Yunus Emre Düşüncesinde İnsan-ı Kâmil

Çarşamba, 05 Aralık 2018 11:59
Yunus Emre’nin (yaklaşık) 1240-1320 yılları arasında yaşadığı düşünülürse ne kadar zorlu ve sıkıntılı bir dönemde ömür sürdüğü anlaşılmış olur. Haçlı seferlerinin getirdiği yıkımların hüküm sürdüğü, Kösedağ Muhaberesi (1243) ile birlikte Selçuklular’ın Moğollar karşısında dağılıma uğradığı, Anadolu’da muhtelif beyliklerin ortaya çıktığı bir herc ü merc döneminin düşünürüdür Yunus Emre. Mevlana, Sadreddin…

Otağlardan Köy Odalarına Hz. Ali Cenknameleri

Çarşamba, 05 Aralık 2018 11:58
Hz. Ali Cenknameleri, Anadolu’da yükselen İslam düşüncesinin Türk destan geleneğiyle harmanlanarak ortaya çıkardığı epik eserlerdir. Halk arasında, otağlarda ve ordugâhlarda ellerindeki kopuzlarla Dede Korkut Hikâyeleri söyleyen ozanlar, sonraları İslami unsurları daha yoğun olan destanlara yönelmişlerdir. XIII. yüzyıldan itibaren ortaya çıkan Hz. Ali Cenknameleri, kendisinden sonraki destanların hemen hepsini etkilemekle kalmamış,…
Zamanının en değerli hazineleri olan el yazması eserler… Günümüzde belki altın kadar kıymetli olduğu bilinmese de onları korumak, gelecek nesillere aktarmak, özellikle İslam toplumu olarak bizim öncelikli vazifemiz. Moğol istilası gibi tarihte ilme ve bilgiye vurulan büyük darbeler, bu eserlerin birçoğunun yok olmasına sebep olmuştur. Ancak günümüze kadar gelen nadir…

Kapıya Dayanan Distopya: 1984

Cuma, 02 Kasım 2018 22:03
George Orwell’ın Bin Dokuz Yüz Seksen Dört adlı romanı, dünya edebiyat tarihinin en karamsar distopyalarından biridir. Okyanusya isimli kurgusal bir ülkede insanlar Büyük Birader’in amansız gözetimi altında yaşamaktadırlar. Toplum evvela dil üzerinden bir manipülasyona maruz kalmıştır. Barış Bakanlığı savaşın, Gerçek Bakanlığı yalanların, Sevgi Bakanlığı işkencenin, Varlık Bakanlığı yokluğun bakanlığı olarak…

Bir Şehir Bir Mabet Bin Hasret

Salı, 02 Ekim 2018 21:38
Türkiye’deki şehirleri dünya şehirlerine kardeş bilirim her nedense. Mesela İstanbul Kudüs’e; Ankara Saray Bosna’ya; Mardin Beyrut’a kardeştir benim gözümde… Sen de şimdi gözlerini kapa! Hazır mısın? Yeryüzünün, gökyüzüne en yakın yerine seyahat başlıyor… Yer ehlinin ve gök ehlinin sevdiği beldeye… Onun özgürleşmesiyle tüm İslam âlemi özgürlüğüne kavuşur. İşte orada bizi…
Vardar Nehri’nin kenarındaki seyrek söğüt ormanından beyaz atıyla bir Osmanlı zabiti çıkıyor. Üç haftadır muhafız ahırında istirahat etmiş atının uyuşukluğunu fark edince gayriihtiyari kırbacına davranıyor. Zabit, sadece Rumeli’nde değil, parçalanmak üzere olan büyük bir haritanın üzerinde umutsuzca dörtnala at sürüyor. Damarlarında bir saldırı, bir harp iştiyakı yükseliyor ve yaşadığı çağı,…
Büyük mütefekkir İbn Haldun, “Kur’an, talimin esasıdır ve daha sonra hâsıl olan melekeler bu esas üzerine bina kılınır.” dedikten sonra İslam beldelerinde Müslüman çocuklar için ilk planda “Kur’an temelli” bir eğitim sisteminin benimsenmesini, bütün melekelere esas olan “bilgi”yi kavrayışın, erken yaşlarda daha iyi ve köklü olmasına bağlar. (İbn Haldun, Mukaddime,…
Kerbela… Susuz ve insandan yoksun topraklarda eza ve cefanın mihnetiyle kanını ulayan, müminlerin yürek burkan sedalarının aksini yere göğe dağıtan acı hakikat. Tarih 9 Eylül 680, hicretin 60. yılında Zilhicce ayının 8. günü umresini tamamlayarak yola çıkan Hz. Peygamber’in sevgili torunu Hz. Hüseyin Kûfe’ye gidiyordu. Abdullah b. Mutî’nin, keskin kılıçlar…

Medeniyet Krizinin Edebiyattaki İzdüşümü

Pazartesi, 06 Ağustos 2018 12:52
Osmanlılar için XVIII. yüzyıl, geride kalan Karlofça felaketinin gölgesi altında şekillenmişti. Ciddiye almadıkları, her seferinde kolayca dize getirdikleri Batı şimdi çözülmesi, anlaşılması gereken bir muamma olarak Devlet-i Aliyye’nin karşısında durmaktaydı. Özellikle III. Ahmet döneminde 1718 tarihinden itibaren atılacak olan adımlar geleneksel Osmanlı refleksinin ötesinde, Batı’yı tanımaya yönelik hareketler olarak tarihe…

Medeniyetin Kıvamı ve Kıyamı

Pazartesi, 06 Ağustos 2018 12:51
Yaklaşık 200 yıldır muasır medeniyetle köşe kapmaca oynamaktayız. Bu tuhaf manzarayı görmek için çok derin sosyoloji bilgisine sahip olmaya gerek yok. Tanzimat’ın ilanından bu yana yaşananlara bir göz atan herkes bu garabeti çabucak kavrayabilir. Neredeyse son dönem tarih maceramız, sürekli bir medeniyet kovalamacasından ibarettir denilse yeridir. Fakat nedense bir türlü…