Bir ülkenin sultanı olduğunuzu düşünün; emrinizde ordular, devlet adamları, ilim adamları ve size gönülden bağlı bir halk var. Sözünü ettiğimiz sultan, denizcilerin piri Hızır Reis’ten başkası değil. Ancak o; şan, şöhret ve saltanat peşinde koşmadığından Osmanlı Halifesi Yavuz Sultan Selim’e biat ederek ülkesi Cezayir’i Osmanlı Devleti’ne bağladı. Yavuz Sultan Selim…

İmam Şâtıbî

Cuma, 02 Kasım 2018 22:11
İslam ilim tarihine, başta kıraat sahası olmak üzere Endülüs coğrafyasının katkısı önemli yer tutar. Bu bölgenin yetiştirdiği velut şahsiyetlerden biri de kıraatte otorite, hadis hafızı, kudretli edebî yönü ve Arap dilinin inceliklerine vâkıf olan Şâtıbî nisbesiyle meşhur, Ebu Muhammed Kâsım b. Fîrruh b. Halef Şâtıbî Ruayni’dir. İmam Şâtıbî, Endülüs’ün doğusunda…
“Biz ne istiyoruz! Kavgamızın sebebi nedir? İki yüzyıldan beri bizden üstün olduklarına inandığımız milletlerin kültürlerini almaya çalıştık. Alabildik mi? Alamadık! Alamayız da. Her milletin kültür kaynakları, tarihî gelişmesi farklıdır. Onlara şahsiyet veren mana iklimlerine antenlerimiz kapalıdır. İç dünyalarına nüfuz edemediğimizden sadece kabukta onları taklit edebildik. Ama… Kızımızın yaşmakları soldu! Şairimizin…

Cumhuriyet Devrinde Bir Köy Hocası

Salı, 04 Eylül 2018 00:16
Bir kitap geçer elinize, okursunuz. Her bir satır, anlam veremediğiniz bir samimiyetle gönlünüze dokunur. Bir kitap gönüller arasında köprü olur. Belki hiçbir zaman yolunuzun kesişmeyeceği, aynı havayı teneffüs edemeyeceğiniz, sohbetinde bulunamayacağız biri, bir kitap sayesinde artık size çok yakındır. Mehmet Kara Hoca, maruf ismiyle Kutuz Hoca, bir kitap ile başlayan…

İlmin Afakında Vakur Bir Veda: Fuat Sezgin

Pazartesi, 06 Ağustos 2018 12:56
Yaşadığımız asrın en büyük âlimlerinden, ömrünü medeniyetine ve milletine adamış ulu bir çınar... Yitik hazinenin emektar kâşifi... Ömrünü bu yola vakfeden fedakâr bir bilge... 24 Ekim 1924 tarihinde Bitlis’te dünyaya gelen Fuat Sezgin, ilköğrenimini Doğubayazıt’ta, ortaokul ve liseyi Erzurum’da tamamladıktan sonra mühendis olma gayesiyle üniversite tahsili için 1942 yılında İstanbul’a…
Fatih'te bir konak Eğitimli ve muhafazakâr bir ailenin kızı olarak Osmanlı kültürü ve terbiyesiyle yetiştirilen Neclâ Pekolcay, 1925 yılında Fatih'te doğar. Osmanlı devletinin son döneminde popüler olan alafranga Pera'nın aksine cami merkezli mahalleleri, ahşap evleri, çeşmeleri, abidevi eserleri ve insanlarının yaşayışları ile muhafazakâr Doğu’yu temsil eden bir merkezdir burası. Annesi…
“Düşman sesi duymak istemezsen, Kardefl sesidir uyan bu sesten! Kalk›nca görür ki akflam olmufl. Vaktiyle uyanmayan bu Ses'ten...” Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan bu dörtlük, yakın dostu Hasan Basri Çantay`ın Millî Mücadele’yi desteklemek için çıkardığı “Ses” adlı gazetenin bütün sayılarının baş kısmında yer alan bir dörtlüktür ve dörtlükteki kardeş…

Ömer Muhtar

Cumartesi, 05 May 2018 17:48
İftiharla andığımız Millî mücadele yıllarında, sadece Anadolu’da değil; Osmanlı Devleti’nden kopan toprak parçalarının her birinde akıl almaz savaşlar yaşanıyordu. Sömürge kurma yarışında çok geç kaldığını düşünen İtalya, Libya -eski adıyla Trablusgarp ve Bingazi- topraklarına göz dikmiş ancak Sultan Abdülhamit'in idaresi döneminde buna fırsat bulamamıştı. Sultan’ın tahttan indirilmesinin hemen ardından İtalyanlar…

Elinde Kalem Bir Serdengeçti

Cumartesi, 31 Mart 2018 17:30
Beyazıt’ta bir mekân: Marmara Kıraathanesi… Girişte sağdaki masada yalnız başına bir adam oturmakta ve önünde duran bir bardak çaya bakmaktadır. Ömrünün son demlerinde yakalandığı hastalık yüzünden titreyen elleriyle çayına binbir güçlükle attığı şekeri bir türlü karıştıramayınca elindeki çay kaşığını fırlatır atar. Arkasına yaslanıp önündeki bardağa biraz hüzünlü biraz da müstehzi…

Sâmiha Ayverdi

Cumartesi, 03 Mart 2018 18:19
1906 senesinin sonbaharı, hava ayaz… Bedenleri üşüten soğuğa rağmen yürekler ilahî aşkla tazarruda. Ramazan ayının en hayırlı gecesinde, İstanbul’un Şehzadebaşı semtinde, savaş gazisi İsmail Hakkı Ayverdi Bey’in evinde bir kız çocuğu dünyaya “Merhaba” dedi. Gülümseyen yüzünde, o parlak gözlerinde istikbale dair keskin zekâ pırıltıları yanıp sönüyordu. Kulağına okunan ezan ve…