Gençlik ve İletişim

Yazan  SEMA BAYAR Salı, 04 Aralık 2018 22:24
Öğeyi Oyla
(0 oy)

Gençlik, insan hayatında çok özel bir dönem, çocukluktan olgunluğa geçişte bir köprüdür. Kişi bu köprüde yeni hak ve sorumluluklarla tanışır. Fiziki olgunluğun yanı sıra kimi ruhsal sorgulamalardan da nasibini alır.

Gençlikte insan kendi kendine, “Ben kimim?”, “Nereden geldim, nereye gidiyorum?”, “Hayatın anlamı nedir?” gibi sorular sorar. Bu sorgulama döneminde sergileyeceği tutum, onun geri kalan hayatında kimliği ve düşünceleri üzerinde belirleyici olacaktır. Gençlik ve İletişim kitabı, bu sorulara cevap niteliğinde olan ve Diyanet Aylık Dergi’de yayımlanan makaleler arasından seçilerek hazırlanan kolektif bir eser. Hayati Hökelekli, Kemal Sayar, Abdülkerim Bahadır, Ömer Faruk Söylev gibi alanında uzman pek çok ismi bir araya getiren kitap, konu bütünlüğü açısından göz alıcı bir insicama sahip. Kitapta yer alan makaleler, bu açıdan hem gençlere hem de ebeveynlere rehberlik ediyor.

Kitapta ebeveynlerin tutum ve davranışlarına ayna tutularak kendileriyle yüzleşmelerinin önü açılıyor. Yaşamlarında sekteye uğrayan ya da gerçekleşme ihtimali kalmamış hayallerin çocuklar üzerinden tatmin edilmesinin yanlışlığı üzerinde duruluyor. Ailelerin gençlerden maddi başarılar beklerken erdemli davranışları takdir etmeyi ıskalayabileceklerine dikkat çekiliyor.

Genç ve ebeveyn ilişkisi dünyanın her yerinde sancılı bir ilişki olarak cereyan eder. Zaman, mekân ve alışkanlıklar değişmektedir. İnsanlar bu değişim rüzgârının ortasında, nesiller arasında meydana gelen mesafelerle karşılaşmaktadır. Kitap, gençlerle yetişkinler arasında sadece bir köprü kurmayı hedeflemiyor, birbirini besleyen bir zeminin meydana getirilip getirilmeyeceğini irdeliyor. Gençlik idealizminin, saf iman ve hakikate, iyiliğe, hakkaniyete duyulan bir özlemin ifadesi olarak anlaşılması gerektiği vurgulanıyor. Zira dünyayı değiştirmek ve olduğundan daha iyi bir hâle getirmek gençlik idealizminin merkezinde yer alıyor. Dolayısıyla genç bireylerin dünya tarihine ve toplumların yaşam tarzlarına olumlu etkilerinin altı çiziliyor. Gençleri anlamak ve hızla değişen dünyada onlarla iletişim kanallarını sürekli açık tutabilmek, güncelleyebilmek noktasında Gençlik ve İletişim isimli kitap, önemli bir boşluğu dolduruyor.