Gençlerle Baş Başa

Yazan  Mahir KILINÇ Cumartesi, 05 May 2018 15:50
Öğeyi Oyla
(0 oy)

Gençlik, toplumların umudu ve istikbalidir. Gençliğin düşünce dünyasının teşekkülü, toplum için hayati önemi haizdir. Onların harcını yoğuracak dinamiklerin sahihliğini, yerliliğini temin etmek; eğitim süreçlerinin içinde görev alanların ve aydınların vazifelerindendir. Gençleri ihmal edilmiş, tembelliğe, taklitçiliğe terk edilmiş, kısır düşüncelerle baş başa bırakılmış bir toplumun başka hiçbir alanda elde edeceği başarı, başarı sayılmaz. İlmî haysiyeti kendine şiar edinen Ali Fuad Başgil, bunun farkında olan ve sancısını çeken bir mütefekkir olarak, “Gençlerle Baş Başa” eserinde gençlere bir hoca, bir ağabey edasıyla kritik nasihatlerde bulunmuş, kendi hayat tecrübesinden hareketle yol göstermiştir.

Ali Fuad Başgil, "Gençlerle Baş Başa"da ruhsal çalkantıların zirvede olduğu, fiziksel ve duygusal değişikliklerden kaynaklı çeşitli sorun ve gerilimlerin yaşandığı hassas bir dönemde  gençlere rehberlikte bulunur. Yazar, eseriyle "geleceğin ümidi gençleri bunalımdan, iradesiz ve cesaretsiz yaşamaktan" kurtarmayı vaat eder. Yazarın "Fikri çalışma atölyesinin genç ve tecrübesiz çırakları için faydalı olabilecek bir rehber.” olduğunu söylediği bu eser; gençlere başarılı olmanın şartlarını, bu uğurda kendilerini bekleyen düşmanları ve bu düşmanları nasıl bertaraf etmeleri gerektiğini sohbet havasında anlatır. Bunların yanı sıra Ali Fuad Başgil; terbiyenin huy ve karakter üzerine etkisinden, yani huy ve karakterin terbiyesinin mümkün olup olmadığından ve verimli çalışmanın nasıl tesis edilebileceğinden bahseder. Son olarak da çalışma hayatının genel kanunları başlığı altında çoğu serlevha niteliğindeki sözleriyle eserini nihayete erdirir.

Ali Fuad Başgil'in “hayırla anılmak” beklentisiyle kaleme aldığı bu eser, nesiller boyu okunası özelliğini ve güncelliğini hâlâ korumaktadır. Zaman, mekân ve şartlar değişiyor lakin gençler ve karşılaştıkları zorluklar değişmiyor.