybetli ilk genç neslini oluşturmuştur. İhtiyarlamış vicdanı uyuyan küremiz, gücünü Kitab’ından alan, hakikat iştiyakına sahip, toplumun yüreğine…
Hz. Allah kitabında son elçinin insanlık için ne ifade ettiğini pek çok ayetinde dile getirir. Onu, zaman ve mekân kaydı söz konusu olmaksızın peşinden gidilmesi gereken rehber insan olarak önümüze koyar. Bu nedenle Hz. Muhammed, her zaman ve mekân için her yaş grubunun kılavuzudur. Bununla birlikte, hayatta olmadığından doğrudan tebliğde…

Daha on yedi

Cuma, 02 Kasım 2018 22:29
Her gün söyleyecek bir cümlemiz, her an düşürecek bir gölgemiz var gençlere. Oysa yalnız sesimize ve gölgemize değil, sessizliğimiz ve aydınlığımıza da ihtiyaçları var onların. Çoğu kez susuyoruz ama bilinçli bir sessizlik değil bu. Cesaretimiz yok konuşmaya. Onlar için bir şeyler yapmayı değil, onlar hakkında bir şeyler düşünmeyi tercih ediyoruz.…

İsyan ruhlu gençler

Cuma, 02 Kasım 2018 22:28
Yaşadığımız dünyanın gençliğe bakışına egemen olan düşünceye baktığımızda maalesef sorun merkezli bir yaklaşımın öne çıktığı görülmektedir. Kitlelerin şartlanmışlığı yanında, gençliğe dair araştırmalar, tezler, TV programları, alan uzmanlarının açıklamaları da büyük oranda problem odaklı bir bakışı yansıtmaktadır. Elbette insanın hayat serüveni boyunca yaşadığı evreler içinde en fazla gündem edilen dönem, gençlik…
Öğrencilerimden gelen sorular bir yandan bana olayların farklı boyutlarını ve gençlerdeki yansımalarını gösterir, bilmediklerimi öğretir; diğer yandan da onların ihtiyaçlarını, beklentilerini anlamama yardımcı olur. Bazı sorular ise zaman zaman ne kadar zor bir göreve talip olduğumuzu düşündürür. Bir gün böyle bir soruyla karşılaştım. Anne baba hakkını işlediğimiz bir ders çıkışı…