Hedefte İsabet Yolda İstikamet

Çarşamba, 05 Aralık 2018 12:04
Ebu Amr Süfyan İbn-i Abdullah radıyallahü anh şöyle dedi: “Ya Rasulallah! Bana İslam’ı öylesine tanıt ki, onu bir daha senden başkasına sormaya ihtiyaç hissetmeyeyim.” dedim. Rasulüllah sallallahü aleyhi ve sellem: “Allah’a inandım de, sonra da dosdoğru ol!” buyurdu. (Müslim, İmân 62.) Süfyan İbn-i Abdullah’ın İslam’ın özü hakkındaki sorusuna Hz. Peygamber’in…

Üç alenî sır

Cuma, 02 Kasım 2018 22:21
“Nerede ve nasıl olursan ol, Allah’tan kork. Kötülük işlersen, hemen arkasından iyilik yap ki, o kötülüğü silip süpürsün. İnsanlarla güzel geçin!” (Tirmizi, Birr, 55.) Kur’an-ı Kerim’de, maddi manevi tüm yolculuklarda insan için en hayırlı yol azığı olarak nitelendirilir takva. (Bakara, 2/197.) Hadisimizde “kork” diye tercüme edilen bu kavram “Allah’ın emirlerini…

Kardeşlik Ahlakı

Salı, 02 Ekim 2018 21:30
Enes’ten (r.a.) rivayet olunduğuna göre Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurdu: "Din kardeşin zalim de olsa mazlum da olsa ona yardım et." Bir adam: Ya Rasulallah! Kardeşim mazlumsa ona yardım edeyim. Ama zalimse ona nasıl yardım edeyim, dedi. Peygamberimiz: "Onu zulümden alıkoyar, zulmüne engel olursun. Şüphesiz ki bu ona yardım etmektir." …

İstenmeye Değer Olan...

Salı, 04 Eylül 2018 00:18
“Allah’ım! Senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim.” (Müslim, Zikir, 72; Tirmizi, Daavat, 72; İbn Mace, Dua, 2.) Bir hadis-i şerife göre “kulluğun özüdür” dua. (Tirmizi, Deavat, 1.) Kulluğun yani insana değer kazandıran en yüce makamın özü, can damarı ve o damarı besleyen abıhayattır. İnsana kendi ihtirasları ve benliği…

İstiğfar: İstiğnanın Panzehiri

Pazartesi, 06 Ağustos 2018 12:58
"Bir kimse istiğfarı dilinden düşürmezse, Allah ona her darlıktan bir çıkış, her üzüntüden bir kurtuluş yolu gösterir ve ona beklemediği yerden rızık verir." (Ebu Davud, Vitr, 26.) Yüce Allah’tan, kusurların bağışlanmasını dilemek anlamına gelen istiğfar, yapılan yanlışların hiç olmamış sayılmasını arzulamaktır. İnsan olmanın sırtımıza yüklediği zaaflar nedeniyle sürüklendiğimiz girdaptan kurtulma…

Gıybet ve İftira

Salı, 03 Temmuz 2018 11:37
Ebu Hüreyre’den (r.a.) rivayet edildiğine göre Rasulüllah (s.a.s.), “Gıybet nedir, bilir misiniz?” diye sordu. Orada bulunanlar, “Allah ve Rasulü daha iyi bilir.” diye cevap verdiler. Bunun üzerine Peygamber (s.a.s.), “Gıybet, kardeşini hoşlanmadığı bir şeyle anmandır.” buyurdu. “Eğer söylediğim şey kardeşimde varsa, ne dersiniz?” diye sorulunca Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurdu: “Eğer…

Dört Temel Hadis

Perşembe, 31 May 2018 14:44
Ömer b. el-Hattab (r.a.) diyor ki: Rasulüllah’ı (s.a.s.) şöyle buyururken işittim: “Ameller niyetlere göre değerlenir. Herkes yaptığı işin karşılığını niyetine göre alır. Kim elde edeceği bir dünyalığa veya evleneceği bir kadına kavuşmak için yola çıkmış ise, onun hicreti hicret ettiği şeye göre değerlenir.” (Buhari, Bed’ü’l-vahy, 1; Müslim, İmaret, 155.) Açıklama…

Büyük Günahlardan Kaçınmak

Cumartesi, 05 May 2018 17:51
Abdullah b. Amr’dan (r.a.) rivayet edildiğine göre Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurdu: “Büyük günahlar şunlardır: Allah’a ortak koşmak, ana babaya karşı gelmek, adam öldürmek ve yalan yere yemin etmek.” (Buhari, Eyman,16; Tirmizi, Tefsir (sûre 4) 6; Nesai, Tahrim, 3.) Açıklama Hadisin başka bir rivayetinde, bir kişinin Hz. Peygamber’e (s.a.s.) gelerek “Büyük…

Bakara Suresinin Son İki Ayeti

Cumartesi, 31 Mart 2018 17:32
Ebû Mes’ûd el-Bedrî’den (r.a.) rivayet edildiğine göre, Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurdu: “Kim Bakara sûresinin sonundan iki ayeti geceleyin okursa bunlar kendisine yeter.” (Buhârî, Fezâilü’l-Kur’ân, 10, 27.) Açıklama Hadisin râvisi Ebû Mes‘ûd el-Bedrî, daha çok künyesi ve nisbesiyle bilinen Ukbe b. Amr el-Ensârî’dir. Medineli âlim sahabiler arasında sayılan Ukbe, Rasûl-i Ekrem’in…

Dünyaya Bedel Üç Nimet

Cumartesi, 03 Mart 2018 18:54
Seleme b. Ubeydullah b. Mihsan el-Ensari babasından rivayet ettiğine göre Rasulüllah (s.a.s.) şöyle buyurdu: “Hanginiz canı ve malı emniyet içinde, beden sağlığı yerinde, günlük yiyeceği de yanında iken güne başlarsa sanki bütün dünya (nimetleri) kendisine verilmiş demektir.” (Buhari, el-Edebü'l-müfred, hadis no: 300; Tirmizi, Zühd, 34; İbn Mace, Zühd, 9.) Açıklama…