Allah Dostları Kimlerdir?

Çarşamba, 05 Aralık 2018 12:05
“Bilesiniz ki, Allah’ın dostlarına korku yoktur; onlar üzülmeyeceklerdir de.” (Yunus, 10/62.) Kur’an, inkârcıların tevhit, nübüvvet, ahiret hayatı, gibi temel konulardaki şüphelerine cevaplar verdikten, itirazlarının yersizliğini dile getirdikten sonra sözü, Allah’ın her şeyi kuşatan bilgisine getirmektedir. (Yunus, 10/61.) Yüce Allah’ın her şeyi bilmesi, insanların bütün yaptıklarından haberdar olması, itaatkâr kulları için…

İnancı kuşanan gençler

Cuma, 02 Kasım 2018 22:22
“...Hakikaten onlar, Rablerine inanmış gençlerdi...” (Kehf, 18/13.) Vaktiyle bir grup genç, mensubu oldukları toplumun dini olan putperestliği terk etmiş, tevhit inancını benimsemişti. Başta gizli tuttukları bu inanç zaman içinde açığa çıkınca onlar da inançlarını korkusuzca ilan edip atalarının dinine karşı çıktıklarını ifade ettiler. Ancak kendilerine edilecek zulümden korunmak için de…

Hak-Batıl Mücadelesi

Salı, 02 Ekim 2018 21:29
“De ki: Hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl, yok olmaya mahkûmdur.” (İsra, 17/81.) Mekke’yi terk etmelerinin üzerinden yıllar geçtikten sonra Müslümanlar, Allah’ın izniyle bu mübarek şehrin fethine muvaffak oldular. Peygamber Efendimiz (s.a.s.), devesinin üstünde tam bir tevazu hâlinde ve Allah’ı zikrederek Kâbe’ye doğru ilerliyordu. Artık, 360 putla doldurularak şirkin…

Şükür ve Nankörlük

Salı, 04 Eylül 2018 00:19
“Eğer şükrederseniz, elbette size (nimetimi) artıracağım ve eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir!” (İbrahim, 14/7) İsrailoğulları bir zamanlar Firavun’un baskı ve zulmü altında hayat sürüyor; onun, ailesinin ve yakın çevresinin çeşitli işkencelerine maruz kalıyorlardı. Bir defasında kâhinler kendisine, Beni İsrail’den bir çocuğun saltanatına son vereceği haberini verince, erkek…

Beytullah'ın Şeref ve Fazileti

Pazartesi, 06 Ağustos 2018 12:59
“Gerçek şu ki; insanlar için yapılmış olan ilk ev, âlemlere bir hidayet ve bir bereket kaynağı olan Mekke’deki evdir…” (Âl-i İmran, 3/96.) Hz. Peygamber Medine’ye hicret ettikten sonra on altı veya on yedi ay boyunca Kudüs’e yönelerek namazlarını kıldı. Kıblenin Kudüs’ten Mekke’ye çevrilmesini emreden ayetler indiğinde Yahudiler buna tepki gösterdiler.…

Dinî Hayatımızda İstikametin Yeri

Salı, 03 Temmuz 2018 11:34
“Rabbimiz Allah’tır, deyip de istikamet üzere yaşayanlar…” (Fussılet, 41/30.) Hz. Peygamber (s.a.s.) nazil olan ayetleri Kâbe’de okurken müşrikler onu önlemeye çalışıyor; insanların onu dinlememesi için yüksek sesle şiirler okuyarak, ıslık çalarak, el çırparak gürültü yapıyorlardı. Ancak onların başvurdukları hiçbir çaba sonuç vermedi; her geçen gün daha fazla insan, ilahî kelama…

Maddi ve Manevi Arınma Ayımız: Ramazan

Perşembe, 31 May 2018 14:42
"...Öyle ise sizden ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun…" (Bakara, 2/185.) Ramazan, fert ve toplum hayatında önemli hayırlara vesile olan bir rahmet ve bereket ayıdır. Bu mübarek ayın vesile olması gereken hayırlardan biri de kişinin sahip olduğu içki, kumar ve sigara gibi maddi; yalan, dedikodu ve küfür gibi manevi…

Dua, Tespih, Zikir

Cumartesi, 05 May 2018 17:52
"Rabbiniz şöyle buyurdu: Bana dua edin, sizlere icabet edeyim." (Mümin 40/60.) İslam inancına göre Allah Teala yaratmış olduğu bütün varlıklarla vahiy yoluyla sürekli olarak iletişim hâlindedir. Sözlükte pek çok anlamı bulunan vahiy kavramı, genel olarak iki varlık arasındaki özel bağlantıyı ifade eder. Buna göre Allah Teala, yaratmış olduğu maddi-manevi her…
“Dünya hayatı sadece oyun ve oyalanmadır; ahiret yurdu sakınanlar için daha iyidir. Düşünmüyor musunuz?” (En’am 6/32.) Allah Teala, Kur’an-ı Kerim’de bizlere ilki “dünya” yani “yakın fakat gelip geçici ve düşük değerde” olan, ikincisi ise “ahiret” yani “ötede fakat kalıcı ve daha değerli” olan iki hayattan bahsetmektedir. Aceleci bir yapıya sahip…
“Erkek, kadın, inanmış olarak kim iyi iş işlerse, ona hoş bir hayat yaşatacağız. (Ahirette de) ecirlerini yaptıklarından daha güzeli ile ödeyeceğiz.” (Nahl, 16/97.) Biz insanoğlu bu dünyada kendimiz, ailemiz, milletimiz ve tüm insanlık adına zorlu bir sınav vermekteyiz. Bir yandan zaman bizleri günbegün tüketirken diğer yandan dünyanın bin bir türlü…