Tarihi Romanlardan Okumak

Cumartesi, 03 Mart 2018 18:15
“Tarih nedir?” sorusuna, Edward Hallett Carr, aynı isimli eserinde şu cevabı verir: “Bugün ile geçmiş arasında bitimsiz bir diyalog.” Geçmiş, olup biten ve değiştirilemez olanı ifade eder, bu bağlamda statik bir karakterdedir. Bitimsiz olan ise tarihle kurulan ilişki, geçmişin bilgisidir. Çünkü o, zaman zaman kendini inkâr eden yeni verilerle sürekli…

Klasikler Neden Eskimez?

Cumartesi, 03 Mart 2018 18:15
Tarih bir süreklilik içinde akar. İnsanı diğer canlılardan farklı kılan ve yeryüzünün mirasçısı konumuna oturtan süreç, tecrübelerin nesilden nesile aktarımıyla ilgilidir. Toplumlar, yaşadıkları kültür havzasında kendinden öncekilerin birikimiyle insanlık yürüyüşüne dâhil olur ve sonraki nesillere kendi kazanımlarını miras bırakırlar. Bu sebeple her çağ kendinden evvelki zamanların toplamı, sonraki zamanların ise…

Çiçek Çıkmazı

Cumartesi, 03 Mart 2018 18:14
Türk Dil Kurumunun büyük sözlüğünü okurken karşınıza çıkan bazı kelimeler çok sıradan gelir. Kelimenin anlamını biliyorum, der ama okursunuz. Çiçek. Diğer kelimeye geçmek üzereyken; anıların ortasında bulursunuz kendinizi. Efsunlu çiçekler tutar çeker kolunuzdan. Mis kokularla sıyrılırsınız dünyadan. Çiçek: Ne güzel kelime… Mutlu, güzel, naif, güçlü… Babam boş zeytin tenekesinin dibine…

Suyun Yazgısı

Çarşamba, 31 Ocak 2018 14:58
İnsanın mayası toprak, bir kuru çamurken balçığı var eden bir damla su idi. Hayat misali kıvrılarak yol alan, daraldıkça köpüren, genişledikçe durulan bir bereket kaynağı oldu ilk andan bu yana. O su ki kâinatı yüzdüren ana rahminin sıcak yuvası, koca bir okyanus olurdu varlık elbisesini giyene. Hayatın devamlılığı suyun ömrüyle…
“Vatan fikri bizde daima vardı; fakat Namık Kemal’in, bu fikri kalbimizde yeni bir nefesle uyandırdığı günden beri daha uyanığız. Onun vatan fikrini uyandırdığı gibi, bir diğer Türk şairi çıkıp da lisan fikrinin kutsiliğini uyandırsaydı, bize gösterseydi ki bizi ezelden ebede kadar bir millet halinde koruyan, birbirimize bağlayan bu Türkçedir, bu…

Yitiğin Adı Yok

Çarşamba, 31 Ocak 2018 14:56
Kitapların tozunu aldım, hepsini kategorilere ayırdım. Uzun zaman önce aldığım kitapların dili olsaydı da konuşsaydı. Yeni kitaplar geldikçe rafların en altında, en ücra yerinde sahipsiz kalışlarını anlatabilselerdi. Oysa hepsi kendi değerinin farkında, tarafımdan keşfedilmeyi bekliyorlardı. Aslında onları hiçbir zaman unutmamıştım, sadece öncelik sırası onları okumayı ertelememe sebep oluyordu. Bu kitapların…

Bir Güzel Var

Çarşamba, 31 Ocak 2018 14:56
Kelimelerin dili olsa da söylese… Söylese onlara ne zulümler ettiğimizi. Ah masumken suçlu olan, güzelken çirkin gösterilen kelimeler… Sitem üstüne sitem etseler hakları var. İnsan ki bir fıtrat üzere yaratılmıştır. İnsan olmakla birlikte genel bir insan fıtratının kodlarını taşırken bunun yanında şahsına has kodlardan örülmüştür. Bu fıtrata aykırı davrandığında maddi…

Edebiyat Ne İşe Yarar?

Perşembe, 04 Ocak 2018 12:35
Sözü terbiyeli ve tasarruflu kullanma sanatı olarak edebiyat, denilebilir ki insanlık tarihiyle yaşıttır. Bir yerde söze dair bir rikkat, bir anlam arayışı hâsıl olduğu anda orada artık edebiyatın imkân ve kabiliyetlerine başvurulmuş demektir. Sözün güzelliğini ve etkisini artırmak için gündelik konuşma dilinden daha fazlasına ihtiyaç duyarız. İnsanlar güzel sözlere kulak…

Buğday Kabuğunun Ötesi

Perşembe, 04 Ocak 2018 12:34
‘Buğday’ filmi Batı’nın bilgi / teknoloji / kapitalizm ile yakalandığı buhrandan çıkış arayışının hikâyesini anlatmaktadır. Bu arayış başlangıçta aklın mutlak egemenliğine boyun eğmiş bilim adamının (Prof. Dr. Suat Erin) kariyerinden vazgeçmiş başka bir bilim adamındaki (Cemil Akman) bilgiyi işgal etmesi, söküp alması niyeti taşımaktadır. Kendisini özel güvenli alana çekerek yoksullardan…

Kışa Gelen Bahar

Perşembe, 04 Ocak 2018 12:33
“Kış müminin baharıdır.” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 75) Mevsim değişikliklerinin insanlar üzerinde hem fiziksel, hem ruhsal etkileri olduğunu söylüyor uzmanlar. Zorluklarla fırsatlar, güzelliklerle sıkıntılar hep bir aradadır mevsimlerde; tıpkı hayatta olduğu gibi! İlkbaharda, doğaya bir canlılık ve neşe gelir; ağaçların yaprakları yeniden çıkar, bahar dalları, erguvanlar gözlere bayram ettirir.…