Göç Yolu Güç Yolu

Cumartesi, 31 Mart 2018 17:27
Bizim işimiz yokluğa ve varlığa şahitlik etmek. Yolda kalmış, hasta ve sakat kişilerin elimizden geldiğince yardımına koşarız. Bazen onlarla ağlar onlarla güleriz, yüzlerce hikâyeye konuk olur, bir ekmeği böler gibi anıları paylaşırız. Gurbet Çok Acı Yatılı okula gidecek Suriyeli öğrencilerin heyecanı artık doruk noktadaydı, zira devlet onların kapısını çalmış “Çocuklarınızı…

Muhacir Okulu'nda Bir Ethem

Cumartesi, 31 Mart 2018 17:26
Soyut bir kelime mülteci. Bu soyutluk, isimlerinin önüne zorla eklenen mazlumlara da sirayet ediyor. Göçerken başlıyor bu soyutlanma. Artık vatansızlığa, kimliksizliğe ve kimsesizliğe bir kaçış başlıyor onlar için. İsimleri, dertleri, hayalleri, umutları ve kimlikleri bir kelimeyle soyutlanıyor bu hayattan. Mülteci… Yol, yolculuk ve tehlikeler birçok soyutlanış hikâyesini de içinde barındırıyor.…
Uyan şehrim, matem sunan bir serenadın acılı ezgisine uyan. İzbe köşelerinin merhametine sığınan, ziyan zebil olmuş, üryan hayatlar için uyan. Kırık insan umutlarına tutun da kalk, hanelerini keder kuyularına çeviren buhurdanlıkların zafer kokusuna uyan. Hangi rüya seni öksüz hikâyelerle avutur, hangi en büyük yalan seni şartsız kendisine inandırır? Sokaklarında hangi…

Tarihi Romanlardan Okumak

Cumartesi, 03 Mart 2018 18:15
“Tarih nedir?” sorusuna, Edward Hallett Carr, aynı isimli eserinde şu cevabı verir: “Bugün ile geçmiş arasında bitimsiz bir diyalog.” Geçmiş, olup biten ve değiştirilemez olanı ifade eder, bu bağlamda statik bir karakterdedir. Bitimsiz olan ise tarihle kurulan ilişki, geçmişin bilgisidir. Çünkü o, zaman zaman kendini inkâr eden yeni verilerle sürekli…

Klasikler Neden Eskimez?

Cumartesi, 03 Mart 2018 18:15
Tarih bir süreklilik içinde akar. İnsanı diğer canlılardan farklı kılan ve yeryüzünün mirasçısı konumuna oturtan süreç, tecrübelerin nesilden nesile aktarımıyla ilgilidir. Toplumlar, yaşadıkları kültür havzasında kendinden öncekilerin birikimiyle insanlık yürüyüşüne dâhil olur ve sonraki nesillere kendi kazanımlarını miras bırakırlar. Bu sebeple her çağ kendinden evvelki zamanların toplamı, sonraki zamanların ise…

Çiçek Çıkmazı

Cumartesi, 03 Mart 2018 18:14
Türk Dil Kurumunun büyük sözlüğünü okurken karşınıza çıkan bazı kelimeler çok sıradan gelir. Kelimenin anlamını biliyorum, der ama okursunuz. Çiçek. Diğer kelimeye geçmek üzereyken; anıların ortasında bulursunuz kendinizi. Efsunlu çiçekler tutar çeker kolunuzdan. Mis kokularla sıyrılırsınız dünyadan. Çiçek: Ne güzel kelime… Mutlu, güzel, naif, güçlü… Babam boş zeytin tenekesinin dibine…

Suyun Yazgısı

Çarşamba, 31 Ocak 2018 14:58
İnsanın mayası toprak, bir kuru çamurken balçığı var eden bir damla su idi. Hayat misali kıvrılarak yol alan, daraldıkça köpüren, genişledikçe durulan bir bereket kaynağı oldu ilk andan bu yana. O su ki kâinatı yüzdüren ana rahminin sıcak yuvası, koca bir okyanus olurdu varlık elbisesini giyene. Hayatın devamlılığı suyun ömrüyle…
“Vatan fikri bizde daima vardı; fakat Namık Kemal’in, bu fikri kalbimizde yeni bir nefesle uyandırdığı günden beri daha uyanığız. Onun vatan fikrini uyandırdığı gibi, bir diğer Türk şairi çıkıp da lisan fikrinin kutsiliğini uyandırsaydı, bize gösterseydi ki bizi ezelden ebede kadar bir millet halinde koruyan, birbirimize bağlayan bu Türkçedir, bu…

Yitiğin Adı Yok

Çarşamba, 31 Ocak 2018 14:56
Kitapların tozunu aldım, hepsini kategorilere ayırdım. Uzun zaman önce aldığım kitapların dili olsaydı da konuşsaydı. Yeni kitaplar geldikçe rafların en altında, en ücra yerinde sahipsiz kalışlarını anlatabilselerdi. Oysa hepsi kendi değerinin farkında, tarafımdan keşfedilmeyi bekliyorlardı. Aslında onları hiçbir zaman unutmamıştım, sadece öncelik sırası onları okumayı ertelememe sebep oluyordu. Bu kitapların…

Bir Güzel Var

Çarşamba, 31 Ocak 2018 14:56
Kelimelerin dili olsa da söylese… Söylese onlara ne zulümler ettiğimizi. Ah masumken suçlu olan, güzelken çirkin gösterilen kelimeler… Sitem üstüne sitem etseler hakları var. İnsan ki bir fıtrat üzere yaratılmıştır. İnsan olmakla birlikte genel bir insan fıtratının kodlarını taşırken bunun yanında şahsına has kodlardan örülmüştür. Bu fıtrata aykırı davrandığında maddi…