İnsan, hayatı boyunca esfel ve ahsen arasında geçmekte olan bir imtihandadır. O, ahsen-i takvim olarak yaratılmış, varlık âleminin imar ve ihyası için dünyaya gönderilmiş, sahip olduğu cevher ve yetenekleriyle mahlûkatın en şereflisi kılınmıştır. Bezm-i elestte “Ben sizin Rabb’iniz değil miyim?” sorusuna “Evet, şahit olduk ki Rabb’imizsin.” (A'râf, 7/172.) cevabını veren…

Tek Bir "Dünya"mız Var

Cuma, 02 Kasım 2018 16:19
Yüce Allah insanı fiziki bir çevre içinde yaratmış, bir yandan çevresi ile ona nimetler bahşederken diğer yandan da onu bu çevre ile sınamıştır. Bireyin çevresi ile olan ilişkilerinde uyması gereken kurallar ve aşmaması gereken sınırlar vardır. Çünkü günlük ve sıradan davranışlar gibi gözükse de aslında insanın eşyayla, doğayla münasebeti emanet…
Kimine göre hayatın sonbaharı kimine göre vuslata uzanan yolun son kıvrımı olan yaşlılık; özellikle teorik, pratik ve üretici yaşam bilgisi açısından değerlendirildiğinde bir hazine niteliği taşımaktadır. Bizler; tarihin her döneminde yaşlıları baş tacı etmiş; onların engin tecrübelerinin değerini bilmiş, bu sayede toplumsal birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu canlı tutmayı başarmış;…

Gençliği Anlamak

Pazartesi, 03 Eylül 2018 23:56
Çocukluktan yetişkinliğe atılan adımın eşiği olan gençlik, aynı zamanda geçmiş ve gelecek arasında muvazenesini her dem koruması gereken bir köprüdür. Yetişkin bireyler, toplumsal belleği o toplumun gençleri üzerinden geleceğe taşırlar. Millî ve manevi değerler, kültürel birikimler; çocukluk çağlarından itibaren bireysel kodlara işlendiği ölçüde muhafaza edilir. Zira dünün çocukları, bugünün gençleri…

Kaybolan Merhameti Aramak

Perşembe, 02 Ağustos 2018 11:04
Merhamet yaratılışımıza nakşolmuş, bütün ahlaki erdemleri kuşatan bir gönül servetidir. Kalbin katılığını, kasvetini ortadan kaldıran; insanlığın ilahi rahmet ile arasındaki kilidi açan; kalbe rikkat, refet ve şefkat kazandıran; gönlü masivanın, kin ve nefret duygularının işgalinden kurtaran bedii bir hazinedir. Peygamberimiz (s.a.s.); ayrım yapmaksızın bütün canlılara merhametle yaklaşmamızı müminlere hatırlatmakta, merhametin…

Sanal Dünyada İletişim

Salı, 03 Temmuz 2018 09:39
İnsanın olduğu her zaman ve mekânda gerekli ve geçerli bir kavram olan iletişim, dijital devrimle birlikte önemli bir dönüşüm yaşadı. Bilgi edinme ve haberleşme hızları yanında bilgiye ulaşma vasıtaları da değişti. İnternet aracılığıyla cebimize kadar giren sosyal medya ağları, insanları pasif birer okuyucu ya da dinleyici olmaktan çıkarıp çok taraflı…

Güzel Geçinme Sanatı

Salı, 29 May 2018 13:40
Yüce Allah; insanı maddi ve manevi özellikleri haiz sosyal bir varlık olarak yaratmış; ona akletme, düşünme, konuşma gibi diğer canlılarda olmayan üstün vasıflar vermiştir. Toplum içerisinde doğup büyüyen insanın, bireysel ya da toplumsal ilişkilerinde koruması gereken bir muvazenedir, geçinmek. Zira dinin en önemli emirlerinden olan güzel ahlakın neticesi, insanlarla dostluk…

Tüketirken Tükenmek

Cumartesi, 05 May 2018 16:15
Cenab-ı Hak, bütün mevcudatı bir nizam üzere yaratmış, insanı varlığın emanetçisi kılmıştır. İnancımıza göre insanın dünya imtihanında vazifelerinden biri de eşyayı emanet bilmek, israftan uzak durmak ve harcamalarında mutedil davranmaktır. Bu konuda Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de “Yine o iyi kullar, harcama yaptıkları zaman ne saçıp savururlar ne de cimrilik ederler; harcamaları…

İmaj Tutkusu

Cumartesi, 31 Mart 2018 16:31
“Görünme”nin eyleme yönelik bir “görüntüsü” olan “imaj tutkusu” bütün toplumu etkisi altına almaya başladı. İnsanlar artık imajına bakılarak değerlendirmeye tabi tutuluyor; kişinin yeteneğine ve niteliğine değil, imajına değer biçiliyor. “Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz.” sözü günümüz dünyasında “Ayinesi imajdır öze bakılmaz.”a evrilmiş durumda. Beklenti bu yönde olunca insanlar kendilerini gerçekte…

Çocuk İhmal ve İstismarı

Cumartesi, 03 Mart 2018 20:00
Çocuklar, en başta anne babaları olmak üzere toplumun uhdesine tevdi edilmiş emanetlerdir. Bu yönüyle eğitimcilerden din görevlilerine, sağlık personelinden mahalle sakinlerine kadar bütün bir toplum; hayatın süsü ve göz aydınlığı olan bu minik yüreklere karşı mesuliyetinin bilincinde olmalıdır. Yüce dinimiz onlara kötü bir muamelede bulunulmasını yasaklarken çocukların anne-baba üzerindeki haklarına…